Spring naar inhoud

Neurologie

Onderzoek en behandeling van ziektes aan uw zenuwstelsel

Telefoonnummer polikliniek
0512 588 823
Telefoonnummer afdeling
0512 588 451

Neurologie is het specialisme dat zich bezig houdt met onderzoek en behandeling van ziekten aan het zenuwstelsel (hersenen, ruggenmerg en zenuwen). Denk bijvoorbeeld aan een beroerte (ook wel CVA genoemd) of een TIA. Ook andere neurologische ziekten zoals Multiple Sclerose (MS) of de ziekte van Parkinson worden hier behandeld.

Praktische informatie

Contact

BeterDichtbij

Direct in contact met jouw behandelaar

Meer over BeterDichtbij

Uw patiëntenportaal

Mijn Nij Smellinghe

Openingstijden

8.00 – 16.30 uur

Route

Naar het ziekenhuis

Naar de polikliniek

Spreekuur

8.00 - 16.30 uur

Tijdens het spreekuur bespreekt u uw klachten met uw behandelaar. Ook kunt u al uw vragen stellen en uw wensen bespreken.

Voorbereiden op een bezoek

Via de huisarts of een specialist krijgt u een verwijzing naar de polikliniek Neurologie. Vervolgens neemt u contact met ons op voor een afspraak.

Meer informatie over uw bezoek aan Nij Smellinghe

Op de verpleegafdeling neurologie zult u verschillende zorgprofessionals tegenkomen. Denk hierbij aan neurologen, neurochirurgen, gespecialiseerde neurologie verpleegkundigen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten.

Om het voor u zo overzichtelijk mogelijk te houden, zorgen we voor één aanspreekpunt tijdens uw opname. Dit aanspreekpunt is de verpleegkundige die bij u ingedeeld is die dag. De verpleegkundige vertelt u stap voor stap wat er gaat gebeuren. U kunt direct al uw vragen stellen. Ook wanneer uw familie, partner of kinderen vragen hebben, kunnen zij bij deze verpleegkundige terecht.

Bezoektijden

Maandag t/m vrijdag tussen 15.00 en 19.30 uur.
Zaterdag, zondag en feestdagen van 10.00 tot 11.00 uur en van 15.00 tot 19.30 uur.
Maximaal twee bezoekers tegelijk.

Route

Naar het ziekenhuis

Naar de afdeling

Spreekuren polikliniek neurologie/neurochirurgie

Algemeen spreekuur

Het specialisme Neurologie richt zich op ziekten van het zenuwstelsel (hersenen, ruggenmerg en zenuwen) en de spieren. Een neuroloog beoordeelt en behandelt patiënten met verschillende klachten, zoals hoofdpijn, duizeligheid, dubbelzien, uitstralende pijn in het been of de arm, slaapstoornissen, (aanvallen van) bewustzijnsdaling, epilepsie, spierzwakte, maar ook stoornissen van denken, gedrag of geheugen. Tijdens een consult worden uw klachten besproken en vindt lichamelijk (neurologisch) onderzoek plaats. Naast het algemene spreekuur, zijn voor een aantal klachten speciale spreekuren: geheugenpoli, rugstraat, CTS-poli, TIA-poli, spreekuur kinderneurologie.

CVA spreekuur

Een beroerte (herseninfarct of hersenbloeding) krijgen is een ingrijpende gebeurtenis. Goede nazorg is dan van grote waarde. Het verpleegkundig spreekuur CVA is een belangrijk onderdeel in deze nazorg.

De verpleegkundige geeft u:

 • Informatie over een beroerte en de risicofactoren, aanvullend aan de informatie die u van de neuroloog heeft gehad.
 • Informatie over de gevolgen van uw beroerte, zoals lichamelijke en emotionele veranderingen en de invloed van de beroerte op uw dagelijkse leven.
 • Praktische tips over het omgaan met eventuele beperkingen.

Tijdens of na het gesprek kan de verpleegkundige eenvoudig overleggen met de neuroloog of de revalidatiearts. Er kan uiteraard ook een beroep gedaan worden op één van de andere disciplines in het ziekenhuis. Wij raden u aan om uw partner, familielid of een goede bekende mee te nemen naar dit gesprek.

MS spreekuur

Als u de ziekte multipele sclerose (MS) heeft, geeft de neuroloog u informatie over de ziekte en behandelingsmogelijkheden. Het blijkt dat patiënten en hun naasten die te maken krijgen met MS vaak behoefte hebben aan meer informatie, voorlichting en begeleiding bij het omgaan met de ziekte. Daarvoor krijgt u deskundige begeleiding van onze MS-verpleegkundigen.

Wat kunt u onder andere van de MS-verpleegkundige verwachten?

 • Informatie over de ziekte, over uw klachten en de behandelmogelijkheden van MS;
 • Begeleiding wanneer u net de diagnose MS te horen hebt gekregen;
 • Praktische informatie over de gevolgen van MS met betrekking tot mobiliteit, hulpmiddelen, voeding en lichamelijke verzorging;
 • Informatie over de maatschappelijke en sociale gevolgen van MS. U kunt daarbij denken aan de gevolgen voor werk, het aangaan en onderhouden van sociale contacten;
 • Informatie over vergoedingen, regelingen en het aanvragen van hulpmiddelen;
 • Hulp bij doorverwijzing naar andere zorgverleners en/of hulpverlenende instanties zoals: ergotherapie, fysiotherapie, logopedie, revalidatiearts, thuiszorg of de patiëntenvereniging.

