Spring naar inhoud

Pijncentrum - Pijngeneeskunde

Behandeling van uw pijnklachten

Telefoonnummer polikliniek
0512 588 381

In het Pijncentrum van Nij Smellinghe zijn we gespecialiseerd in pijnbestrijding. De anesthesioloog/pijnspecialist kan patiënten behandelen voor pijnklachten. In het pijncentrum behandelen we patiënten met chronische pijnklachten onder andere zenuwpijn, lage rugpijn, pijnklachten aan de nek, aangezichtspijn.

Praktische informatie

In het Pijncentrum van Nij Smellinghe onderzoeken en behandelen we uw pijnklachten. De medisch specialisten en medewerkers van het Pijncentrum zijn nauw betrokken bij uw klachten. Ze helpen de pijn te verminderen en uw dagelijks functioneren te verbeteren.

Contact

BeterDichtbij

Direct in contact met jouw behandelaar

Meer over BeterDichtbij

Openingstijden

Elke werkdag van 8.30 tot 12.00 uur telefonisch bereikbaar

Route

Naar het ziekenhuis

Naar de polikliniek

Voorbereiden op een bezoek

U heeft eerst een gesprek met een anesthesioloog/pijnspecialist. Samen met u brengt de arts uw klachten en de onderzoeken en/of behandelingen die u eventueel al heeft gehad in kaart. We maken daarbij gebruik van speciale vragenlijsten. Met deze vragenlijsten gaan we ook na wat de invloed van de pijn is op uw dagelijks lichamelijk en psychisch functioneren.

Bij de eerste afspraak die u krijgt sturen we een vragenlijst mee. Deze kunt u ingevuld terugsturen in de bijgevoegde retourenvelop. In het eerste gesprek/onderzoek bespreekt de pijnspecialist de mogelijkheden die voor u in aanmerking komen. U kunt tijdens dit gesprek al uw vragen stellen.

Afhankelijk van de klacht bestaat er de mogelijkheid om aansluitend aan het eerste gesprek een behandeling te geven. U moet in dat geval wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet er een begeleider met u mee zijn gekomen, die u na de behandeling weer naar huis kan brengen. U moet er rekening mee houden dat u zelf geen voertuig meer mag besturen na de behandeling. Ook zijn er beperkingen als u bloedverdunners gebruikt.

In de gang staat een aanmeldzuil, daar kunt u zich aanmelden met uw patiëntenpas.

Meer informatie over uw bezoek aan Nij Smellinghe

Goed om te weten: Heeft u de griepprik gehad? Een behandeling in het Pijncentrum is niet mogelijk in de twee weken voor en twee weken na de griepprik.

Chronische pijn

Normaalgesproken is pijn een signaal van het lichaam dat er iets aan de hand is. Bijvoorbeeld pijn door een gebroken been of een verbrande vinger. In dat geval heeft de pijn een duidelijke functie. De pijn zorgt er onder andere voor dat uw lichaam de tijd krijgt om te herstellen. In normale omstandigheden zal de pijn, na herstel, verdwijnen.

Als de pijn ondanks volledig herstel blijft bestaan of als de oorzaak van de pijn niet te vinden of te behandelen is, spreken we van chronische pijn. Chronische pijn heeft veel nadelige gevolgen voor uw lichamelijk en psychisch functioneren. Deze gevolgen verminderen op hun beurt uw kwaliteit van leven.

Risico

Iedere behandeling breng een risico met zich mee. De behandeling leidt zelden tot ongewenste, blijvende schade. De anesthesioloog/pijnspecialist overlegt met u als de behandeling voor u bijzondere risico’s met zich meebrengt.

Verwijzing naar andere specialist

Het is mogelijk dat de pijnspecialist u na het gesprek/onderzoek naar een andere specialist, fysiotherapeut of een psycholoog verwijst. Op basis van dit onderzoek krijgt u advies voor een behandeling.
De behandeling kan onder andere bestaan uit:

 • Bewustmaken van de manier waarop u met uw pijnklacht omgaat
 • De invloed daarvan op de pijn
 • Leren hoe u actief met uw pijn kunt omgaan

Hulp van een fysiotherapeut/revalidatiearts
Ook de behandeling van een fysiotherapeut/revalidatiearts is erop gericht u beter te leren omgaan met pijn. De behandeling bestaat uit een combinatie van psychosociale en lichamelijke behandelmethoden. Een fysiotherapeut/revalidatiearts behandelt de spieren en gewrichten van uw armen, benen en/of wervelkolom. Het uiteindelijke doel is dat u:

 • Uw dagelijkse activiteiten kunt verbeteren en uitbreiden
 • Minder pijn heeft
 • Beter met uw pijnklachten kunt omgaan
 • Uw pijn anders, in de positieve zin, beleeft

Oncologische pijnbestrijding
Naast de acute pijn en de chronische pijn is er in Nij Smellinghe ook extra aandacht voor pijn bij kanker.

