Spring naar inhoud

Tarieven en vergoedingen

Wanneer u bent verwezen naar het ziekenhuis en voor een consult, onderzoek of behandeling naar Nij Smellinghe komt, is het goed om te weten of uw zorgverzekeraar dit vergoedt. We raden u aan om van tevoren na te gaan hoe het zit met uw eigen risico en uw eventuele eigen bijdrage.

Basisverzekering

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht zich te verzekeren tegen ziektekosten door middel van een basisverzekering. Met deze zorgverzekering krijgt u (een deel van) de kosten van uw ziekenhuiszorg vergoed. Spoedeisende hulp krijgt u altijd volledig vergoed.

Basispakket

De overheid stelt jaarlijks vast welke zorg er in het basispakket zit. Deze behandelingen worden door uw zorgverzekeraar vergoed. Voor behandelingen die buiten het basispakket vallen, kunt u een aanvullende zorgverzekering afsluiten. Sommige behandelingen vallen zowel buiten het basispakket als buiten de aanvullende verzekering. Deze behandelingen moet u volledig zelf betalen.

Eigen risico

Alle zorg in Nij Smellinghe valt onder uw eigen risico. Uitzondering op deze regel is verloskundige zorg en zorg aan patiënten onder de 18 jaar. Bij vragen hierover kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. 

Diagnose behandel combinatie (DBC)

Zowel voor verzekerde als voor onverzekerde zorg, is de landelijk vastgestelde DBC-systematiek van toepassing.  Zodra u een afspraak heeft in het ziekenhuis, wordt een DBC zorgtraject gestart. Nij Smellinghe volgt de geldende wet-en regelgeving voor het registreren en declareren van behandelingen. Voor een nadere toelichting hierop verwijzen we u naar de pagina veelgestelde vragen. 

Consult op afstand

Een consult op afstand kan in rekening worden gebracht bij u of uw zorgverzekeraar. Een consult op afstand is, onder voorwaarden, gelijkgesteld aan een herhaal-polikliniekbezoek en er wordt dan ook hetzelfde tarief gebruikt. Onder een consult op afstand verstaan we:

  • een belconsult
  • een schriftelijk consult (bijvoorbeeld BeterDichtbij)
  • een screen-to-screen consult (een video-consult)

De financiële afhandeling van een consult op afstand is gelijk aan de financiële afhandeling bij een polikliniekbezoek. Dit consult telt mee voor het eigen risico dat u betaalt.

Informeer vóór bezoek of behandeling bij uw zorgverzekeraar

Heeft u binnenkort een afspraak in Nij Smellinghe? Informeer bij uw zorgverzekeraar over de vergoeding van de zorg. De vergoeding is namelijk afhankelijk van het contract dat uw zorgverzekeraar heeft met Nij Smellinghe, de polis die u heeft gekozen en uw eigen risico. Uw zorgverzekeraar kan aangeven of de te verwachten zorg wel of niet vergoed wordt. Uw zorgverzekeraar heeft alle informatie op een rijtje, zodat u een goede keuze kunt maken.

Contracten en vergoedingen met zorgverzekeraars

2024
De onderhandelingen tussen de verschillende zorgverzekeraars en Nij Smellinghe voor de vergoeding van zorg in 2024 zijn in volle gang. Kijk hier voor een compleet overzicht en de status van onderhandeling met de zorgverzekeraars 2024.

2023
Ziekenhuis Nij Smellinghe heeft met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten voor de vergoeding van zorg in 2022. Kijk hier voor ons overzicht van gecontracteerde verzekeraars 2023.

Passantentarief

Het passantentarief is geldig:

  • Als u niet verzekerd bent
  • Als u in het buitenland bent verzekerd maar in Nederland zorg nodig hebt

Download hieronder de prijslijst van het passantentarief. 

Onverzekerde zorg

Wilt u een behandeling ondergaan die door uw zorgverzekeraar niet of gedeeltelijk wordt vergoed, dan moet u kosten zelf betalen. Deze kosten staan in de prijslijst onverzekerde behandelingen.

Download hieronder de prijslijst van onverzekerde behandelingen.

Vragen

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de zorgadministatie van ziekenhuis Nij Smellinghe via e-mail zorgadministratie@nijsmellinghe.nl of telefonisch op werkdagen tussen 8.00 en 12.00 uur op nummer 0512 588 016.   

Download hier:

  1. pdf Passantentarief 2022 860 kB Download
  2. pdf Passantentarief 2023 860 kB Download
  3. pdf Status Contracten zorgverzekeraars 2023 420 kB Download
Veelgestelde vragen