Spring naar inhoud

Om de kans op verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te verkleinen gelden er extra maatregelen in Nij Smellinghe. Kijk voor actuele informatie op www.nijsmellinghe.nl/corona.

Legitimeren in ziekenhuis Nij Smellinghe

Iedereen die in ziekenhuis Nij Smellinghe komt voor medische zorg moet zich kunnen legitimeren. Deze wettelijke legitimatieplicht geldt voor iedereen, dus ook voor kinderen vanaf de geboorte. De legitimatieplicht houdt in dat patiënten bij elk bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs moet kunnen tonen.

Geldige legitimatiebewijzen

Patiënten moeten zich kunnen legitimeren met een geldig Nederlands paspoort, Identiteitskaart, Rijbewijs of Vreemdelingendocument.

Kosten zorg(behandeling)

Op het moment dat patiënten een geldig legitimatiebewijs hebben laten zien, wordt dat dat door Nij Smellinghe geregistreerd. Hierdoor kan Nij Smellinghe de zorg(behandeling) van de patiënt rechtstreeks declareren bij de zorgverzekeraar van de patiënt. Wanneer patiënten geen origineel en geldig legitimatiebewijs willen laten zien kan Nij Smellinghe de kosten niet declareren bij de zorgverzekeraar. Nij Smellinghe is dan genoodzaakt alle kosten van de zorg(behandeling) te verhalen op de patiënt. Uiteraard kan de patiënt deze kosten daarna zelf declareren.

Voorkomen van fouten

Ziekenhuis Nij Smellinghe is verplicht het Burgerservicenummer (BSN) te registeren. Het BSN staat op het legitimatiebewijs. Het BSN in de zorg wordt gebruikt om fouten te voorkomen bij de uitwisseling van financiële en medische gegevens, te declareren bij de zorgverzekering, persoonsverwisseling te voorkomen en bescherming te bieden tegen identiteitsfraude.