Spring naar inhoud

Palliatieve zorg

Zorg voor kwaliteit van leven

Niet meer beter worden betekent niet dat u op korte termijn komt te overlijden. Sommige ziekten zoals kanker, COPD, dementie en hartfalen zijn nog lange tijd te remmen. Toch kan het slechte nieuws dat u niet meer geneest heftige gevoelens met zich meebrengen.

"Het woord 'uitbehandeld' bestaat bij ons niet." - Lees hier meer over palliatieve zorg

Palliatieve zorg

Mogelijk komt u voor lastige vragen en moeilijke dilemma’s te staan. Over wat u nodig hebt om u zo goed mogelijk te voelen, fysiek en geestelijk, over welke hulp en steun u kunt gebruiken, en over afscheid nemen.

Gelukkig is er veel hulp beschikbaar om met uw gevoelens om te gaan, om fysieke klachten te beperken en om te praten en u te ondersteunen bij hoe u deze periode wilt inrichten en afsluiten. Deze zorg heet palliatieve zorg. Het doel hiervan is om u een goede kwaliteit van leven te bieden in uw laatste levensfase.

Palliatieve zorg kent verschillende fasen. Deze zijn niet afgebakend. Vaak lopen deze fasen tegelijkertijd naast elkaar en door elkaar heen. Toch zijn er grofweg vier fasen te onderscheiden:

Ziektegerichte palliatie

De ziekte wordt behandeld zonder dat genezing mogelijk is. Het doel is om de ziekte zo lang mogelijk te remmen of stil te laten staan.

Symptoomgerichte palliatie

De ziekte gaat door en u krijgt meer klachten die niet meer goed te remmen zijn. De focus ligt op het verlichten van klachten en onder controle houden van de symptomen.

Stervensfase of terminale fase

In deze fase verschuift de aandacht van kwaliteit van leven naar kwaliteit van sterven. Deze fase duurt meestal slechts een paar dagen tot enkele weken, de laatste dagen voor het overlijden.

Nazorg

Uw naasten hebben tijd en ruimte nodig om het overlijden te verwerken. Soms hebben ze behoefte aan ondersteuning in de vorm van een gesprek met een verpleegkundige of geestelijke (verzorger).

Palliatieve zorg kan op elk moment worden ingeschakeld. Dat kan al als u net gehoord heeft dat u niet meer kunt genezen. Maar misschien heeft u er niet meteen behoefte aan en heeft u eerst voldoende aan de mensen om u heen. Dan kan de zorg altijd later worden ingeschakeld. De zorg duurt zolang als nodig is. Het kan om enkele weken gaan, maar soms ook om maanden of jaren.

Palliatieve zorg kan op verschillende plaatsen gegeven worden, bijvoorbeeld in het ziekenhuis, thuis, hospices en in verzorgings- en verpleeghuizen. Palliatieve zorg wordt door meerdere zorgprofessionals gegeven. Denk aan een (huis)arts, verpleegkundige, fysiotherapeut, geestelijk verzorger etc. Palliatieve zorg is hiermee generalistische zorg die gebruik kan maken van specialistische zorg. Deze specialistische zorg kan geboden worden door het Palliatief Advies Team.

Palliatief Advies Team

Het Palliatief Advies Team van Nij Smellinghe is samengesteld uit onder andere een Verpleegkundig Specialist, een Physician Assistant, een internist-oncoloog, een pijnspecialist, een longarts en een geestelijk verzorger. Zij hebben een adviserende rol en nemen de zorg niet over van uw arts.

Wat kunt u van ons verwachten?

U kunt bij het Palliatief Advies Team terecht voor adviezen en ondersteuning bij:

 • Lichamelijke klachten. Bijvoorbeeld bij klachten van pijn, benauwdheid, misselijkheid en vermoeidheid
 • Psychosociale klachten. Bijvoorbeeld bij angst, somberheid, vragen over zorgmogelijkheden in het ziekenhuis, hospice en in de thuissituatie
 • Spirituele klachten. Bijvoorbeeld bij vragen over de zin van het leven en vragen over afscheid nemen van het leven
 • Het nemen van belangrijke beslissingen, zoals doorgaan met, stoppen of niet starten van behandelingen
 • Het houden van regie over uw leven, de behandeling en uw zelfstandigheid. Bijvoorbeeld door middel van het opstellen van een pro-actief zorgplan
 • Vragen over euthanasie en palliatieve sedatie

Er wordt tevens algemene ondersteuning geboden aan u en uw naasten.

Het team doet dit altijd in afstemming met andere hulpverleners die bij u betrokken zijn, zoals uw medisch specialist, verpleegkundige en huisarts. Er wordt geprobeerd om in een zo vroeg mogelijk stadium uw eventuele klachten (zoals pijn en/of andere symptomen) te voorkomen, te signaleren en zo nodig te behandelen.

