Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u de algemene veelgestelde vragen van Nij Smellinghe. Heeft u een vraag over een specifieke specialisme? Ga dan naar de betreffende pagina.

Vragen algemeen

 • Kan ik een dag-, week-, maand- of jaarkaart aanschaffen voor het parkeren op het parkeerterrein van Nij Smellinghe?

  Een dagparkeerkaart is in Nij Smellinghe niet verkrijgbaar, omdat het dagtarief maximaal €2,50 is (uurtarief is €0,80). Er zijn wel week-, maand,- en jaarkaarten beschikbaar. Deze kunt u bij de Receptie Hoofdingang aanschaffen, dagelijks tussen 7.30 en 22.30 uur. Voor de kaarten vragen wij een borgsom van €15,00. De kosten zijn:

  Weekkaart €5,50
  Maandkaart  €16,50
  Jaarkaart €150,00 
 • Hoeveel tijd heb ik om uit te rijden vanaf het parkeerterrein van Nij Smellinghe?

  De eerste twintig minuten parkeren zijn gratis. Na betaling heeft u 15 minuten de tijd om uit te rijden.

 • Waar kan ik mijn parkeerkaart betalen?

  U kunt uw parkeerkaart betalen bij één van de betaalautomaten. Deze staan binnen bij de hoofdingang en buiten tegenover de polikliniekingang naast de fietsenstalling.

 • Ik ben mijn parkeerkaart kwijt, wat nu?

  Op de betaalautomaat drukt u op de optie ‘Verloren kaart’. U betaalt €2,50 (maximaal dagtarief) en krijgt vervolgens een parkeerkaart waarmee u kunt uitrijden.

 • Wat zijn de bezoektijden van Nij Smellinghe?

  Algemene bezoektijden (voor volwassenen)

  Maandag t/m vrijdag 15.00 - 19.30 uur
  Zaterdag, zondag en feestdagen 10.00 - 11.00 uur en 15.00 - 19.30 uur

  Bent u op zoek naar de bezoektijden van een specifieke afdeling? Deze vindt u op de betreffende afdelingspagina.

 • Zijn er in Nij Smellinghe rolstoelen beschikbaar?

  Ja, voor vervoer in het ziekenhuis kunt u gebruikmaken van een rolstoel. De rolstoelen staan buiten bij de polikliniekingang en binnen bij de Receptie Hoofdingang (naast het bord met routenummers). Om de rolstoel te kunnen gebruiken, voert u een muntstuk van twintig cent of één euro in. Bij het terugzetten van de rolstoel krijgt u het muntstuk weer retour (als bij een winkelwagen).

 • Kan ik vlakbij de ingang parkeren als ik iemand moet ophalen?

  U parkeert uw auto eerst op het reguliere parkeerterrein. U haalt de patiënt op en laat hem of haar plaatsnemen op de wachtbankjes bij de receptie. Vervolgens kunt u uw auto ophalen en kort neerzetten bij de Tùt en d’r Ùt (halen en brengen). Deze plek is dichtbij de ingang.

 • Waar kan ik de Apotheek vinden?

  De Apotheek is gevestigd in het polikliniekgebouw van Nij Smellinghe, direct bij de ingang (routenummer 9). ’s Avonds en in het weekend heeft u toegang tot de apotheek via de linkerdeur naast de polikliniekeningang.

 • Is er een winkel in Nij Smellinghe?

  In het grote restaurant (grenzend aan de centrale hal) is een kleine winkel gevestigd. Hier worden onder andere tijdschriften, kaarten, ballonnen, bloemen, knuffels en cadeautjes verkocht.

 • Is in Nij Smellinghe een pinautomaat aanwezig?

  In Nij Smellinghe is geen pinautomaat aanwezig. Bij de betaalautomaat voor het parkeren en in de restaurants is het wel mogelijk om met uw pinpas te betalen.

 • Kan ik inloggen op het WiFi-netwerk van Nij Smellinghe?

  U kunt gratis gebruikmaken van het WiFi-netwerk van Nij Smellinghe. Log in op ‘Gasten-Internet’ en accepteer de voorwaarden. U kunt nu gratis internetten!

 • Waar kan ik de Dokterswacht vinden?

  Tussen 17.00 en 0.00 uur kunt u zich melden in h gebouw van de Dokterswacht, links van de hoofdingang. Tussen 0.00 en 8.00 uur kunt u zich melden bij de Spoedeisende Hulp, rechts van de hoofdingang.

 • Waarom gaat de slagboom automatisch omhoog?

