Spring naar inhoud

Geriatrie

Herstel en behoud van de zelfredzaamheid van de oudere patiënt

Telefoonnummer polikliniek
0512 588 317

Klinische geriatrie is het medisch specialisme voor de kwetsbare oudere patiënt in het ziekenhuis. De geriatrie houdt zich bezig met ouderen met meerdere aandoeningen tegelijkertijd. Vaak gaat het om een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problemen. Het voornaamste doel van de klinische geriatrie is verbetering of behoud van de zelfredzaamheid van de oudere patiënten.

In Nij Smellinghe bestaat de klinische geriatrie uit:

 • Polikliniek
 • Consultatie
 • Opname op een verpleegafdeling (bij selectie indicaties)

Praktische informatie

Contact

Openingstijden

8.00 – 16.30 uur

Route

Naar het ziekenhuis

Naar de polikliniek

Spreekuur

8.00 - 16.30 uur

Tijdens het spreekuur bespreekt u uw klachten met uw behandelaar. Ook kunt u al uw vragen stellen en uw wensen bespreken.

Voorbereiden op een bezoek

Voor een eerste afspraak heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig. Heeft u een verwijzing? Maak dan een afspraak via Mijn Nij Smellinghe of neem telefonisch contact op met de polikliniek.

Meer informatie over uw bezoek aan Nij Smellinghe

Geheugenproblematiek (geheugenpolikliniek)

De geheugenpolikliniek is gericht op patiënten die klachten ervaren met het geheugen of andere hersenfuncties. Op de geheugenpolikliniek brengen we deze klachten in kaart. Het is van belang dat u een familielid of naaste meeneemt naar de afspraak. De geriater/internist ouderengeneeskunde en geriatrieverpleegkundige willen graag met u en uw naaste de klachten bespreken.

Bij het eerste bezoek aan de polikliniek geriatrie vinden verschillende onderzoeken in een dagdeel plaats. U heeft een gesprek met een klinisch geriater of internist ouderengeneeskunde en een gesprek met een geriatrieverpleegkundige. Daarnaast vinden de volgende onderzoeken plaats:

 • Lichamelijk onderzoek
 • Bloeddrukmeting
 • Meten van lengte en gewicht
 • Geheugenonderzoek
 • Vragenlijsten met betrekking tot het functioneren
 • Hartfilmpje
 • Bloedonderzoek

Het eerste bezoek aan de polikliniek duurt ongeveer tweeënhalf tot drie uur.

Wat neemt u mee bij uw eerste bezoek aan polikliniek geriatrie?

 • De ingevulde sociale kaart die u via de post heeft ontvangen
 • Uw patiëntenpas
 • De medicijnen die u gebruikt of een actuele lijst van de medicijnen die u gebruikt
 • Indien van toepassing bril en/of gehoorapparaten
 • Eventuele loophulpmiddelen, zoals een stok of rollator
 • Tot slot adviseren wij u gemakkelijk zittende kleding te dragen

Aan het eind van de eerste afspraak worden eventuele vervolgafspraken gemaakt. Deze zullen niet zo veel tijd meer in beslag nemen als het eerste bezoek aan de polikliniek. Bij vervolg bezoeken blijft het van belang dat u uw naaste meeneemt naar de afspraak.

Onverklaarbare achteruitgang in het functioneren (algemene polikliniek)

Bij het eerste bezoek aan de polikliniek geriatrie vinden verschillende onderzoeken in een dagdeel plaats. U heeft een gesprek met een klinisch geriater of internist ouderengeneeskunde en een gesprek met een geriatrieverpleegkundige.

Daarnaast vinden de volgende onderzoeken plaats:

 • Lichamelijk onderzoek
 • Bloeddrukmeting
 • Meten van lengte en gewicht
 • Geheugenonderzoek
 • Vragenlijsten met betrekking tot het functioneren
 • Hartfilmpje
 • Bloedonderzoek

Het is van belang dat u een familielid of naaste meeneemt naar de afspraak. De geriater/internist ouderengeneeskunde en geriatrieverpleegkundige willen graag vragen aan u en uw naaste stellen.

