Spring naar inhoud

Ter voorbereiding op uw bezoek leest u hier de actuele informatie en basisadviezen rondom het Coronavirus: www.nijsmellinghe.nl/corona.

Borstkankerzorg

Onderzoek en behandeling borstkanker

Telefoonnummer polikliniek
0512 588 809
Telefoonnummer afdeling
0512 588 540

Borstkankerzorg - ook wel de mammapolikliniek genoemd - is gespecialiseerd in het onderzoeken van afwijkingen aan uw borsten. U wordt doorverwezen naar deze polikliniek als er een afwijking is gevonden aan uw borst(en). Als hieruit blijkt dat u borstkanker heeft, dan begeleiden we u bij de belangrijke keuzes waar u voor komt te staan.

Praktische informatie

Contact

 • Telefoonnummer van de poli

  0512 588 809 Op werkdagen bereikbaar van 8.30 - 17.00 uur.

BeterDichtbij

Direct in contact met jouw behandelaar

Meer over BeterDichtbij

Openingstijden

8.00 – 16.30 uur

Route

Naar het ziekenhuis

Naar de polikliniek

Spreekuur

8.00 - 16.30 uur

Tijdens het spreekuur bespreekt u uw klachten met uw arts of de verpleegkundig consulent oncologie. Ook kunt u al uw vragen stellen en uw wensen met hen bespreken. 

Voorbereiden op een bezoek

Voor een eerste afspraak heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig. Heeft u een verwijzing? Neem dan contact met ons op voor een afspraak. Een eerste afspraak kan best spannend en emotioneel zijn. Wij raden u daarom aan om tijdens deze eerste afspraak iemand mee te nemen.

Wilt u zich goed voorbereiden op dit eerste gesprek? Klik hier voor meer informatie over uw eerste afspraak.

Meer informatie over uw bezoek aan Nij Smellinghe

Bezoektijden

Maandag t/m vrijdag tussen 17.00 - 20.00 uur
Zaterdag en zondag van 15.00 - 20.00 uur

Route

Naar het ziekenhuis

Naar de afdeling

Contact

Meer informatie

Borstkanker is erg ingrijpend. Uw leven staat op z’n kop en u krijgt mogelijk te maken met angst, onzekerheid en misschien ook wel boosheid. U wilt er alles aan doen om te genezen. Het team artsen en verpleegkundigen van Nij Smellinghe vindt het belangrijk om u goed te informeren over uw mogelijkheden. Vandaar dat we u uitnodigen voor het spreekuur. Uiteraard geven wij u tijdens het spreekuur uitgebreide informatie. Mocht u vragen aan ons hebben, dan kunt u die stellen. Wij zijn er om u zo goed mogelijk te begeleiden.

Samenwerking Friese ziekenhuizen

Voor borstkankerzorg werken we samen met andere Friese ziekenhuizen. Samen met deze collega’s hebben we afspraken gemaakt over de zorg voor patiënten met borstkanker. Alle uitslagen van uw onderzoek bespreken we in een team van behandelaars van de ziekenhuizen in Drachten, Heerenveen en Sneek.

Borstkankerzorg van Nij Smellinghe voldoet aan de landelijke kwaliteitseisen op het gebied van borstkanker.

Meer informatie over borstkanker vindt u op www.kanker.nl of www.borstkanker.nl.

Behandelteam

Bij de behandeling van borstkanker werken verschillende specialisten en behandelaren samen. Denk aan de chirurg, plastisch chirurg, oncoloog, radioloog, radiotherapeut en verpleegkundig consulent oncologie. Als borstkankerpatiënt heeft u veel contact met de verpleegkundig consulent oncologie. Zij heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor borstkankerpatiënten en is uw aanspreekpunt tijdens de behandelperiode en bij de controles in de periode daarna. Ook kunt u ondersteunende zorg en begeleiding ontvangen door onder andere de fysiotherapeut, psycholoog, revalidatiearts, medisch maatschappelijk werker en diëtiste.

Onderzoeken

Wanneer we een afwijking in uw borst constateren, vindt er zo snel mogelijk onderzoek plaats. Onderdeel van dit onderzoek is een bezoek aan de afdeling Radiologie. Hier maken we foto's van uw beide borsten, dit noemen we een mammografie. Daarna volgt vaak een aanvullend echografisch onderzoek. Als het nodig is, doet de radioloog ook direct een punctie. Bij de punctie halen we pijpjes weefsel uit uw borst, die de patholoog onderzoekt. Binnen een week krijgt u de uitslag.

