Spring naar inhoud

Om de kans op verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te verkleinen gelden er extra maatregelen in Nij Smellinghe. Kijk voor actuele informatie op www.nijsmellinghe.nl/corona.

Geriatrie

Herstel en behoud van de zelfredzaamheid van de oudere patiënt

Telefoonnummer polikliniek
0512 588 317
Telefoonnummer afdeling
0512 588 308

Geriatrie is het specialisme dat zich bezighoudt met ouderen met meerdere aandoeningen tegelijk. Vaak gaat het om een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problemen. De nadruk ligt op herstel en behoud van de zelfredzaamheid van de oudere mens.

Praktische informatie

Contact

Openingstijden

8.00 – 16.30 uur

Route

Naar het ziekenhuis

Naar de polikliniek

Spreekuur

8.00 - 16.30 uur

Tijdens het spreekuur bespreekt u uw klachten met uw behandelaar. Ook kunt u al uw vragen stellen en uw wensen bespreken.

Voorbereiden op een bezoek

Voor een eerste afspraak heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig. Heeft u een verwijzing? Maak dan een afspraak via Mijn Nij Smellinghe of neem telefonisch contact op met de polikliniek.

Meer informatie over uw bezoek aan Nij Smellinghe

Dagonderzoekcentrum

Ouderdom gaat gepaard met gebreken, zegt men vaak. Wanneer u last heeft van meerdere problemen, kunnen we u uitnodigen voor een bezoek aan het Dagonderzoekcentrum. Bij het Dagonderzoekcentrum vinden verschillende onderzoeken in korte tijd plaats. Zo brengen we de problemen goed in kaart.

In het Dagonderzoekcentrum werken de klinisch geriater, verpleegkundig specialist geriatrie en de gespecialiseerde verpleegkundige geriatrie nauw samen. Het is belangrijk dat een familielid of naaste u begeleidt. Bij uw bezoek aan het Dagonderzoekcentrum hebben u en uw begeleider namelijk een gesprek met de klinisch geriater of verpleegkundig specialist geriatrie en de geriatrieverpleegkundige.

Onderzoeken
Naast de gesprekken vinden de volgende onderzoeken plaats:

 • Lichamelijk onderzoek
 • Bloeddrukmeting
 • Bepalen van lengte en gewicht
 • Geheugentest
 • ECG (hartfilmpje)
 • Bloedonderzoek

Een bezoek aan het Dagonderzoekcentrum duurt ongeveer tweeëneenhalf tot drie uur. Voordat u het Dagonderzoekcentrum verlaat, heeft u een gesprek met de arts of de verpleegkundig specialist geriatrie over de eerste bevindingen en het plan van aanpak.

Wat neemt u mee bij uw bezoek aan het Dagonderzoekcentrum?

 • De ingevulde sociale kaart die u via de post heeft ontvangen
 • Uw patiëntenpas
 • De medicijnen die u gebruikt of een actuele lijst van de medicijnen die u gebruikt
 • Indien van toepassing bril en/of gehoorapparaten
 • Eventuele loophulpmiddelen, zoals een stok of rollator
 • Tot slot adviseren wij u gemakkelijk zittende kleding te dragen

Consultdienst en screening oudere 70+

Alle medisch specialisten en afdelingen in Nij Smellinghe kunnen een beroep doen op het team van de Geriatrie. De klinisch geriater en/of de geriatrieverpleegkundige bezoeken patiënten door het hele ziekenhuis. Vanuit hun deskundigheid op het gebied van ouderdomsproblematiek adviseren zij de aanvragend specialist of afdeling.

Screening ouderen 70+
Bent u 70 jaar of ouder? Dan is een ziekenhuisopname voor u extra risicovol vanwege een verhoogde kans op complicaties, zoals een infectie, ondervoeding, delirium (acute verwardheid), decubitus (doorliggen), bijwerking van medicatie of een val. Om deze reden screenen we u op kwetsbaarheid. Dit gebeurt aan de hand van enkele vragen die de geriatrieverpleegkundige aan u stelt. Zo kunnen we voorzorgsmaatregelen nemen en behandelingen inzetten om te voorkomen dat er bij u door de ziekenhuisopname (onherstelbaar) functieverlies optreedt.

Valpoli

Vallen en bijna vallen komt in Nederland veel voor. Ongeveer 30% van de zelfstandig wonende ouderen van 65 jaar en ouder valt minstens één keer per jaar. Vallen kan tot ernstig letsel leiden, zoals wonden, botbreuken, moeizamer lopen of de angst om weer te vallen. Al deze gevolgen kunnen ertoe leiden dat u moeite krijgt met zelfstandig thuis wonen. Op de Valpoli kunnen we u helpen.

Voor meer informatie over de Valpoli klikt u hier

Aandoeningen

Veelvoorkomende problemen waarmee mensen naar de polikliniek Geriatrie worden doorverwezen, zijn:

 • Geheugenproblematiek
 • Mobiliteitsstoornissen en vallen
 • Continentieproblemen
 • Polyfarmacie, dat wil zeggen het gebruiken van meerdere medicijnen tegelijkertijd
 • Somberheid en/of eenzaamheid
 • Onverklaarbare achteruitgang in uw functioneren
 • Delier, oftewel acute verwardheid 

Informatieve websites

Geriatrie is het specialisme dat zich richt op de ouder wordende mens. Ouderen hebben vaak meerdere aandoeningen tegelijk. Een geriater is gespecialiseerd in het onderzoek en de behandeling van oudere mensen. Daarbij kijkt hij naar de lichamelijke, geestelijke, functionele en sociale situatie van de mensen.

Informatieve websites

Wij hebben deze dag als zo prettig mogelijk ervaren binnen de omstandigheden

Veelgestelde vragen