Pijnklachten

In het Pijncentrum behandelen we patiënten met:

 • Rugpijn met of zonder uitstraling naar een been
 • Nekpijn met of zonder uitstraling naar een arm
 • Nekpijn na een whiplash (flexie-extensie trauma)
 • Hoofdpijn
 • Aangezichtspijn
 • Oorsuizen (tinnitus)
 • Pijn door kanker
 • Pijn door gordelroos (herpes zoster)
 • Chronische pijn na operaties
 • Pijn door vaatvernauwing in de benen
 • Dystrofie (CRPS)
 • Pijn door zenuwbeschadiging (neuropathische pijn)
 • Pijn bij diabetes mellitus (diabetische polyneuropathie)
 • Pijn door beschadiging van het centrale zenuwstelsel (centrale neuropathische pijn):
  • Zenuwpijn na een beroerte
  • Zenuwpijn door de ziekte van Parkinson
  • Zenuwpijn door Multiple Sclerose
  • Pijn bij volledige of partiële verlamming (dwarslaesie)
  • Pijn bij holtevorming van het ruggenmerg (syringomyelie)

Behandelingen

De behandelingen vinden plaats in het Pijncentrum. Na de behandeling verblijft u ongeveer 15 minuten in een relaxstoel in de uitrustkamer. Hier observeren we u om er zeker van te zijn dat het goed met u gaat. Ook voeren we zo nodig controles uit, bijvoorbeeld een bloeddrukmeting.

De anesthesioloog/pijnspecialist heeft verschillende mogelijkheden om uw pijnklachten te behandelen. Niet alle klachten en/of patiënten komen voor al deze mogelijkheden in aanmerking.

Injectiebehandelingen
Er zijn twee soorten injecties. Een zogenoemde proefbehandeling en een therapeutische behandeling. Een proefbehandeling is een injectie waarmee we nagaan welke structuren uw pijnklachten veroorzaken. Met een proefbehandeling wordt de pijn tijdelijk behandeld. Een therapeutische blokkade is een injectie met medicijnen of met stroom (pRF) die de pijn (langdurig) behandelen.

U ziet hieronder een overzicht van onze injectiebehandelmogelijkheden. De anesthesioloog/pijnbestrijder overlegt met u welke behandeling het meest geschikt is.

 • Proefbehandeling zenuwwortel
 • Therapeutische wortelbehandeling
 • PRF-behandeling zenuwwortel
 • Epidurale injectie
 • Ganglion sphenopalatinum
 • Ganglion Stellatum
 • Ganglion cervicale superius
 • Occipitaal blokkade
 • Lumbale sympaticus blokkade
 • Gewrichtsinjecties

TENS behandeling
De pijnspecialist kan u doorverwijzen naar de fysiotherapeut voor TENS.
TENS staat voor Transcutane Elektrische Neurostimulatie. Bij TENS worden er op de pijnlijke plek twee huidelektrodes geplaatst, waardoor lichte elektrische impulsen worden gestuurd. Het toedienen van licht voelbare elektrische prikkels veroorzaakt een reactie in het lichaam, waardoor de eigen pijn gedempt wordt. Zeurende en brandende pijn kunnen we hierdoor soms verlichten. Na ongeveer dertig minuten is de pijn vaak al aanzienlijk minder. In sommige gevallen duurt dit effect enkele uren voort. Ondertussen kunt u normale dagelijkse activiteiten ondernemen.

Medicatie (pijnstillers)
Geschikte medicatie wordt door de behandelend arts in overleg met u bepaald.

COVID-19 maatregelen

In verband met onze COVID-19 maatregelen is het belangrijk om alleen naar uw behandeling te komen. U heeft echter wel een begeleider/chauffeur nodig om u na een behandeling naar huis te rijden. Deze begeleider kan buiten of bij het restaurant op u wachten. Voor eventueel rolstoelvervoer kunt u gebruik maken van onze ‘gastheren’. 

Komt u alleen voor een gesprek, dan kunt u natuurlijk alleen komen. Ook hier geldt voor mensen die slecht ter been zijn of rolstoelafhankelijk, dat er ‘gastheren’ zijn voor vervoer naar het Pijncentrum (en terug).

Veelgestelde vragen