Spring naar inhoud

Expertisecentrum Lymfovasculaire Geneeskunde

Diagnostiek en behandeling van lymfoedeem en lipoedeem

Telefoonnummer polikliniek
0512 588 818

Welkom bij het Expertisecentrum Lymfovasculaire Geneeskunde (ECL).

In het ECL zijn we gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van lymfoedeem en lipoedeem. Patiënten uit heel Nederland maar ook uit het buitenland komen hiervoor naar het ECL. Wij zijn erkend als expertisecentrum voor zeldzame aandoeningen en vertegenwoordigd in het Europese Netwerk VASCERN.
Daarnaast zijn we een kenniscentrum; we doen wetenschappelijk onderzoek en delen kennis, bijvoorbeeld door het geven van scholing en het schrijven van publicaties.

Praktische informatie

Contact

Uw patiëntenportaal

Mijn Nij Smellinghe

Route

Naar het ziekenhuis

Naar de polikliniek

Spreekuur

8.00 - 16.30 uur

Tijdens het spreekuur bespreekt u uw klachten met uw behandelaar. Ook kunt u al uw vragen stellen en uw wensen bespreken.

Voorbereiden op een bezoek

Een specialist verwijst u door naar het ECL. Stuur uw verwijsbrief en uw informatie en uw medische voorgeschiedenis naar ons toe. Wij roepen u dan op. Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen via 0512 588 818.
 

Meer informatie over uw bezoek aan Nij Smellinghe

Als u wordt opgenomen voor een intensieve lymfoedeembehandeling verblijft u in de Lymfoedeemkliniek op de afdeling A2.

Bezoektijden

Tijdens behandelingen en groepsbijeenkomsten is er geen bezoek mogelijk.

Route

Naar het ziekenhuis

Naar de afdeling

Ervaringsverhalen

Ik had het gevoel dat ik voor het eerst na al die jaren eindelijk serieus genomen werd.

Jennifer werd behandeld bij het ECL
Lees het hele verhaal

Uitgebreide expertise en persoonlijk resultaat

De heer De Zeeuw Bezocht Nij Smellinghe voor een oedeembehandeling
Lees het hele verhaal

Ik ben rijker uit Nij Smellinghe weggegaan dan ik dacht

Een patiënt van het ECL
Lees het hele verhaal

Ik heb nu veel meer zelf de regie gekregen over mijn gezondheid

Een patiënt van het ECL
Lees het hele verhaal

Ik vond het fijn om mijn verhaal te kunnen doen en te kijken wat we eraan kunnen doen om het te verbeteren

Een patiënt van het ECL
Lees het hele verhaal

Fysio- en oedeemtherapeut Baukje de Jong werkt in het Expertisecentrum Lymfovasculaire Geneeskunde (ECL)

Fysio- en oedeemtherapeut Baukje de Jong werkt in het Expertisecentrum Lymfovasculaire Geneeskunde (ECL)

In de video vertelt ze meer over haar werkzaamheden en de hoogtepunten binnen haar dagelijkse werk.

Bekijk hier de video.

Scholing

Ziekenhuis Nij Smellinghe is in 2009 erkend als Expertisecentrum voor Lymfologie (ECL). Doel van het expertisecentrum is diagnostiek en behandeling van patiënten met lymfoedeem en aan lymfoedeem verwante aandoeningen. Tevens fungeert het ECL als kenniscentrum, met als belangrijke taken research & development en onderwijs.

Het ECL verzorgt scholing en praktijkdagen in samenwerking met het NPI. Een overzicht van cursussen en scholing op het gebied van lymfologie vindt u op de site van het NPI.

Praktijkdagen
Regelmatig krijgen we als ECL de vraag om een dagje mee te mogen lopen en mee te kijken. In de meeste gevallen zijn de leervragen aspecifiek en betreft het collega oedeemtherapeuten (oedeemfysiotherapeuten en huidtherapeuten) of verpleegkundigen betrokken bij de oncologische zorg. Paramedici vormen de hoofdmoot en in de meeste gevallen betreft het collega’s die de basisopleiding oedeemfysiotherapie of de master Oncology and physical therapy hebben afgerond.
Aangezien het ECL gepositioneerd is als tertiair diagnostiek- en behandelcentrum worden met name de complexe patiënten gezien. Behandeltrajecten kunnen een conservatief en/of een operatief karakter hebben. Tegelijkertijd worden in het ziekenhuis ook de reguliere oncologiebehandelingen gegeven, waarbij vroegdiagnostiek en behandeling van lymfoedeem volledig protocollair is ingebed. Hierbij is de samenwerking met de verpleegkundig consulenten oncologie essentieel.
Als ECL is één van onze 'pijlers' het uitdragen van kennis, waarbij we graag stagemogelijkheden willen bieden. Vanuit dit oogpunt zijn de praktijkdagen georganiseerd.

