Spring naar inhoud

De Compagnonstafel

Vier keer per jaar wordt er een Compagnonstafel georganiseerd. Dit is het overleg waarbij een vertegenwoordiging van huisartsen vanuit de HAGRO’s uit Zuidoost Friesland, het koepelbestuur van Nij Smellinghe en een specialist ouderengeneeskunde van ZuidOostZorg met elkaar in gesprek gaan over hoe we beter met elkaar kunnen samenwerken in het (primaire) zorgproces. ROS Friesland ondersteunt hierbij, met name administratief.

Onderwerpen die bijvoorbeeld voorbij zijn gekomen het afgelopen jaar zijn:

  • Evaluatie van het meedenkconsult (wat loopt er goed en wat zijn aandachtspunten?)
  • Taakverdeling bij de nazorg na een operatie (wat is voor het ziekenhuis, wat kan evt. bij de huisarts gedaan worden?)
  • Informatief (waar kan een patiënt met dementie en zeer ernstig probleemgedrag (tijdelijk) worden opgenomen?)

Na elke bijeenkomst wordt er een actielijst gemaakt en de vergadering daarop worden de onderwerpen geëvalueerd. 

Agendacommissie
De zogeheten agendacommissie heeft een aantal weken vooraf aan de Compagnonstafel overleg. Heeft u een onderwerp dat geschikt is voor de Compagnonstafel? Dan willen we u vragen een kort format op te vragen bij Julia Wijnia van ROS Friesland (j.wijnia@ROSFriesland.nl) en deze ingevuld in te dienen. De agendacommissie zal het onderwerp dan beoordelen op geschiktheid voor de Compagnonstafel en in overleg met de indiener op een geschikt moment inplannen. Vaak is het gewenst dat de indiener het onderwerp mondeling toelicht tijdens de Compagnonstafel.