De afspraken met de MS-verpleegkundige zijn bedoeld als aanvulling op uw bezoek aan de neuroloog. Onze MS-verpleegkundige zoekt samen met u naar een oplossing als er vragen of problemen zijn. Onze MS-verpleegkundige werkt nauw samen met onze neurologen en overlegt zo nodig met onze uw neuroloog.

Parkinson spreekuur

Als u de ziekte van Parkinson heeft, geeft de neuroloog u informatie over de ziekte en behandelingsmogelijkheden. Het blijkt dat patiënten en hun naasten die te maken krijgen met de ziekte van Parkinson vaak behoefte hebben aan meer informatie, voorlichting en begeleiding bij het omgaan met de ziekte.

Wat kunt u onder andere van de Parkinsonverpleegkundige verwachten?

 • Informatie over het ziektebeeld;
 • Adviezen en begeleiding rondom het ziektebeeld;
 • Informatie en begeleiding met betrekking tot de medicatie;
 • Medebeoordeling en zo nodig aanvragen van paramedische begeleiding (fysiotherapie, logopedie en ergotherapie);
 • Beoordeling, coördinatie en helpen aanvragen van ondersteunde zorg (zoals thuiszorg, diëtetiek, psycholoog en maatschappelijk werk);
 • Informatie over nieuwe behandelingen en ontwikkelingen;
 • Informatie over de Parkinson Patiënten Vereniging;
 • Informatie over rijvaardigheid.

Patiëntenvereniging
De Parkinson Vereniging is een vereniging voor mensen met Parkinson en direct betrokkenen. U kunt bij de vereniging terecht voor informatievoorziening, belangenbehartiging, lotgenotencontact, advies en ondersteuning

Telefoonnummer: 030 656 1369 E-mail: info@parkinson-vereniging.nl Internet: www:parkinson-vereniging.nl

Bereikbaarheid:

U kunt de verpleegkundigen bereiken via
Tel: 0512-588823

Spreekuur Neurochirurg

Als een operatie van een hernia of van de hersenen nodig is, wordt dit door een neurochirurg gedaan. Wij werken samen met de neurochirurgen van het Martini Ziekenhuis Groningen. Zeij hebben een aantal dagen spreekuur in Nij Smellinghe en sommige patiënten worden verwezen naar het Martini ziekenhuis

De neurochirurgische operaties die in Nij Smellinghegedaan worden zijn:

 • Rughernia’s
 • Nekhernia’s
 • Lumbale spondylodese
 • Lumbale wervelkanaal stenose

Multidisciplinaire samenwerking

De neuroloog werkt nauw samen met:

Neurochirurgie

De neuroloog kan u doorverwijzen naar de neurochirurg voor eventuele operatie. Neurochirurgen doen in Nij Smellinghe operaties aan de rug, nek en zenuwen.

Onderzoeken
Afhankelijk van uw klachten wordt er bekeken of er verder onderzoek nodig is.

Behandeling

Onderzoeken Neurologie

 • CT
 • MRI
 • Duplex
 • EEG
 • EMG
 • LP
 • PSG
 • Actigrafie
 • ECG
 • Bloedonderzoek

Overige onderzoeken:

 • Evoked Potentials
  • VEP
  • SSEP
  • BAER
 • Mimetherapie
 • Zenuwechografie

Veelgestelde vragen

Brochures

 1. pdf Actigrafie (= bewegingsregistratie) Bekijk Download
 2. pdf Bellse parese (aangezichtsverlamming van Bell) Bekijk Download
 3. pdf Cervicale herniaoperatie Bekijk Download
 4. pdf De lumbale wervelkanaalstenose Bekijk Download
 5. pdf EEG na slaaponthouding (Electro Encephalo Grafie) Bekijk Download
 1. pdf EMG onderzoek (Electromyografie) Bekijk Download
 2. pdf Evoked Potentials - (VEP) Bekijk Download
 3. pdf Evoked Potentials - SSEP- Somato Sensory Evoked Potential Bekijk Download
 4. pdf Herniaoperatie Bekijk Download
 5. pdf Licht traumatisch hersenletsel - Belangrijke aanwijzingen Bekijk Download
 6. pdf Logopedie op de afdeling Neurologie Bekijk Download
 7. pdf Lumbaalpunctie Bekijk Download
 8. pdf Mimetherapie Bekijk Download
 9. pdf Neurorevalidatie Bekijk Download
 10. pdf Slaap-waakonderzoek Bekijk Download
 11. pdf Slikproblemen - afdeling logopedie Bekijk Download
 12. pdf Spondylodese Bekijk Download
 13. pdf Verpleegafdeling A3 (neurologie, neurochirurgie en dermatologie) Bekijk Download
 14. pdf Verpleegkundig spreekuur MS Bekijk Download
 15. pdf Verpleegkundig spreekuur Parkinson Bekijk Download
 16. pdf Zenuwechografie Bekijk Download