Spring naar inhoud

Onderzoek lymfoedeem

Bij lymfoedeem is het belangrijk om de oorzaak te vinden. Vaatonderzoek, volumemeting en een uitgebreide vragenlijst zijn standaard onderdelen van het onderzoek. Verder wordt er een zogenaamd gezondheidsprofiel gemaakt. Een mens is immers meer dan een gezwollen arm of been. Hierbij wordt er onder andere gekeken naar lengte, gewicht, het dagelijks activiteitenniveau en de fysieke fitheid. Met de ‘LAST-meter’ wordt bepaald welke praktische en emotionele gevolgen het oedeem kan hebben. Soms kan de diagnose worden ondersteund met een ‘dynamische lymfescintigrafie’. Bij dit onderzoek wordt de werking van het lymfestelsel in beeld gebracht met behulp van een radioactieve stof .