  Bij binnenkomst op het terrein wordt bij de slagboom uw kenteken gescand. Na betaling van de parkeerkaart wordt uw kenteken herkend, waarna de slagboom automatisch omhoog gaat.

 • Wat kost een behandeling?

  Wanneer u voor een consult, onderzoek of behandeling naar Nij Smellinghe komt, is het goed om te weten of uw zorgverzekeraar dit vergoedt. We raden u aan om van tevoren na te gaan hoe het zit met uw eigen risico en uw eventuele eigen bijdrage. Op de pagina tarieven en vergoedingen vindt u hierover meer informatie.

Vragen over Financiën

 • Waarom heb ik een verwijsbrief nodig?

  Voor medisch specialistische zorg in het ziekenhuis heeft u een verwijzing nodig. Vaak is de huisarts uw verwijzer naar het ziekenhuis, maar ook andere zorgverleners kunnen verwijzer zijn. In de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering staat beschreven welke verwijzers door uw zorgverzekeraar als geldige verwijzer worden geaccepteerd.

  Een verwijzing is één jaar geldig ten opzichte van de afgiftedatum. Nadat u verwezen bent, moet u binnen 12 maanden een afspraak hebben in ons ziekenhuis (uw behandeling in het ziekenhuis moet binnen een jaar na de verwijzing starten). Komt u in Nij Smellinghe zonder geldige verwijzing, dan kan het zijn dat u de behandeling zelf moet betalen of dat er pas een afspraak wordt gepland zodra u een juiste verwijzing heeft. U bent zelf verantwoordelijk voor een geldige verwijzing. Zolang u onder behandeling blijft voor dezelfde klacht/aandoening (de zogenaamde zorgvraag), is geen nieuwe verwijzing nodig.

  Voor spoedeisende hulp is geen verwijzing nodig. Is uw gezondheidstoestand niet levensbedreigend, ga dan altijd eerst naar uw huisarts of de huisartsenpost (Dokterswacht Friesland). De huisarts verwijst u  indien nodig naar het ziekenhuis. Wel is het belangrijk dat u verzekerd bent. Zonder zorgverzekering moet u de zorgkosten zelf betalen. De kosten van een bezoek aan de Spoedeisende Hulp vallen onder de basisverzekering en hiervoor geldt een eigen risico. Meer informatie over het eigen risico vindt u bij 'Wat is het eigen risico?'.

 • Wat gaat mijn behandeling kosten?

  Eerst moet duidelijk worden wat er aan de hand is, welke diagnose wordt gesteld en welke zorg en behandeling u nodig hebt. Hiervoor is een afspraak in het ziekenhuis nodig en eventuele (vervolg)onderzoeken. Dit wordt wel in rekening gebracht, ook als u ervoor kiest om geen verdere behandeling in ons ziekenhuis te ondergaan. Dit kan gevolgen hebben voor uw eigen risico. Meer informatie over het eigen risico vindt u bij 'Wat is het eigen risico?'.

  Wilt u meer uitleg over de kosten van een ziekenhuisbezoek, bekijk dan de video 'Betalen van ziekenhuiszorg' van de Nederlandse Zorgautoriteit.

 • Wat is het eigen risico?

  Voor alle medisch specialistische zorg die valt onder de basisverzekering geldt een verplicht eigen risico. Dit is een bedrag dat  u  moet betalen voordat uw zorgverzekeraar de kosten gaat vergoeden. Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. De overheid stelt de hoogte hiervan vast. Het verplichte eigen risico is €385 per jaar.

  Naast het verplichte eigen risico kunt u ook een vrijwillig eigen risico betalen (tot €500). Het verplichte en vrijwillige eigen risico samen kan dus oplopen tot maximaal €885. 

 • Wat is een eigen bijdrage?

  De Rijksoverheid heeft bepaald dat bepaalde zorgkosten niet volledig vergoed worden vanuit het basispakket van uw zorgverzekering, maar hiervoor een eigen bijdrage van toepassing is (bron: zorgwijzer.nl).  U betaalt dan een percentage van de zorgkosten of een vast bedrag. Een voorbeeld hiervan is de eigen bijdrage voor een poliklinische bevalling in het ziekenhuis (zonder medische noodzaak/medische indicatie).

 • Wat zijn de verschillen tussen eigen risico en eigen bijdrage?

