Spring naar inhoud

Inleiding


U komt binnenkort naar het behandelhuis (route 43) van Nij Smellinghe voor een EBUS procedure (Endoscopische echografie van de luchtwegen).

In deze folder krijgt u informatie over het onderzoek. Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u deze stellen aan een medewerker van de polikliniek Longgeneeskunde. De polikliniek Longgeneeskunde is te bereiken op
telefoonnummer 0512 - 588 816.

Afspraak:

Dag  
Tijd  
Plaats Endoscopiecentrum, route 43
Behandelaar  

Wat houdt het onderzoek in?


Een EBUS is een combinatie van een bronchoscopie (endoscopie) en een echo. De arts kan met het echoapparaat op de scoop informatie krijgen over weefsel wat dieper ligt, waaronder de lymfeklieren. Ook kan de arts tijdens het onderzoek weefsel afnemen via een punctie voor aanvullend onderzoek.


Voor het onderzoek


Overleg met uw behandeld arts als u:

 • Antistollingsmiddelen gebruikt
 • Diabeet bent of vanwege andere gezondheidsproblemen ’s ochtends medicijnen moet gebruiken
 • Allergisch bent voor medicijnen
 • Zwanger bent
   

Soms is het noodzakelijk dat u tijdelijk stopt met het gebruik van uw medicijnen. Wanneer dit nodig is, geeft de arts dit aan. Stop alstublieft nooit zonder overleg met uw medicijnen!

Voorbereiding voor het onderzoek


Voor het onderzoek mag u minimaal 6 uren niet meer eten en drinken. Zie voor verdere instructies de sedatiefolder.

Mocht de arts u andere instructies hebben gegeven volgt u altijd de instructies van uw arts.

Sedatie


Tijdens het onderzoek krijgt u sedatie. U krijgt medicijnen toegediend via een infuus waar u slaperig van wordt, zodat het onderzoek minder belastend voor u is. Meer informatie over sedatie vindt u in de sedatiefolder. 

Vanwege de sedatie mag u na het onderzoek niet alleen het behandelhuis verlaten. Ook mag u de gehele dag niet meer deelnemen aan het verkeer. Laat u daarom door iemand ophalen uit het behandelhuis.


De dag van het onderzoek


Op de dag van het onderzoek meldt u zich met uw patiëntenpas op het behandelhuis. Neem alstublieft ook een geldig identificatiebewijs (ID-kaart, paspoort of rijbewijs) mee. Nadat u zich heeft aangemeld, kunt u plaatsnemen in de wachtkamer.

U krijgt voor het onderzoek een korte uitleg van de endoscopieverpleegkundige. Zij zal een infuus inbrengen in verband met de sedatie. Tijdens het onderzoek wordt uw bloeddruk gemeten en krijgt u een knijper (pulsoxymeter) op uw vinger om tijdens de behandeling uw hartslag en zuurstofgehalte in uw bloed te controleren. De vingers dienen nagellakvrij te zijn. 

Heeft u een eigen gebit, dan krijgt u tijdens het onderzoek een bijtring (mondstuk) in. Hiermee wordt uw gebit en de endoscoop beschermd. Heeft u een gebitsprothese, dan vragen wij u die voor het onderzoek uit te doen. 

U hoeft zich voor dit onderzoek niet uit te kleden. Wel is het prettig om makkelijk zittende kleding te dragen.

Het onderzoek


Voorafgaand aan het onderzoek zal de arts, endoscopieverpleegkundige of anesthesiemedewerker uw keel verdoven met verdovingsspray. Ook wordt er sedatie toegepast via het infuus wat is ingebracht. Tijdens het onderzoek ligt u op een onderzoeksbank of bed. Met een neusslangetje krijgt u tijdens het onderzoek extra zuurstof toegediend.

Via de mond wordt er een buigzame slang (endoscoop) in de luchtpijp gebracht. Het inbrengen van de endoscoop kan als vervelend worden ervaren, maar doet geen pijn. U kunt tijdens het inbrengen en gedurende het onderzoek vrij blijven ademhalen. 
De arts bekijkt gedurende het onderzoek de lymfeklieren rondom de luchtpijp. Deze beelden worden op een beeldscherm weergeven. Ondertussen gaat de arts op zoek naar vergrote lymfeklieren of ander afwijkend weefsel. Via de endoscoop kan de arts weefsel wegnemen voor aanvullend onderzoek. 

Als het onderzoek klaar is wordt de endoscoop voorzichtig uit de luchtpijp verwijderd. Dit doet geen pijn. Het onderzoek zelf duurt ongeveer 60 minuten. 

Na het onderzoek


Na afloop van het onderzoek wordt u gedurende minimaal 1 tot 2 uur geobserveerd op de uitslaapkamer van het behandelhuis. Tijdens deze observatietijd mag u niet eten of drinken. Ook kan uw keel na het onderzoek wat pijnlijk aanvoelen. Dit pijnlijke gevoel verdwijnt vanzelf.


Na de observatietijd kan u worden opgehaald van het behandelhuis.

Na het onderzoek krijgt u te horen hoe het onderzoek is verlopen. Als er biopten (stukjes weefsel) zijn genomen wordt er een afspraak voor u gemaakt om de definitieve uitslag met uw behandeld arts te bespreken. 


Mogelijke complicaties


Een EBUS is een veilig onderzoek, maar er kunnen soms complicaties optreden. Enkele uren na het onderzoek kan u last hebben van de volgende verschijnselen:

 • Kortademigheid
 • Kriebelhoest
 • Pijnlijke keel
 • Ophoesten van bloed
   

Deze verschijnselen zijn normaal en verdwijnen gewoonlijk na een aantal uren.

Waarschuw direct uw behandeld arts als na een EBUS de volgende klachten optreden:

 • Hevige, plotselinge buikpijn of aanhoudende buikpijn in de dagen na het onderzoek
 • Pijn op de borst
 • Koorts
 • Hevig, plotseling bloed ophoesten of als het bloed ophoesten niet binnen enkele dagen verdwijnt.
   

Overdag kunt u contact opnemen met de polikliniek Longgeneeskunde, telefoonnummer 0512 - 588 816. ’s Avonds en in het weekend belt u met de receptie van het ziekenhuis, via telefoonnummer 0512 - 588 888. U kunt dan vragen naar de afdeling Spoedeisende Hulp.

Download PDF