Spring naar inhoud

Ter voorbereiding op uw bezoek leest u hier de actuele informatie en basisadviezen rondom het Coronavirus: www.nijsmellinghe.nl/corona.

MullertechniekVerwijdering van spataderen met behulp van ambulante flebectomie - Muller techniek

Wat zijn spataderen?


Het hart pompt zuurstofrijk bloed via de slagaderen naar alle lichaamsdelen. Via de aderen wordt het zuurstofarme bloed weer terug gevoerd naar het hart. Om te voorkomen dat het bloed naar beneden gaat als u rechtop staat, zijn er kleppen in de aderen. Deze maken alleen een bloedstroom naar het hart mogelijk (eenrichtingsverkeer). Door familiaire aanleg voor spataderen en tijdens de zwangerschap kunnen de aderen in de benen verslappen en de kleppen gaan lekken. Men spreekt dan van  spataderen (varices).


Deze spataderen kunnen aan de buitenkant zichtbaar zijn, maar ook ‘van binnen’ zitten. Ze kunnen klachten geven van vermoeidheid, pijn, een zwaar gevoel en vochtophoping in de benen. Ook kunnen ze cosmetisch ontsierend zijn en kan een pijnlijke spataderontsteking ontstaan.

Hoe kunnen spataderen worden behandeld?

Spataderen kunnen worden behandeld door een operatie, sclerocompressietherapie, foamsclerose, Muller-techniek (ambulante flebectomie) en de closurebehandeling (VNUS). Op advies van uw behandelend specialist wordt een of een combinatie van deze behandelingen bij u uitgevoerd. In deze folder wordt de Muller-techniek besproken.De Muller-techniek In sommige gevallen kunnen spataderen worden behandeld met de Mullertechniek. Dit gebeurt bij spataderen waar een operatie niet nodig is of bij aderen op een speciale plaats (bijv. over de knieschijf, rond de enkel). U krijgt hiervoor een plaatselijke verdoving. De spatader wordt via meerdere kleine sneetjes met een speciaal haakje omhoog gehaald en verwijderd.


In veel gevallen wordt enige tijd na een Mullerbehandeling nog een andere spataderbehandeling toegepast. De behandeling duurt ongeveer 30 à 45 minuten.

Voorbereiding

  • Voor de behandeling mag u, na overleg met uw huisarts of behandelend arts die de bloedverdunners heeft voorgeschreven, 4 dagen geen Sintrom of andere bloedverdunners gebruiken. Aspirine (bijvoorbeeld Ascal) moet 6 dagen van tevoren worden gestopt. Het gebruik van NSAID’s pijnstillers moet 2 dagen van tevoren worden gestopt. Meld het stoppen van bovengenoemd medicatie altijd bij de arts die u deze medicatie heeft voorgeschreven. Neem de witte en bruine elastische kous die u bij het vorige ziekenhuisbezoek hebt gekregen mee.
  • Zorg voor ruimzittende kleding en schoeisel.
  • Gebruik op de dag van behandeling geen crème of bodylotion in verband met de pleisters die na de behandeling op uw benen worden geplakt.
  • U wordt geadviseerd na de behandeling niet zelf naar huis te rijden. Het been is soms moeilijk te buigen na de behandeling.
  • U kunt van tevoren thuis uw been ontharen.

Uitvoering van de behandeling


U komt op de polikliniek Dermatologie. De arts tekent eerst de te behandelen aderen af op uw huid. Vervolgens worden kleine stukjes huid plaatselijk verdoofd. Hierna worden kleine sneetjes gemaakt (1-3 mm) waarna de spatader er met een speciaal haakje uit wordt gehaald. Na de behandeling worden de sneetjes dichtgeplakt met hechtstrips. Hierna worden de behandelde aders afgeplakt met een rol watten en pleisters.


Hier overheen worden de witte en bruine elastische kous gedragen. Tenslotte vertelt de arts u wanneer u terugkomt voor controle.

Nazorg en controle


Als u bent behandeld en de wattenrol is vastgeplakt komt hier de witte kous overheen. Deze laat u dag en nacht zitten. De bruine kous gaat hier overheen en draagt u alleen overdag. Deze kous geeft extra steun. Voor het slapen gaan doet u de bruine kous uit, na het opstaan doet u de bruine kous direct weer aan. De wattenrollen mogen niet nat worden. De eerste dag dient u het wat rustig aan te doen dit i.v.m. het risico op nabloeden. U mag wel werken, fietsen en autorijden. Sporten waarbij veel gesprongen wordt, mogen de eerste 3 weken niet worden uitgevoerd. Na de behandeling blijven de wattenrollen en witte kous 7 dagen zitten. U mag ze daarna zelf verwijderen. Vervolgens komt u weer voor controle op de polikliniek. De bruine kous moet na de controleafspraak nog enkele weken overdag worden gedragen.

Zijn er bijwerkingen?


Nadat de verdoving uitgewerkt is kan er enige gevoeligheid zijn. Hiervoor kunt u paracetamol innemen. Er kan een bloeduitstorting in het been ontstaan. Dit trekt na enige weken weer weg. Mocht er direct na de behandeling thuis wat bloed door het verband lekken of het been dikker worden, dan moet u contact opnemen met het ziekenhuis. Mocht u klachten krijgen zoals bijvoorbeeld zwelling van het been, pijn in de kuit, benauwdheid of andere klachten dan die in de folder staan vermeld, dan moet u altijd contact met de polikliniek opnemen. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de Dokterswacht.


Vragen?


Overige vragen kunt u stellen aan uw behandelend arts. Polikliniek Dermatologie, telefoonnummer 0512 588 801, keuze 3, op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur.
 

Download PDF