Spring naar inhoud

Disclaimer

De informatie die op onze website beschikbaar is, is van algemene aard en voor algemeen gebruik. Het betreft geen persoonlijk advies en kan niet als dusdanig worden beschouwd. Uit de informatie beschikbaar op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel Nij Smellinghe bij het samenstellen van haar website de nodige zorg betracht, kunnen wij niet uitsluiten dat bepaalde informatie mogelijk verouderd, onvolledig of onjuist is. Mocht u een onjuistheid ontdekken in de door ons beschikbaar gestelde informatie, dan horen wij dat graag via communicatie@nijsmellinghe.nl.  Voor persoonlijk advies of een consult raden wij u aan om een afspraak te maken op het poliklinisch spreekuur van één van onze medisch specialisten.

Aansprakelijkheidsuitsluiting

Deze website is met zorg en aandacht samengesteld. Nij Smellinghe is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van, of voortvloeiend uit, enig direct of indirect gebruik van deze website en/of informatie beschikbaar gesteld op of via deze website. Nij Smellinghe is niet verantwoordelijk voor het functioneren en/of de inhoud van websites en/of media van derden. Nij Smellinghe is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door fouten in elektronische communicatie via de website, zoals vertragingen of virussen of een andere vorm van manipulatie door derden. Elk gebruik van onze website en de informatie die daarop beschikbaar is, is aldus op uw eigen risico. U ben derhalve zelf aansprakelijk voor de keuzes die u maakt gebaseerd op informatie die op onze website beschikbaar wordt gesteld. Deze aansprakelijkheidsuitsluiting/beperking geldt niet voor zover schade het gevolg is van een bewust roekeloze of opzettelijke tekortkoming van Nij Smellinghe.

Copyright

Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Nij Smellinghe teksten of informatie van deze site te verspreiden, te vermenigvuldigen of op andere wijze openbaar te maken. Voor toestemming kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie van Nij Smellinghe.

Doorlinken naar onze website

Doorlinken naar de website van Nij Smellinghe is toegestaan, op voorwaarde dat u de goede naam van Nij Smellinghe daarmee niet aantast en dat u met het doorlinken geen instemming door en/of steun van Nij Smellinghe mag suggereren wanneer dat niet het geval is. Doorlinken naar de website van Nij Smellinghe doet u bij voorkeur naar onze homepage, http://www.nijsmellinghe.nl, met als beschrijving Nij Smellinghe Drachten.

Intellectuele eigendomsrechten

Onze website, daaronder mede begrepen het ontwerp, de onderliggende software en alle inhoud, foto’s en afbeeldingen op de website (waaronder het logo van Nij Smellinghe), is beschermd middels copyrights en andere intellectuele eigendomsrechten van Nij Smellinghe en haar licentiegevers. Het is enkel toegestaan de inhoud van de website te bekijken en te printen/downloaden/opslaan voor privé (niet-commercieel) gebruik. Enige andere vorm van het kopiëren, downloaden, publiceren of anderszins reproduceren van (een deel van) onze website is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van  de afdeling Communicatie.