Tijdens de praktijkdagen komen de volgende thema's aan bod:

 • De richtlijn lymfoedeem en de richtlijn lipoedeem
 • De hoog-complexe patiënten met lymfoedeem, of aan lymfoedeem verwante aandoeningen
 • Visie op Chronische Zorg
 • Chronic care management
 • Zelfmanagement
 • International Classification of Functioning, Disability and Health
 • Diagnostiek, medisch en paramedisch, met daarbij passende klinimetrie
 • Decongestieve Lymfatische Therapie
 • Compressietherapie, inclusief alle beschikbare materialen en de gebruikerservaringen
 • Interdisciplinair werken (dermatoloog, chirurg, oedeemfysiotherapeut, fysiotherapeut, huidtherapeut, medisch maatschappelijk werker, diëtist)
 • Oncologische zorgpaden
 • Vroegdiagnostiek en behandeling

Doel
De deelnemer kan na de praktijkdagen de relevante aspecten qua diagnostiek, behandeling en follow-up vanuit de richtlijn lymfoedeem toepassen in de verschillende stadia van lymfoedeem.

Didactische werkwijze
Thuisstudie, plenaire presentaties, praktijkdemonstraties en vaardigheidstraining

Docenten
- A.A. Hendrickx, fysiotherapeut
- Medewerkers ziekenhuis Nij Smellinghe

Cursusleiding
- A.A. Hendrickx, fysiotherapeut
- Frans (F.N.) Lanting, Nederlands Paramedisch Instituut

Locatie
Ziekenhuis Nij Smellinghe

Europees netwerk Vascern

Europees netwerk VASCERN (European Reference Network on Rare Multisystemic Vascular Diseases). Wat gebeurt er op Europees niveau voor patiënten met lymfoedeem en wat is de rol van het ECL?

Vanuit de EU zijn er 24 netwerken georganiseerd voor patiënten met zeldzame en complexe aandoeningen: de ERN’s  (European Reference Networks).
Eén van deze ERN’s  is het netwerk voor zeldzame multisysteem vaataandoeningen, VASCERN en onderdeel van VASCERN is de werkgroep Kinder- en aangeboren lymfoedeem, de PPL-werkgroep (Pediatric and primary lymphedema).

Het ECL is als expertisecentrum voor zeldzame aandoeningen vertegenwoordiger van de PPL-werkgroep in Nederland.

Wat doet de PPL werkgroep?
De werkgroep heeft als doel: verbeteren van de behandeling van patiënten met aangeboren lymfoedeem in heel Europa.
Om dit te bereiken onderhouden artsen uit verschillende landen nauwe contacten, ze werken samen en wisselen kennis, kunde en ervaringen uit. Ook publiceert de PPL werkgroep informatie voor patiënten en hulpverleners, bijvoorbeeld filmpjes, de ‘Pills of Knowlegde’

Informatiefilmpjes

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van VASCERN en ontvang deze maandelijks

 1. pdf Wat zijn ERN's 221 kB Download
 2. pdf Vascern 574 kB Download
 3. pdf Do and don'ts 365 kB Download

Informatie voor verwijzers

Wilt u een patiënt met lymfoedeem of lipoedeem verwijzen naar het ECL?  Daarvoor is een verwijsbrief van een medisch specialist nodig.

Stuur een goed onderbouwde verwijzing met medische voorgeschiedenis naar: ecl@nijsmellinghe.nl

Of naar:
Ziekenhuis Nij Smellinghe
Expertisecentrum Lymfovasculaire geneeskunde
Postbus 20200
9200 DA Drachten

Na ontvangst en beoordeling van de verwijzing roepen wij de patiënt op. Vermeld adres, telefoonnummer(s) en e-mailadres van de patiënt.

Omdat wij een tertiair behandelcentrum zijn kunnen wij geen afspraak maken met een verwijzing van de huisarts.

Veelgestelde vragen

Brochures

 1. pdf Algemene informatie Lymfoedeem Bekijk Download
 2. pdf Chirurgische Reductiebehandeling van Lymfoedeem Bekijk Download
 3. pdf Kindervoet en schoeisel bij lymfoedeem Bekijk Download
 4. pdf Lymfoedeem – een functionele BH en een goede prothese Bekijk Download
 5. pdf Midline lymfoedeem Bekijk Download
 1. pdf Therapeutisch elastische kousen, verstrekking via HHC Bekijk Download