  Op de website van Zorgwijzer kunt u meer informatie en voorbeelden vinden over eigen risico en eigen bijdrage in de zorg. Hieronder staan de belangrijkste verschillen:

  Eigen risico Eigen bijdrage
  Is een vast drempelbedrag (€385) dat zich opstapelt in de loop van het jaar naarmate er zorgkosten worden gemaakt. Is een variërend bedrag dat je, afhankelijk van de zorgvorm, uit eigen zak betaalt. De eigen bijdrage stapelt zich niet op, maar betaal je iedere keer opnieuw.
  Geldt voor de meeste zorgvormen uit het basispakket, zoals (specialistisch) ziekenhuiszorg, medicijnen en spoedeisend ziekenvervoer. Er zijn een aantal uitzonderingen. Geldt voor een aantal specifieke zorgvormen, zoals kraamzorg, een kunstgebit en zittend ziekenvervoer. Doorgaans geldt er echter geen eigen bijdrage.
  Kan alleen op vrijwillige basis worden verhoogd, in ruil voor korting op de maandelijkse premie. Kan middels een aanvullende verzekering worden afgedekt.
 • Waarom betaal ik twee keer het eigen risico voor dezelfde behandeling?

  Zodra u met een bepaalde klacht/aandoening voor het eerst in het ziekenhuis komt (een afspraak, behandeling of opname) wordt een Diagnose Behandel Combinatie (DBC) geopend. Het eerste reguliere traject (initiële DBC) heeft een looptijd van 90 dagen. Is de behandeling nog niet afgerond, dan wordt een vervolg DBC geopend (met een looptijd van 120 dagen en in sommige gevallen iets korter) totdat de behandeling is afgerond.

  Een DBC kan op iedere datum beginnen (afhankelijk van de start van uw behandeling en looptijd van een DBC), terwijl het eigen risico per kalenderjaar loopt. De startdatum van de DBC bepaalt voor welk jaar het eigen risico geldt. Start de DBC in dit jaar dan heeft de behandeling gevolgen voor het eigen risico van dit kalenderjaar. Een vervolg DBC met een startdatum in het volgende kalenderjaar, heeft gevolgen voor uw eigen risico van het volgende jaar. Is uw behandeling aan het einde van een kalenderjaar niet afgerond, dan betaalt u dus mogelijk tweemaal het verplicht eigen risico.

 • Ik wil pas volgend jaar naar het ziekenhuis (in verband met het eigen risico), waar moet ik op letten?

  Als u pas in een volgend jaar naar het ziekenhuis wilt, zodat u niet tweemaal het eigen risico kwijt bent, houdt dan altijd rekening met de startdatum van de DBC. Het gaat dan zowel om de datum van het eerste reguliere traject (initiële DBC) bij een nieuwe klacht/aandoening, maar ook om de datum van één of meerdere vervolg DBC’s zolang uw behandeling nog niet is afgerond.

  Belangrijk is om te weten of uw volgende afspraak en/of behandeling (zoals een operatie) in een lopend DBC zorgtraject valt, of dat hiervoor een vervolg DBC geopend wordt. Stelt u bijvoorbeeld uw operatie een periode uit, houdt dan rekening met de startdatum van het DBC zorgtraject waarmee uw operatie in rekening wordt gebracht. Zolang de startdatum van een lopend DBC zorgtraject én de startdatum van de vervolg DBC in hetzelfde jaar vallen, heeft dit betrekking op het eigen risico van één jaar.

  Ga dus altijd na of de startdatum van de DBC in het juiste jaar valt. De startdatum van de DBC  kunt u navragen bij de polikliniek van specialisme waar u een afspraak en/of behandeling heeft.

 • Ik ben maar kort in het ziekenhuis geweest, waarom is mijn rekening zo hoog?

  De prijs van een DBC wordt vastgesteld op basis  van het gemiddeld aantal zorgactiviteiten die patiënten met dezelfde diagnose en behandeling ondergaan (een gemiddeld zorgprofiel). Uw rekening kan onverwacht hoog uitvallen omdat er een gemiddelde prijs wordt berekend, ook al bent u maar één keer in het ziekenhuis geweest.

  Per 1 januari 2018 worden telefonische consulten met een medisch specialist, verpleegkundig specialist of Physician Assistant, die inhoudelijk vergelijkbaar zijn met een herhaalbezoek, op dezelfde wijze doorberekend als een fysiek polikliniekbezoek. Een vervolg DBC met maar één telefonisch consult wordt ook in rekening gebracht. Nij Smellinghe volgt hierin de landelijke wet- en regelgeving die is vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Bij vragen hierover kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

 • De begindatum van de rekening is niet de datum waarop ik in het ziekenhuis ben geweest, hoe kan dat?