Na deze onderzoeken volgt een bezoek aan de chirurg en eventueel de verpleegkundig consulent oncologie. Wij adviseren u om een naaste mee te nemen naar dit gesprek.

Behandelingen

Als er bij u borstkanker wordt geconstateerd, bespreken we uw onderzoek met behandelaren van andere ziekenhuizen. Zo’n bespreking noemen we een Multi Disciplinair Overleg (MDO). Vervolgens bespreken we samen met u een persoonlijk behandelplan op maat. Dit is vaak een combinatie van verschillende soorten behandelingen. Hieronder leest u over de verschillende behandelingen.

 • Chirurgische behandeling
  Tijdens de operatie verwijderen we de tumor en doen we onderzoek naar uw lymfeklieren. Het verwijderen van de tumor kan door middel van een borstsparende operatie of een borstverwijderende operatie. Daarnaast halen we ook bijna altijd één of twee lymfklieren (schildwachtklier) weg.
   
 • Neo-adjuvante behandeling
  In sommige situaties kiezen we voor een behandeling met chemotherapie of hormonale therapie voorafgaand aan de chirurgische ingreep. Dit noemen we neo-adjuvante chemotherapie. Een belangrijke reden om chemotherapie voor een operatie te geven, is dat we daarmee de tumor kunnen verkleinen. Daardoor kan een borstsparende operatie alsnog mogelijk zijn.
   
 • Adjuvante behandeling
  Na een chirurgische behandeling is vaak een aanvullende behandeling met medicijnen nodig. Deze aanvullende behandeling noemen we een adjuvante behandeling. Het doel van deze behandeling is het doden van de eventueel nog in het lichaam aanwezige kankercellen. Deze cellen zijn niet aan te tonen op foto’s of in bloedonderzoek. Door deze cellen uit te schakelen, verkleinen we de kans op het alsnog ontstaan van uitzaaiingen.
  • Chemotherapie

   Chemotherapie is de behandeling van kanker met medicijnen die de celdeling remmen. Deze medicijnen noemen we ook wel cytostatica. De cytostatica komen na toediening terecht in uw bloed en verspreiden zich door uw hele lichaam. Zo kunnen ze de kankercellen vrijwel overal in het lichaam bereiken. Deze behandeling wordt op maat gegeven. Uw behandelend chirurg en/of internist bespreekt dit met u.

   Voordat u begint met chemotherapie heeft u een voorlichtingsgesprek met één van de verpleegkundig consulenten Oncologie. Tijdens dit gesprek krijgt u uitleg over wat chemotherapie inhoudt, hoe de kuur eruit ziet en welke bijwerkingen kunnen optreden.

   Lees meer over chemotherapie

  • Doelgerichte therapie
   Bij 25 tot 30 procent van alle borstkankerpatiënten is er sprake van een verhoogde aanwezigheid van HER2-receptoren. We noemen dit ook wel ‘HER2-positief’ of ‘HER2-overexpressie’. Deze receptoren spelen een belangrijke rol bij de groei van de kankercellen.

   Patiënten met een tumor die ‘HER2-positief’ zijn, kunnen we behandelen met HER2-antilichaamtherapie. U krijgt het medicijn Herceptin wekelijks of eens in de drie weken toegediend via een infuus of via een subcutane injectie. Door een Herceptin-behandeling verminderen we de kans dat de ziekte terugkeert aanzienlijk.

   De behandeling met Herceptin vindt meestal plaats in combinatie met een behandeling met chemotherapie. Door deze combinatie versterken we het effect van beide behandelingen. Als de tumor ook hormoongevoelig is, krijgt u na afronding van de chemotherapie ook nog hormoontherapie. Wanneer de behandeling met chemotherapie is afgerond, wordt de behandeling met Herceptin vaak nog voortgezet.

  • Hormoontherapie
   Wanneer u een hormoongevoelige tumor heeft, kiezen we voor behandeling met hormoontherapie. Bij hormoongevoelige borstkanker hebben de borstkankercellen geslachtshormonen nodig om te kunnen groeien. Krijgen ze die niet, dan sterven ze af. Het doel van hormoontherapie is daarom de hoeveelheid vrouwelijke geslachtshormonen (oestrogeen en progesteron) in uw lichaam te verlagen, om zo de aanwezige hormonen buiten werking te stellen. 

