Spring naar inhoud

Om de kans op verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te verkleinen gelden er extra maatregelen in Nij Smellinghe. Kijk voor actuele informatie op www.nijsmellinghe.nl/corona.

Spoedeisende Hulp

Direct hulp als dat nodig is

Telefoonnummer afdeling
0512 588 813

Voor spoedeisende medische hulp kunt u zeven dagen per week, 24 uur per dag terecht bij de afdeling Spoedeisend Hulp (SEH) van Nij Smellinghe. De hulp die geboden wordt is zeer divers en varieert van behandeling van kleine wonden en breuken tot reanimaties en de opvang en behandeling van patiënten na een ongeval of beroerte. Jaarlijks worden op de SEH ongeveer 14.000 patiënten behandeld.

Praktische informatie

Contact

BeterDichtbij

Direct in contact met jouw behandelaar

Meer over BeterDichtbij

Uw patiëntenportaal

Mijn Nij Smellinghe

Openingstijden

De Spoedeisende Hulp is zeven dagen per week, 24 uur per dag geopend.

Route

Naar het ziekenhuis

Naar de SEH

Voorbereiden op een bezoek

Als u niet met de ambulance wordt binnengebracht dient u altijd eerst een huisarts te bezoeken. Uw huisarts is de zorgverlener als u met spoed medisch advies nodig heeft.
Voor de avond-/nacht- en weekenduren geldt dat u eerst contact opneemt met de Dokterswacht, telefoon 0900 112 7 112 (Friesland) of 0900 9229 (Groningen) of 0592 391 900 (Drenthe).Via het nummer van uw eigen huisarts hoort u welke Dokterswacht u moet bellen in uw woonplaats.

Meer informatie over uw bezoek aan Nij Smellinghe

Als u zich zonder verwijzing bij de SEH meldt, zorgen de medewerkers van de SEH dat u de juiste zorg krijgt. Deze beoordeling wordt gedaan door een triage-verpleegkundige. Deze beoordeelt of uw gezondheidsprobleem alsnog in eerste instantie het beste behandeld kan worden bij de huisarts of huisartsenpost of direct op de SEH. De huisartsenpost bevindt zich aan de andere kant van de hoofdingang.

Werkwijze

Mocht u vooraf nog in de gelegenheid zijn langs huis te gaan, dan verzoeken wij u het volgende mee te nemen: 

  • Patiëntenpas
  • Verzekeringspas
  • Identiteitsbewijs
  • Overzicht van medicijnen die u gebruikt.

Na aankomst op de SEH meldt u zich bij de balie. De ontvangst wordt meestal door één van de secretaresses gedaan. Hier worden uw persoonlijk gegevens gecontroleerd. Deze zijn nodig om de hulpverlening zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. Ook krijgt u een formulier met enkele vragen om in te vullen. Mocht u bekend zijn met een resistente ziekenhuisbacterie of recent patiënt in een buitenlands ziekenhuis geweest zijn, is het belangrijk dat u dit direct vermeldt aan de balie. Voor registratie maken wij gebruik van een digitaal patiëntendossier.

Als uw toestand het toelaat, wordt u verzocht plaats te nemen in de wachtkamer. Er komt zo snel mogelijk een verpleegkundige bij u om u te informeren over de gang van zaken op de SEH. Er is in de wachtkamer een folder aanwezig met informatie over de SEH. Tevens is er een tv-scherm waarop zowel informatie over de SEH als over het ziekenhuis als nieuwsitems voorbij komen.

Omdat de mate van spoed van de patiënten op de SEH kan verschillen, kan het zijn dat iemand die eerder aanwezig was iets langer moet wachten dan degene die net binnen gebracht is. Wij vragen hiervoor begrip.

Het is niet altijd meteen duidelijk of u een behandeling of operatie  moet ondergaan, Daarom vragen wij u om niet te eten en te drinken (“nuchter blijven”) totdat u hiervoor toestemming heeft gekregen van de verpleegkundige of de arts. Mocht u toch eten of drinken nodig hebben, vraag dan eerst aan de verpleegkundige of dit mag. Er mogen maximaal twee begeleiders bij u in de kamer verblijven. Voor overig bezoek is er de mogelijkheid om plaats te nemen in de wachtkamer of in het restaurant van het ziekenhuis.

Parkeren

We kunnen ons voorstellen dat u voor de ingang van de SEH wordt afgezet of opgehaald. Wij verzoeken de chauffeur de auto daarna op het grote parkeerterrein neer te zetten. Hiervoor geldt een parkeertarief.

