Spring naar inhoud

Argininetest

Inleiding

Uw kind is bij de kinderarts onder behandeling in verband met een te kleine lengte. Er is daarom met u gesproken over een Argininetest. Dit is een onderzoek naar de aanmaak van groeihormoon.

Hoe gaat deze test in zijn werk? Zijn er ook voorbereidingen? Dit alles leest u in deze folder. Ook vindt u in deze folder informatie over de afdeling waar de test plaatsvindt.

Vervolg op de Clonidinetest

Waarschijnlijk heeft uw kind ook al een Clonidinetest gehad. U zult merken dat de Argininetest heel erg lijkt op de Clonidinetest. Dit komt omdat beide testen eigenlijk hetzelfde verlopen en hetzelfde onderzoeken. We doen deze test om de uitslag van de Clonidinetest te bevestigen. Zo weten we zeker of er sprake is van een groeihormoondeficiëntie (= groeihormoontekort) of niet.

Het doel van een Argininetest

In de hersenen bevindt zich de hypofyse. De hypofyse is een klier die onder andere groeihormoon afscheidt. Het groeihormoon zorgt er onder andere voor dat uw kind groeit. Arginine is een stofje dat de hypofyse stimuleert groeihormoon af te geven. Door nu Arginine aan uw kind toe te dienen, kunnen we meten hoeveel groeihormoon de hypofyse van uw kind afscheidt. We meten dit in het bloed. Zo kan de arts kijken of uw kind genoeg groeihormoon aanmaakt.

Priming

In de puberteit (en er net voor) kunnen de hormonen die de puberteitsveranderingen in gang zetten, ervoor zorgen dat er minder groeihormoon wordt afgegeven door de hypofyse.

Door nu priming (= een korte toediening van geslachtshormonen) te geven, kunnen we die vermindering tegengaan. Zo krijgen we een reëel beeld van de afscheiding van groeihormoon bij uw kind.

Priming gebeurt door middel van tabletjes. Meisjes van 8 jaar of ouder en jongens van 10 jaar of ouder moeten vanaf vijf dagen voor de test iedere dag een tabletje slikken.

Voorbereidingen thuis op de Argininetest

Om een betrouwbaar testresultaat te krijgen, is het noodzakelijk dat u thuis al met een aantal zaken rekening houdt:

  • Vanaf vijf dagen voor de test moeten meisjes van 8 jaar of ouder en jongens van 10 jaar of ouder iedere dag een tabletje slikken voor zogenaamde priming; zie ook de uitleg hiervoor.
  • Voor deze tabletjes krijgt u een recept mee, zodat u ze bij de apotheek kunt ophalen. Dit recept krijgt u bij het laatste polikliniekbezoek mee of het wordt thuisgestuurd.
  • Voor de test moet uw kind nuchter zijn! Dit betekent dat hij/zij vanaf 0.00 uur niets meer mag eten en drinken!
  • Als uw kind medicijnen gebruikt, mag hij/zij deze gewoon op de normale tijd innemen, tenzij de kinderarts dit anders met u heeft afgesproken.
  • In verband met het infuus dat nodig is voor de test, is ruim zittende bovenkleding aan te raden.
  • Er mogen geen broertjes en/of zusjes meekomen naar het ziekenhuis.

Waar vindt de Argininetest plaats en wie begeleidt de test?

De Argininetest wordt verricht op de B1 dagverpleging (route 52) of op de B3 Vrouw Kind afdeling (route 68).  Waar u moet zijn krijgt u vooraf bericht over. Op de afdeling is alles aanwezig om de Argininetest goed en veilig uit te kunnen voeren. Op de dag van de test melden u en uw kind zich om 8.00 uur op de doorgegeven afdeling bij de balie. Op de testdag worden u en uw kind begeleid door een kinderarts en een gespecialiseerde kinderverpleegkundige.
Voor meer informatie over de (faciliteiten op de) afdeling en de regels die daar gelden, verwijzen we u naar de folder “Uw kind in ons ziekenhuis, dagverpleging kind B1” en/of “Uw kind in ons ziekenhuis Vrouw Kind B3". 

Hoe gaat de test in zijn werk?

Allereerst smeert de verpleegkundige EMLA-zalf op de plek waar het infuus geprikt gaat worden. EMLA verdooft de huid waardoor uw kind de prik (bijna) niet voelt. Daarna zullen de bloeddruk, de pols en de temperatuur van uw kind gemeten worden. Vervolgens wordt er door de kinderarts een infuus ingebracht; er wordt dan meteen ook wat bloed afgenomen. Daarna krijgt uw kind de Arginine toegediend (meestal opgelost in vloeistof). Hierna mag uw kind weer eten.

De toegediende Arginine gaat nu de hypofyse stimuleren groeihormoon af te scheiden. Om dit te meten, wordt er vervolgens iedere 30 minuten bloed afgenomen via het infuus (in totaal 6 keer). De hele test duurt ongeveer 3 uur; gedurende die tijd heeft uw kind absolute bedrust.

Mogelijke bijwerkingen van de Argininetest

Door de Arginine kan de glucosewaarde (bloedsuiker) van uw kind dalen. Daarom wordt tijdens de test zo nu en dan de glucosewaarde gecontroleerd.

Verder krijgt uw kind tijdens de test via het infuus continu vocht toegediend om een eventueel lage bloeddruk op te vangen.

Ontslag naar huis

Na afloop van de Argininetest mag uw kind pas naar huis, als hij/zij een goede bloedglucosewaarde heeft, een goede bloeddruk heeft en (bijna) geen bijwerkingen (meer) heeft. Pas dan verwijdert de verpleegkundige het infuus. Dit doet geen pijn!

De uitslag

De uitslag van de Argininetest krijgt u van de kinderarts. Het duurt een paar weken voordat de uitslag bekend is. De uitslag wordt tijdens een telefonische afspraak met u besproken. 

Verhindering tijdig doorgeven

Als u niet kunt komen, wilt u dit dan zo snel mogelijk doorgeven aan de polikliniek Kindergeneeskunde, tel. (0512) 588 820

Informatie

Op de website van het ziekenhuis Nij Smellinghe kunt u meer informatie vinden over de afdeling Kindergeneeskunde: www.nijsmellinghe.nl. Voor de kinderen zijn er speciale pagina's.

Download PDF