Zorg en behandelwensen bij corona

In de huidige tijd, waarin we te maken hebben met het coronavirus en COVID-19, kan het extra belangrijk zijn om na te denken over zorg en behandelwensen. Welke zorg wilt u liever wel of niet ontvangen? Vooral ouderen of mensen met een zwakke gezondheid hebben vragen omtrent het wel of niet aangaan van behandelingen bij corona.

Een online keuzehulp kan u bijvoorbeeld helpen om na te denken over welke zorg en behandeling u zou willen als uw gezondheid achteruit gaat. Wie kan deze wensen vertegenwoordigen (een zorgvertegenwoordiger)? De keuzehulp geeft ook handvatten voor het opstellen van een wilsverklaring. Iedereen kan gebruikmaken van de keuzehulp, al is het waarschijnlijk dat mensen met een chronische ziekte of oudere mensen hier eerder behoefte aan hebben.

De keuzehulp is te vinden op: Wensen voor zorg en behandeling | Thuisarts. Ook vanuit de Thuisarts-voorlichting over het coronavirus wordt verwezen naar de keuzehulp. Zo is hier een nieuwe situatie uitgewerkt 'Ik heb een zwakke gezondheid en denk na over behandeling bij corona'. Deze voorlichting gaat in op de zorg thuis, in het verpleeghuis en in het ziekenhuis.

Praten over ziekte en dood vinden veel mensen niet eenvoudig en kunnen daar wel wat hulp bij gebruiken. Daarom heeft Bureau MORBidee een vrij verkrijgbaar boekje in PDF beschikbaar: ‘ Praten over ziekte en dood in tijden van corona’, te vinden op: Praten over ziekte en dood in coronatijden · Bureau MORBidee

Een afspraak maken

U zelf, uw familie of uw naasten kunnen contact opnemen met het Palliatief Advies Team. De arts van het ziekenhuis kan een beroep doen op het Palliatief Advies Team, maar ook een verpleegkundige, huisarts of thuiszorgverpleegkundige. Als u in het ziekenhuis verblijft, kunnen we u op de afdeling bezoeken. Ook kunt u een poliklinische afspraak maken en eventueel komen we bij u thuis langs.

Heeft u vragen of wilt u een keer kennis maken? U kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.

Maandag t/m vrijdag van 9.00 - 16.00 uur.

Route

Naar het ziekenhuis

Naar de afdeling

Meer informatie

Wensenboekje

Voor iedereen die wil nadenken over de laatste levensfase is er dit boekje. Een ongeneeslijke en/of chronische ziekte die achteruitgaat en/of ervaringen uit uw omgeving kunnen redenen zijn om dit boekje voor u zelf te gaan gebruiken. 
Samen met familie, vrienden, kennissen, artsen en zorgverleners kunt u de laatste fase van uw leven zo aangenaam mogelijk invullen. Omdat er zoveel mensen bij zijn, is het handig om zaken op te schrijven en te delen met alle betrokkenen. 
Dit boekje biedt u handvatten, inspiratie voor gesprekken, tips en hopelijk structuur, rust en inzicht. Met ruimte om uw eigen wensen op te schrijven. Als uw wensen bekend zijn, is er misschien meer mogelijk dan verwacht.

Digitale versie downloaden
De digitale versie van het Wensenboekje is voor iedereen gratis beschikbaar en te downloaden via onderstaande knop. Deze interactieve pdf kunt u bewerken door op de lijntjes te klikken, tekst te vullen en vervolgens op te slaan. U kunt het boekje eventueel ook uitprinten na het invullen.

 1. pdf Download hier het wensenboekje 3 MB Download

Gedrukte versie aanvragen
Wilt u liever een gedrukte versie, dan kunt u deze aanvragen door contact op te nemen met het Palliatief Advies Team.

Brochures

 1. pdf Behandelbeperkingen, wel of niet reanimeren? Bekijk Download
 2. pdf De stervensfase Bekijk Download
 3. pdf Euthanasie en hulp bij zelfdoding, informatie voor patiënten en naasten Bekijk Download
 4. pdf Morfine: fabels en feiten Bekijk Download
 5. pdf Overlijden in Nij Smellinghe, informatie voor patiënten en naasten Bekijk Download
 1. pdf Palliatieve sedatie Bekijk Download
 2. pdf Praat op tijd over uw levenseinde Bekijk Download
 3. pdf Voeding en vocht in de palliatieve fases Informatie voor patiënten en naasten   Bekijk Download
 4. pdf Wat als ik niet meer beter word.... Praktische zaken en veranderingen in het leven als u ongeneeslijk ziek bent. Bekijk Download
 5. pdf Wat zal ik zeggen, hoe kan ik helpen? Bekijk Download
 6. pdf Zaken regelen voor en na een overlijden. Informatie voor patiënten en naasten Bekijk Download