Spring naar inhoud

Logopedie

Specialist in het onderzoeken en behandelen van taal-, spraak-, stem- en slikproblemen.

Telefoonnummer polikliniek
0512 588 445

Onze logopedisten worden  ingezet  op alle afdelingen  van Nij Smellinghe en worden met name ingeschakeld voor de diagnose en behandeling van spraak-, taal- en slikproblemen ten gevolge van neurologische problemen (zoals afasie en dysartrie).  Ook worden baby’s en jonge kinderen met eet- en/of drinkproblemen onderzocht en behandeld.

Praktische informatie

Contact

BeterDichtbij

Direct in contact met jouw behandelaar

Meer over BeterDichtbij

Uw patiëntenportaal

Mijn Nij Smellinghe

Openingstijden

9.00 - 15.30 uur

Route

Naar het ziekenhuis

Naar de polikliniek

Voorbereiden op een bezoek

Voor een eerste afspraak heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig. Heeft u een verwijzing? Maak dan een afspraak via Mijn Nij Smellinghe of neem telefonisch contact op met de polikliniek.

Meer informatie over uw bezoek aan Nij Smellinghe

Bij opname in Nij Smellinghe kan logopedie onderdeel zijn van uw behandeling. De logopedist kan worden ingeschakeld door de behandeld arts, de verpleging of op verzoek van andere behandelaars. De logopedisten kunnen worden ingezet op alle afdelingen in het ziekenhuis.

Route

Naar het ziekenhuis

Samenwerking

De logopedisten werken nauw samen met de zorgverleners die betrokken zijn bij uw behandeling, zoals uw behandelend arts, verpleegkundigen en andere zorgprofessionals. Door middel van gezamenlijke overleggen stemmen zij uw behandeling zoveel mogelijk op elkaar af.

De logopedist heeft ook contact met de familie van de patiënt; het begeleiden en informeren van de omgeving is een belangrijke taak van de logopedist.

Veelgestelde vragen

 • Ik verslikt me steeds vaker, wat moet ik doen?

  Het is altijd goed om met uw klachten eerst naar de huisarts te gaan, deze stuurt u, als dat nodig is, door naar een specialist en/of logopedist voor verder onderzoek. Dit hoeft overigens geen logopedist binnen het ziekenhuis te zijn. U kunt ook terecht bij een logopedische praktijk met ervaring met slikproblemen.

 • Herstelt een afasie helemaal?

  Dat is niet goed te voorspellen. Het is heel erg afhankelijk van de oorzaak en de ernst van de afasie en hoe het met u ging voordat u een afasie kreeg.

 • Moet ik betalen voor logopedische behandeling?

  Als logopedische behandeling nodig is terwijl u bent opgenomen in het ziekenhuis, valt deze behandeling binnen de totale behandeling die u krijgt en zult u geen factuur krijgen. Als u 18 jaar of ouder bent en poliklinisch wordt gezien door een logopedist, krijgt u alleen een factuur als u wordt verwezen door uw huisarts. Logopedie wordt vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Logopedisch onderzoek en/of behandeling wordt met uw eigen risico verrekend.

  Als een specialist uit het ziekenhuis u naar de logopedist verwijst, valt de logopedische behandeling binnen de totale behandeling van de specialist en krijgt u geen aparte factuur.

  Voor patiënten onder de 18 jaar geldt geen eigen risico. Deze kosten worden dus niet verrekend met uw eigen risico.

 • Wilt u nog meer weten over uw bezoek, wat u meeneemt naar een afspraak of over uw opname?

  Klik dan hier.

 • Heeft u een algemene vraag over uw ziekenhuisbezoek?

  Voor algemene veelgestelde vragen over uw ziekenhuisbezoek klikt u hier.