Spring naar inhoud

Om de kans op verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te verkleinen gelden er extra maatregelen in Nij Smellinghe. Kijk voor actuele informatie op www.nijsmellinghe.nl/corona.

Legitimeren in ziekenhuis Nij Smellinghe

Iedereen die in het ziekenhuis komt voor medische zorg moet zich kunnen legitimeren. Deze wettelijke legitimatieplicht geldt voor iedereen, dus ook voor kinderen vanaf de geboorte. De legitimatieplicht houdt in dat u bij elk bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs moet kunnen laten zien. 

Geldige legitimatiebewijs voor alle patiënten
U kunt zich legitimeren met een geldig:

  • Nederlands paspoort
  • Identiteitskaart
  • Rijbewijs
  • Vreemdelingendocument

BurgerServiceNummer (BSN)
Op uw legitimatiebewijs staat uw Burgerservicenummer (BSN). Dit is een uniek en persoonsgebonden nummer. Het ziekenhuis is wettelijk verplicht om het BSN te registeren in de administratie. Het BSN in de zorg wordt gebruikt om fouten te voorkomen, te declareren bij de zorgverzekering, persoonsverwisseling te voorkomen en bescherming te bieden tegen identiteitsfraude.

Spoedeisende hulp en legitimeren
Wanneer u terecht komt op de spoedeisende hulp van het ziekenhuis, dan wordt u eerst geholpen. Heeft u uw legitimatiebewijs niet mee, dan moet u zich binnen 14 dagen bij het ziekenhuis legitimeren.

Geen legitimatiebewijs en dan
Wanneer u geen geldig legitimatiebewijskunt laten zien, dan kan het ziekenhuis de kosten van uw behandeling niet declareren bij een zorgverzekeraar. De behandelaar of het ziekenhuis moet alle kosten van de medische behandeling dan op u verhalen. Deze kosten kunnen hoog zijn.

Veelgestelde vragen