Spring naar inhoud

Om de kans op verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te verkleinen gelden er extra maatregelen in Nij Smellinghe. Kijk voor actuele informatie op www.nijsmellinghe.nl/corona.

Technisch Thuiszorgteam KwadrantGroep: het verschil maken

Het Technisch Thuiszorgteam van KwadrantGroep vormt met elf medewerkers een bijzonder team. De zorgprofessionals komen bij cliënten thuis om complexe verpleegkundige zorg te geven. Belangrijk werk, omdat de zorgvraag steeds complexer wordt én mensen graag thuis zorg willen krijgen als dat kan. Joyce Jansen Klomp en Joke Stummel werken beide in het TT-team en zijn enthousiast! “Samen kunnen we voor mensen het verschil maken.”

Het TT-team bestaat al 25 jaar. Samen met Thuiszorg Zuidwest Friesland bood KwadrantGroep hoogcomplexe verpleegkundige thuiszorg in een groot deel van Fryslân. Vanaf oktober dit jaar werken beide organisaties met een eigen team in het eigen werkgebied. Het TT-team van KwadrantGroep werkt vanaf 2016 vanuit ziekenhuis Nij Smellinghe en heeft daar een eigen kantoor (route 6A).

Door de inzet van het TT-team kunnen mensen na een ziekenhuisopname sneller naar huis, of kan in sommige gevallen een ziekenhuisopname voorkomen worden. Dit draagt bij aan de landelijke ontwikkeling ‘Juiste zorg op de juiste plek’. Het gaat bijvoorbeeld om behandelingen via het infuus (waaronder antibiotica, voeding, vocht of chemotherapie), sondevoeding, tracheostomazorg en/of palliatieve medisch technische zorg. In overleg kan op de afdeling van het ziekenhuis al gestart worden met de behandeling of een warme overdracht geregeld worden.

Verbinding en korte lijnen

Het grootste voordeel van de huidige manier van werken vinden Joke en Joyce de verbinding en de korte lijnen met de thuiszorg en collega’s binnen KwadrantGroep. “Maar ook dat we samen met collega’s nieuwe professionele paden uit kunnen zetten en kunnen kijken hoe en waar we met de thuiszorgteams en met de ziekenhuizen in onze regio’s kunnen samenwerken. En samen sparren over een cliënt, dat is fijn en winst voor iedereen. Soms weten cliënten niet dat hun behandeling ook thuis gegeven kan worden. Ook artsen en verpleegkundigen weten niet altijd wat thuis kan. Vaak is er veel meer mogelijk dan men denkt. In gesprekken met hun behandelend arts of verpleegkundige moeten patiënten goed aangeven wat ze willen.”

Meebewegen met de cliënt

Joke werkt 15 jaar in het TT-team en Joyce sinds anderhalf jaar. Beide zitten enorm op hun plek in het team. Joke: “Het betekent soms heel veel voor mensen dat ze vanuit het ziekenhuis eerder naar huis kunnen. En er zijn ook mensen die niet meer opgenomen willen worden, maar thuis zorg willen krijgen. Wij hebben gelukkig de mogelijkheid om met de cliënt mee te bewegen. Dat is een verschil met de thuiszorg, wij staan minder onder tijdsdruk.”

Joyce werkte eerst in een ziekenhuis, maar heeft bewust gekozen voor het TT-team. “Ik vind het heel bijzonder dat je bij de mensen thuis komt. Of dat nou in Harkema, of Fochteloo is, je weet nooit wat je achter een voordeur tegenkomt. En ik vind het mooi dat wij zo flexibel kunnen zijn. Als een cliënt ’s avonds naar een verjaardag wil, dan komen wij een paar uurtjes eerder.”  

Meer weten of contact?

Het TT-team is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnummer 088 – 5121111.