Spring naar inhoud

Radiologie

Onderzoek met röntgenstraling en magnetische golven

Telefoonnummer polikliniek
0512 588 814
Mijn Nij Smellinghe

Op de afdeling Radiologie onderzoeken we u met behulp van ‘beeldvormende technieken’ (technieken die door u heen kunnen kijken) om een diagnose te kunnen stellen. Voorbeelden hiervan zijn röntgenfoto’s, CT, MRI, echografie, mammografie, angiografie, nucleaire geneeskunde of doorlichtonderzoeken. 

Praktische informatie

Contact

Uw patiëntenportaal

Mijn Nij Smellinghe

Openingstijden

8.00 – 16.30 uur

Route

Naar het ziekenhuis

Naar de polikliniek

Spreekuur

8.00 - 16.30 uur

Tijdens het spreekuur bespreekt u uw klachten met uw behandelaar. Ook kunt u al uw vragen stellen en uw wensen bespreken.

Voorbereiden op een bezoek

U kunt op verschillende manieren een doorverwijzing krijgen voor de afdeling Radiologie.

  • U bent al opgenomen in Nij Smellinghe
  • U brengt een bezoek aan een polikliniek van Nij Smellinghe en de medisch specialist verwijst u door naar de afdeling Radiologie. Hij stuurt uw verwijzing elektronisch door. U hoeft u alleen uw patiëntenpas mee te nemen
  • U bent door uw huisarts verwezen naar de afdeling Radiologie. U heeft de verwijsbrief of het verwijsnummer van uw huisarts nodig. Neem ook uw patiëntenpas mee
Meer informatie over uw bezoek aan Nij Smellinghe

Onderzoeken

We kunnen met behulp van diverse beeldvormende technieken zoals bijvoorbeeld röntgenfoto’s, CT-scan, MRI-scan, mammografie, nucleaire geneeskunde en echografie in uw lichaam kijken. Deze onderzoeken worden uitgevoerd door een radiodiagnostisch laborant oftewel Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige (MBB’er). Zoals de naam al zegt zijn ze opgeleid om met (röntgen)straling te werken, u kunt ze dan ook alle vragen stellen die u hebt over straling. Op basis van de beelden die de MBB’er maakt stelt de radioloog de diagnose en zijn of haar verslag en eventueel advies gaat naar uw behandelend arts.

Er zijn ook onderzoeken waarbij u zowel de MBB’er als de radioloog kunt tegenkomen. Bij doorlichtonderzoeken en mammografie komt dat regelmatig voor. Er zijn ook onderzoeken waarbij we ‘het lichaam in gaan’, ook hierbij is vaak een radioloog aanwezig. Dit gebeurt bijvoorbeeld op de hartkatheterisatie- en interventiekamer, waar we bloedvaten rondom het hart en in het lichaam in beeld kunnen brengen. Hiervoor zijn gespecialiseerde radiologen opgeleid die we 'interventieradiologen' noemen.

Ook zijn kleine ingrepen mogelijk. Zo kunnen we met behulp van beeldvormende onderzoeken een kleine operatie uitvoeren waarbij via een sneetje in uw lichaam wat weefsel gehaald wordt voor verder onderzoek. Ook kunnen we injecties geven waarbij dankzij beeldvorming zeker is dat die op de juiste plek terecht komt of juist iets wegzuigen wat er niet hoort te zitten. 

Uitslag van het onderzoek
De radioloog beoordeelt de resultaten van het onderzoek. Na afloop van een onderzoek krijgt u niet direct een uitslag mee, tenzij op basis van de beelden blijkt dat tot drie dagen wachten niet verstandig is. Na de beoordeling van de radioloog stuurt hij de uitslag van het onderzoek naar de arts die het onderzoek heeft aangevraagd. Heeft uw huisarts het onderzoek aangevraagd? Dan krijgt uw huisarts uiterlijk drie werkdagen na het onderzoek de uitslag.

Proefbevolkingsonderzoek longkanker (4-IN-THE-LUNG-RUN)

Nij Smellinghe is één van de drie screeninglocaties in Nederland voor het proefbevolkingsonderzoek 4-IN-THE-LUNG-RUN. Het doel van dit bevolkingsonderzoek is het vroegtijdig opsporen van longkanker. Hier vindt u meer informatie over het bevolkingsonderzoek.

Meer informatie over straling

Vaak denkt men dat de straling die vrijkomt bij röntgenonderzoek gevaarlijk is. De dosis die we gebruiken voor röntgenonderzoek en voor nucleair geneeskundig onderzoek is echter zo klein, dat er geen schadelijke effecten kunnen optreden. Bovendien maken we altijd een afweging of het onderzoek een wezenlijke bijdrage levert aan uw diagnose.
MRI en echografie gebruiken geen röntgenstraling.

Zwangerschap en straling
Voor zwangere vrouwen kan röntgenonderzoek risico's met zich meebrengen. Uw kind in de baarmoeder is namelijk extra gevoelig voor de nadelige gevolgen van straling, met name in de eerste paar maanden van uw zwangerschap. Als een onderzoek nodig is waarbij straling vrijkomt in de buurt van de baarmoeder, bekijken we van tevoren of er alternatieven mogelijk zijn. Soms kunnen we het onderzoek ook uitstellen.

Als er geen straling in de buurt van uw baarmoeder komt, is röntgenonderzoek meestal ongevaarlijk voor uw baby. In sommige gevallen blijkt pas achteraf dat u zwanger was in de periode dat het röntgenonderzoek plaatsvond. Als de baarmoeder tijdens het onderzoek directe straling heeft gekregen, raden we u aan om contact op te nemen met de afdeling Radiologie. We kunnen dan een inschatting maken van de dosis straling die uw ongeboren kindje heeft gekregen. Meestal is deze echter zo laag, dat verdere maatregelen niet nodig zijn.

Veelgestelde vragen