Het eerste bezoek aan de polikliniek duurt ongeveer tweeënhalf tot drie uur.

Wat neemt u mee bij uw eerste bezoek aan polikliniek geriatrie?

 • De ingevulde sociale kaart die u via de post heeft ontvangen
 • Uw patiëntenpas
 • De medicijnen die u gebruikt of een actuele lijst van de medicijnen die u gebruikt
 • Indien van toepassing bril en/of gehoorapparaten
 • Eventuele loophulpmiddelen, zoals een stok of rollator
 • Tot slot adviseren wij u gemakkelijk zittende kleding te dragen

  Aan het eind van de eerste afspraak worden eventuele vervolgafspraken gemaakt. Deze zullen niet zo veel tijd meer in beslag nemen als het eerste bezoek aan de polikliniek. Bij vervolg bezoeken blijft het van belang dat u uw naaste meeneemt naar de afspraak.

Vallen en problemen met lopen (valpolikliniek)

U kan verwezen worden naar de valpolikliniek wanneer u vaak valt of bijna valt. Vaak komt dit door meerdere factoren.

Tijdens uw bezoek aan de valpolikliniek zal u gezien worden door een geriater, geriatrieverpleegkundige en fysiotherapeut. Ook wordt uw medicatie beoordeeld door een apotheker. Door middel van gesprek, lichamelijk onderzoek en verschillende testen worden de oorzaken van het vallen in kaart gebracht en wordt gekeken of er mogelijkheden zijn om deze oorzaken aan te pakken.

Wat neemt u mee bij uw bezoek aan de valpolikliniek?

 • De ingevulde sociale kaart die u via de post heeft ontvangen
 • Uw patiëntenpas
 • De medicijnen die u gebruikt of een actuele lijst van de medicijnen die u gebruikt
 • Indien van toepassing bril en/of gehoorapparaten
 • Eventuele loophulpmiddelen, zoals een stok of rollator
 • Tot slot adviseren wij u gemakkelijk zittende kleding te dragen

Een bezoek aan de valpolikliniek duurt ongeveer tweeënhalf tot drie uur.

In kaart brengen van kwetsbaarheid en besluitvorming rondom behandelingen. (KIK – kwetsbaarheid in kaart)

Voor een behandeling is het verstandig om vooraf alle risico’s en voordelen van de behandeling goed in kaart te brengen en op basis daarvan samen met de patiënt en behandelteam een beslissing te nemen. Bij een kwetsbare oudere patiënt met meerdere aandoeningen tegelijk kan het zijn dat een medisch specialist vraagt of de geriatrie een patiënt wil beoordelen voorafgaand aan de behandeling. Tijdens deze beoordeling wordt de patiënt onderzocht op kwetsbaarheid. De kwetsbaarheid geeft een indruk van het reservevermogen van een patiënt en kan gebruikt worden om de risico’s van een behandeling nauwkeuriger in te schatten. Daarnaast is er aandacht voor behandeldoelen waarbij naast langer leven, behoud van zelfredzaamheid en kwaliteit ook belangrijk zijn.
 

Screening botontkalking (osteoporosespreekuur)

In Nij Smellinghe worden patiënten van 70 jaar en ouder na een botbreuk doorverwezen voor onderzoek naar botontkalking.

Onderzoek naar botontkalking houdt in dat u een botdichtheidsmeting en bloedonderzoek krijgt. Hiervoor wordt u uitgenodigd. Circa een week later heeft u een afspraak op de polikliniek geriatrie voor de uitslagen van de onderzoeken en bespreken van eventuele behandeling.

Consultatie

Alle medisch specialisten en afdelingen in Nij Smellinghe kunnen een beroep doen op het team van de geriatrie. Vanuit hun deskundigheid op het gebied van ouderdomsproblematiek adviseren zij de aanvragend specialist of afdeling. Daarnaast is het landelijk vastgelegd dat een geriater betrokken wordt bij een patiënt van 70 jaar of ouder die een gebroken heup heeft.

Informatieve websites

Wij hebben deze dag als zo prettig mogelijk ervaren binnen de omstandigheden

Veelgestelde vragen