Service

Er is een mogelijkheid elleboogkrukken te kopen, hiervoor werken wij samen met het Hulpmiddelencentrum.

Apotheek

Op het ziekenhuisterrein is een 24-uurs apotheek waar u direct de voorgeschreven medicatie kunt ophalen.

Wie helpt mij?

Op de SEH werken gespecialiseerde artsen en verpleegkundigen. Naast deze gespecialiseerde artsen ("spoedartsen") werken er arts-assistenten, coassistenten en huisartsen in opleiding op de SEH.

SEH-artsen
De gespecialiseerde artsen op de SEH (SEH-artsen) worden ook wel spoedartsen genoemd. Deze hebben na hun artsendiploma nog een speciale 3-jarige opleiding tot SEH-arts gevolgd. SEH-artsen doen de eerste opvang van patiënten die op de afdeling Spoedeisende Hulp komen. Daarbij gaat het om patiënten van alle leeftijden (zowel kinderen als volwassenen) met de meest uiteenlopende klachten. Patiënten die weer naar huis kunnen, worden zo nodig op de SEH behandeld door de SEH-arts. Als een ziekenhuisopname noodzakelijk is, draagt de SEH-arts de patiënt over aan een specialist. Vaak wordt de behandeling dan al gestart op de Spoedeisende Hulp.

Arts-assistenten en artsen in opleiding
Op onze SEH werken naast SEH-artsen ook arts-assistenten, huisartsen in opleiding en coassistenten (in opleiding tot arts). Deze artsen werken altijd onder supervisie van de SEH-arts.

SEH-verpleegkundigen
Naast artsen zijn op de Spoedeisende Hulp 24 uur per dag gespecialiseerde verpleegkundigen aanwezig die zijn opgeleid voor het verlenen van spoedeisende hulp.

Ondersteunend personeel
Verder is op de SEH veel ondersteunend personeel werkzaam, zoals secretaresses, laboratoriummedewerkers en radiologielaboranten.

Aandoeningen

Op de website van SEH zorg vindt u informatie over verschillende aandoeningen die veel voorkomen op de Spoedeisende Hulp.

Behandelingen

Nadat u zich heeft gemeld bij de afdeling Spoedeisende Hulp wordt u gezien door een triage verpleegkundige. Deze bepaalt aan de hand van uw klachten de ernst van uw situatie, ook wel triage genoemd. Na deze triage wordt bepaald welke patiënten als eerste behandeld moeten worden. Daarna wordt u naar een behandelkamer gebracht of wordt u gevraagd nog even in de wachtruimte plaats te nemen. Dit is afhankelijk van de drukte op de SEH en de urgentie van uw klacht.

Als veel mensen zich hebben gemeld bij de SEH, kan hierdoor de wachttijd oplopen. Wij vragen hiervoor uw begrip. Een deel van de patiënten komt voor een andere specialist. Zo kan het soms lijken of iemand voorrang krijgt, terwijl dit niet het geval is. Jonge kinderen worden waar mogelijk eerder geholpen. Als uw klachten tijdens het wachten erger worden, meldt u dit dan direct aan de verpleegkundige. Ook kunt u met dringende vragen altijd terecht bij één van de verpleegkundigen.

Verder na de SEH

Tijdens uw verblijf vindt er onderzoek en behandeling plaats. Zodra bekend is wat de eventuele diagnose en/of voorgestelde behandeling is, wordt u hiervan op de hoogte gesteld. Na uw verblijf volgt of opname in ons ziekenhuis of mag u weer naar huis. Als u naar huis mag, krijgt u zo nodig een controleafspraak mee. Deze kan in het ziekenhuis zijn of bij uw eigen huisarts.

Voordat u naar huis gaat wordt er door de arts en verpleegkundige samen met u gekeken naar uw thuissituatie om te kijken of u (tijdelijk) extra hulp nodig heeft. Vaak wordt uw eigen huisarts hier ook bij betrokken. Uw huisarts ontvangt automatisch bericht van uw bezoek aan de SEH.

Brochures

  1. pdf Behandeling met gips na een gebroken pols Bekijk Download
  2. pdf De gebroken enkel; (enkelfractuur) Bekijk Download
  3. pdf de greenstick en torus fractuur, de twijgbreuk Bekijk Download
  4. pdf Femoralis blok op de SEH Bekijk Download
  5. pdf Gips - belangrijke aanwijzingen Bekijk Download
  1. pdf Wervelfractuur - gebroken ruggenwervel Bekijk Download