   Lees meer over hormoontherapie

  • Radiotherapie

   Radiotherapie is een behandeling met bestraling. Vaak is dat röntgenstraling, waarmee we proberen de kankercellen te vernietigen. Radiotherapie bestaat uit 16 tot 25 bestralingen. Vanuit Nij Smellinghe gaan de meeste patiënten voor bestraling naar het Radiotherapeutisch Instituut Friesland in Leeuwarden. Ook geven we radiotherapie in Groningen of Zwolle, afhankelijk van uw woonplaats en voorkeur.

   Lees meer over radiotherapie

(late) Mogelijke gevolgen behandeling borstkanker

Soms kunnen klachten tijdens uw behandeling ontstaan. Soms treden klachten pas jaren na afloop van uw behandeling op. Deze klachten noemen we late gevolgen. De gevolgen kunnen u belemmeren in uw dagelijks functioneren. Deze klachten ontstaan door borstkanker of na de behandeling voor borstkanker. Mogelijke (late) gevolgen die kunnen optreden zijn:

 • Cognitieve klachten zoals geheugen- en concentratiestoornissen
 • Gewichtsverandering
 • Hartfalen
 • Lymfoedeem (lees meer over het voorkomen van lymfoedeem)
 • Onvruchtbaarheid
 • Osteoporose
 • Overgangsklachten
 • (Zenuw)pijn
 • Relatieproblemen
 • Seksuele problemen
 • Somberheid en depressie
 • Veranderingen borst
 • Vermoeidheid
 • Verwerkingsproblematiek
 • Werkhervatting

Ondersteuning op maat tijdens en na borstkanker

Meestal vindt u samen met uw naasten een manier om met de ingrijpende diagnose borstkanker om te gaan. Indien de klachten u belemmeren dan kunt u dit aangeven bij uw specialist of verpleegkundig consulent oncologie. U kunt een lastmeter invullen om dit inzichtelijk te maken. Zij gaan samen met u kijken en adviseren welke ondersteuning u nodig heeft. Zij kunnen u onder andere verwijzen naar:

 • Psychosociaal team
  Er kunnen ook problemen ontstaan met uw naasten en u kunt zich alleen voelen als er niemand is die u kan steunen. Als u of uw naasten dreigen vast te lopen in de omgang met borstkanker en de behandeling, kunt u hulp krijgen van ons psychosociaal team. In Nij Smellinghe bestaat het psychosociaal team uit medisch maatschappelijk werkers, geestelijk verzorgers, medisch psychologen en psychiaters. Samen houden zij zich bezig met het behandelen en begeleiden van patiënten en hun naasten bij psychische en sociale problemen die samenhangen met borstkanker en de medische behandeling daarvan. De begeleiding kan individueel, met het gezin, maar ook in groepsverband plaatsvinden.
   
 • Oncologische revalidatie
  Oncologische revalidatie helpt bij diverse lichamelijke (en psychische) problemen als gevolg van kanker. Bij deze behandeling werken verschillende disciplines samen met als doel de kwaliteit van leven van de kankerpatiënt te verbeteren. De behandeling helpt u om een nieuwe balans in uw functioneren te vinden.

Veelgestelde vragen

Brochures

 1. pdf Borstkanker - Arm- en schouder- oefeningen na verwijderen van de okselklieren Bekijk Download
 2. pdf Borstkanker - Borstsparende operatie Bekijk Download
 3. pdf Borstkanker - Borstverwijderende operatie (ablatio) Bekijk Download
 4. pdf Borstkanker - DCIS Bekijk Download
 5. pdf Borstkanker - hormonale therapie Bekijk Download
 1. pdf Borstkanker - Okselklierverwijdering (okselklierdissectie) Bekijk Download
 2. pdf Borstkanker - Schildwachtklier procedure Bekijk Download
 3. pdf Borstkanker - Voorkomen van lymfoedeem Bekijk Download
 4. pdf Borstkanker - Wat is borstkanker Bekijk Download
 5. pdf Borstkanker – Adviezen voor thuis (borstsparende operatie) Bekijk Download
 6. pdf Borstkanker – Adviezen voor thuis (borstverwijderende operatie) Bekijk Download
 7. pdf Borstkanker – Adviezen voor thuis (borstverwijderende operatie) Bekijk Download
 8. pdf Mastopathie Bekijk Download
 9. pdf Mirabel procedure Bekijk Download