Spring naar inhoud

Om de kans op verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te verkleinen gelden er extra maatregelen in Nij Smellinghe. Kijk voor actuele informatie op www.nijsmellinghe.nl/corona.

Intensive Care

Directe behandeling bij levensbedreigende situaties

Telefoonnummer afdeling
0512 588 503

Wanneer één of meer van uw lichaamsfuncties in gevaar zijn en u snel behandeling en intensieve controle nodig heeft, dan wordt u direct doorverwezen naar de Intensive Care (IC). Zo’n situatie kan bijvoorbeeld ontstaan na een operatie, ziekte, na een reanimatie of een ernstig ongeval. Ons team staat dag en nacht voor u klaar om u direct zorg te leveren.

Praktische informatie

Op de Intensive Care van Nij Smellinghe worden patiënten behandeld waarbij één of meer lichaamsfuncties worden bedreigd. Daarbij is intensieve bewaking en behandeling noodzakelijk. Bijvoorbeeld door een operatie, ziekte, na een reanimatie of ongeval. Wanneer er sprake is van een levensbedreigende situatie, wordt een patiënt met spoed naar de intensive care verwezen. In de meeste gevallen betreft het onvoorziene situaties. Hieronder vindt u meer informatie wanneer een familielid of dierbare op de Intensive Care is opgenomen.

Bezoektijden

De bezoektijden van de Intensive Care zijn dagelijks van 10.00 tot 15.00 uur en van 15.30 tot 19.30 uur. 

Route

Naar het ziekenhuis

Naar de afdeling

Contactpersonen

Wanneer u op de Intensive Care belandt, is er vaak sprake van de nodige hectiek. Voor ons is het erg belangrijk om uw gezondheidssituatie zo overzichtelijk mogelijk te maken.

Het is voor ons belangrijk dat er binnen uw familie- of vriendenkring één iemand als contactpersoon optreedt. Deze contactpersoon kan dag en nacht informeren naar uw toestand. Deze contactpersoon is daardoor exact op de hoogte hoe het met u gaat. Uw familie en vrienden kunnen handig en snel contact opnemen met deze contactpersoon als zij informatie over u willen.

Informatie over de patiënt
De specialist intensivist houdt u en uw contactpersoon en/of familie op de hoogte van de behandeling door regelmatig een gesprek te voeren. Als u of uw contactpersoon zelf een gesprek met de intensivist wil, kan hij of zij hiervoor een afspraak maken via de verpleegkundige. Uw situatie kan snel veranderen en we proberen familie en naasten tijdens de opname zo goed mogelijk te informeren.

Bezoek
De bezoektijden van de Intensive Care zijn dagelijks van 10.00 tot 15.00 uur en van 15.30 tot 19.30 uur. Te veel bezoek kan belastend voor u zijn en er is maar beperkte ruimte op de patiëntenkamer. Om de rust op de afdeling te bewaken, mag u maximaal twee bezoekers tegelijk ontvangen. Als uw familie of naasten buiten bezoektijden willen komen, dan is dit mogelijk. We verzoeken hen van tevoren contact op te nemen met de verpleegkundige voor het maken van een afspraak. Bloemen en planten zijn niet toegestaan op de IC-afdeling in verband met infectiegevaar.

Kinderen mogen op bezoek komen. Maar het is belangrijk het kind goed voor te bereiden. Mochten hier vragen over zijn, dan kunnen uw familieleden of naasten deze stellen aan de verpleegkundige.

Behandelingen

De specialisten van de Intensive Care behandelen onder andere stoornissen in de bloedsomloop en de hartfunctie. Ook kunt u kunstmatig beademd moeten worden. Soms is het nodig de functie van uw nieren tijdelijk over te nemen door middel van een dialyseapparaat.

U wordt nauwkeurig geobserveerd en bewaakt door verpleegkundigen en moderne apparatuur. De Intensive Care heeft zes bedden.

Uw behandeling wordt dagelijks besproken door een team van artsen en IC-verpleegkundigen. Deze IC-verpleegkundigen zijn verantwoordelijk voor uw dagelijkse verpleging en verzorging en het observeren van uw lichaamsfuncties. Er is altijd een vaste verpleegkundige die gedurende de dienst zorgt voor een of twee patiënten.

De apparatuur
Om u te kunnen observeren en ondersteunen staat bij elk bed apparatuur. Er is bijvoorbeeld een monitor om de bloeddruk, de temperatuur, het hartritme en het zuurstofgehalte te meten. Als u niet voldoende kunt ademen, wordt u beademd door een machine die meehelpt met de ademhaling of de beademing overneemt. Er is ook een dialyseapparaat, dat tijdelijk de nierfunctie overneemt. Daarnaast staat bij ieder bed een computer waar de medewerkers uw gegevens in kan verwerken.

Veelgestelde vragen