  De datum  die u op de rekening ziet is de startdatum van het DBC (zorgtraject). De startdatum van een eerste DBC is vaak de datum van uw eerste bezoek, maar dit kan ook eerder zijn.  Bijvoorbeeld als er laboratorium onderzoek is verricht voorafgaand aan uw eerste polikliniekbezoek. De einddatum van een DBC wordt bepaald door landelijke wet- en regelgeving  (geldende afsluitregels van een DBC).  Is de behandeling niet afgerond, dan wordt er een vervolg DBC geopend.  De startdatum van een vervolg DBC hoeft dus niet overeen te komen met de datum waarop u in het ziekenhuis bent geweest, maar is afhankelijk van de looptijd van de voorgaande DBC.

 • Waarom heb ik nog geen rekening ontvangen?

  Als u in het ziekenhuis onder behandeling bent, dan is er een DBC geopend. Pas als het DBC-zorgtraject afgesloten is, kan het ziekenhuis de DBC factureren naar uw zorgverzekeraar. Elk ziekenhuis voert jaarlijks onderhandelingen met zorgverzekeraars. In een contract tussen het ziekenhuis en zorgverzekeraar is de prijs per DBC-declaratiecode vastgesteld. Nij Smellinghe kan pas uw rekening versturen zodra het DBC-zorgtraject is afgesloten én er prijsafspraken zijn gesloten met uw zorgverzekeraar. De rekening volgt dus niet direct na uw behandeling in het ziekenhuis, maar wordt pas later naar uw zorgverzekeraar gestuurd.

 • Ik heb een budgetpolis, wat wordt er vergoed?

  Ziekenhuis Nij Smellinghe maakt elk jaar met zorgverzekeraars afspraken over de vergoedingen van zorg.  Welke zorgverzekeraars dit zijn en of hier ook budgetpolissen bij zitten kunt u hier lezen

  Heeft u een budgetpolissen waar Nij Smellinghe geen afspraak mee heeft, dan worden de kosten van uw behandeling niet (volledig) vergoed. Neem  altijd contact op met uw zorgverzekeraar voordat u naar ons ziekenhuis komt. Daarmee voorkomt u een onverwachtse rekening.

  Heeft u een budgetpolis, dan kunt u wél in Nij Smellinghe terecht voor:

  • Spoedeisende hulp
  • Een behandeling in een niet-gecontracteerd ziekenhuis als een behandelend specialist u doorverwijst. Vraag voor de zekerheid altijd bij uw zorgverzekeraar na of u dan recht hebt op volledige vergoeding
  • Verloskundige zorg
  • In-vitrofertilisatie (IVF)-traject en andere vruchtbaarheid bevorderende behandelingen
  • Zorg en behandelingen voor kinderen (tot en met 17 jaar)
  • Alle zorg die enkel in een niet-gecontracteerd ziekenhuis kan plaatsvinden (zogenaamde expert-producten). Een voorbeeld is het Expertisecentrum lymfovasculaire geneeskunde (ECL) dat gevestigd is in ziekenhuis Nij Smellinghe en onderdeel uitmaakt van afdeling Dermatologie
  • Behandelingen die zijn gestart vóór de datum dat Nij Smellinghe niet meer gecontracteerd is. Let op: komt u in ons ziekenhuis voor een andere klacht/aandoening (een nieuwe zorgvraag of nieuwe verwijzing) dan vallen de kosten van deze behandeling niet onder uw budgetpolis
 • Ik heb een zorgverzekering, waarom heb ik toch de rekening thuis ontvangen?

  Ondanks dat u een zorgverzekering hebt, kan het toch voorkomen dat u de rekening thuis ontvangt. Dit gaat bijvoorbeeld om rekeningen van behandelingen bij:

  • De Huid- en Laserkliniek Nij Smellinghe
  • Expertisecentrum lymfovasculaire geneeskunde (ECL)
  • Centrum Bijzondere Tandheelkunde (CBT)
  • Specialisme Mondheelkunde
  • Fysiotherapie behandelingen

  Let op! Dit zijn slechts enkele voorbeelden en het is geen volledige lijst. Voor een overzicht van de prijzen van niet  verzekerde zorg  in ons ziekenhuis (zorg waarvan de vergoeding niet in het basispakket zit), kijk hiervoor op de Prijslijst Onverzekerde zorg op onze website.

 • Wat zijn de kosten van een telefonisch consult?

  Een telefonisch consult met een medisch specialist heeft dezelfde kosten als voor een fysiek polikliniekbezoek. Dit betekent dat u een factuur ontvangt voor dit telefonisch consult. Deze factuur heeft ook invloed op uw eigen risico. Nij Smellinghe volgt hierin de landelijke wet- en regelgeving die is vastgesteld door de Nederlandse zorgautoriteit.

Vragen over Mijn Nij Smellinghe

Veelgestelde vragen over Mijn Nij Smellinghe