Spring naar inhoud

Afasie is een taalstoornis die ontstaat door schade aan de hersenen, meestal na een herseninfarct of hersenbloeding.

Ieder mens gebruikt taal. Praten, het vinden van de juiste woorden, begrijpen, lezen, schrijven en gebaren maken zijn onderdelen van ons taalgebruik. De twee belangrijkste taalgebieden liggen in de linkerhersenhelft. Wanneer er als gevolg van hersenletsel één gedeelte van deze gebieden niet meer goed functioneert, kan dat taalproblemen geven. Zo’n taalprobleem noemt men een afasie.

Een afasie is bij iedereen anders. De ernst en de omvang ervan zijn onder meer afhankelijk van de plaats en de ernst van het hersenletsel, het vroegere taalvermogen en iemands persoonlijkheid. Sommige mensen met afasie kunnen wel goed taal begrijpen, maar hebben moeite met het vinden van de juiste woorden of met het bouwen van zinnen. Anderen spreken juist veel, maar wat zij zeggen is voor de gesprekspartner niet of moeilijk te begrijpen. Deze mensen hebben vaak grote problemen met het begrijpen van taal. Het taalvermogen van de meeste mensen met afasie bevindt zich ergens tussen deze twee uitersten.

Afasie betekent bijna altijd dat iemand problemen heeft om zijn gedachten duidelijk te maken; de communicatie met anderen verloopt moeilijk(er), ondanks dat diegene over het algemeen over zijn volledige intellectuele capaciteiten beschikt.

Als er sprake is van een afasie onderzoekt de logopedist eerst welke problemen er precies zijn met het taalvermogen en de communicatie, onder meer door het afnemen van een taaltest. Hiermee  wordt in kaart gebracht wat de communicatieve mogelijkheden zijn.

Afhankelijk van de uitslag van het logopedisch onderzoek en in overleg met u, start een behandeling. Vaak worden oefeningen gedaan om het begrijpen, spreken, lezen en schrijven te verbeteren. Uw directe omgeving wordt ook bij de behandeling betrokken en krijgt voorlichting en adviezen.

De logopedische behandeling heeft als doel de communicatie tussen u en uw omgeving zo optimaal mogelijk te laten verlopen, door gebruik te maken van alles wat u nog wel kunt. Het resultaat van de behandeling is afhankelijk van vele factoren en daarom moeilijk voorspelbaar.