Spring naar inhoud

Dag van Gedenken

'Wie gedenk jij deze dag?'

Praktische informatie

Geestelijke Verzorging organiseert op vrijdag 16 november 2018 de 'Dag van Gedenken' in ziekenhuis Nij Smellinghe.

Voor naasten of familieleden van wie gedurende het afgelopen jaar een dierbare in het ziekenhuis overleden is - en ook aan degenen die in het ziekenhuis werken - biedt de geestelijke verzorging aan om een moment stil te staan en te gedenken.

Herdenkingsbijeenkomsten
Er zijn herdenkingsbijeenkomsten waarin stil wordt gestaan bij het leven en sterven van een overleden dierbare. Een moment van troost en bezinning met muziek, gesproken woord en ritueel  waarbij de namen worden herdacht.

'Wie gedenk jij deze dag?'
De hele dag is er voor ieder de gelegenheid om met een gedenkkaart aan te geven  ‘Wie gedenk jij deze dag?’. De kaartjes liggen bij de ingang poliklinieken, hoofdingang, personeelsingang en bij de vleugel in de centrale hal. De geschreven kaartjes kunnen neergelegd worden in de daarvoor bestemde schaal. Aan het eind van de dag worden de kaartjes verzameld in het Stiltecentrum.  

De geestelijk verzorgers zijn deze dag aanwezig als gastheer of luisterend oor.

Geestelijke verzorging Nij Smellinghe:
- Jan Strikwerda
- Ulrike Rinsma