Spring naar inhoud

Verwijzers

Informatie voor huisartsen, tandartsen en verloskundigen

Samen met onder andere verwijzers en Nij Smellinghe zorgen wij voor een groot deel van onze inwoners van Zuidoost Friesland. Daarvoor is het belangrijk dat we elkaar blijven ontmoeten en kennis delen. Dat doen we op verschillende manieren met formele en informele bijeenkomsten en nieuwsbrieven. Als verwijzer vind je alle belangrijke informatie op deze pagina.

Zo werken we samen aan duurzame zorg

Nieuwsbrief RegioNijs

Een aantal keer per jaar publiceert Nij Smellinghe de nieuwsbrief RegioNijs, die we mailen naar verwijzers uit ons adherentiegebied. Met deze nieuwsbrief willen we u op de hoogte houden van het laatste nieuws en ontwikkelingen binnen Nij Smellinghe.

Meld u aan voor de RegioNijs

Samen: ontmoeten en kennis delen

De 3 van Drachten
In samenwerking met huisartsen uit de regio en medisch specialisten van Nij Smellinghe, organiseren wij  ‘De 3 van Drachten’. De 3 van Drachten bestaat uit drie nascholingsavonden die beloven leerzaam én gezellig te zijn. We zorgen daarom voor een maaltijd vooraf en genoeg tijd om bij te praten, onder het genot van een drankje. Voor 2024 is gekozen voor ‘(Acute) Zorgketen’ als thema voor ‘De 3 van Drachten’. Dit thema zal alle drie avonden op diverse manieren aan bod komen.

Compagnonstafel
Vier keer per jaar wordt er een Compagnonstafel georganiseerd. Dit is het overleg waarbij een vertegenwoordiging van huisartsen vanuit de HAGRO’s uit Zuidoost Friesland, het koepelbestuur van Nij Smellinghe en een specialist ouderengeneeskunde van ZuidOostZorg met elkaar in gesprek gaan over hoe we beter met elkaar kunnen samenwerken in het (primaire) zorgproces. ROS Friesland ondersteunt hierbij, met name administratief. Na elke bijeenkomst wordt er een actielijst gemaakt en de vergadering daarop worden de onderwerpen geëvalueerd. 

Onderwerpen die bijvoorbeeld voorbij zijn gekomen het afgelopen jaar zijn:

  • Evaluatie van het meedenkconsult (wat loopt er goed en wat zijn aandachtspunten?)
  • Taakverdeling bij de nazorg na een operatie (wat is voor het ziekenhuis, wat kan evt. bij de huisarts gedaan worden?)
  • Informatief (waar kan een patiënt met dementie en zeer ernstig probleemgedrag (tijdelijk) worden opgenomen?)

Agendacommissie
De zogeheten agendacommissie heeft een aantal weken vooraf aan de Compagnonstafel overleg. Heeft u een onderwerp dat geschikt is voor de Compagnonstafel? Dan willen we u vragen onderstaand format in te vullen en in te dienen. De agendacommissie zal het onderwerp dan beoordelen op geschiktheid voor de Compagnonstafel en in overleg met de indiener op een geschikt moment inplannen. Vaak is het gewenst dat de indiener het onderwerp mondeling toelicht tijdens de Compagnonstafel.

Compagnonscursussen 
Eén keer per twee jaar organiseert de Compagnonscommissie de Compagnonscursus. Hiervoor nodigen we medisch specialisten, huisartsen, AVG’s en SOG’s uit. Ook hierbij is het doel om kennis uit te wisselen en elkaar beter te leren kennen.

Format Agendacommissie Compagnonstafel

  1. doc Format Agendacommissie Compagnonstafel 14 kB Download