Spring naar inhoud

Al ruim 200 deelnemers aan proefbevolkingsonderzoek 4-IN-THE-LUNG-RUN in Nij Smellinghe

In mei dit jaar is in Nij Smellinghe het proefbevolkingsonderzoek 4-IN-THE-LUNG-RUN - en daarbij aansluitend het Samen Gezond Spreekuur - gestart. In dit bericht geven we u een korte update. Daarnaast vragen we uw aandacht voor vermelding van het onderzoek en studienummer bij een doorverwijzing.

Proefbevolkingsonderzoek 4-IN-THE-LUNG-RUN

Inwoners uit regio Drachten tussen de 60 en 79 jaar hebben een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan 4-IN-THE-LUNG-RUN. Het doel van dit proefbevolkingsonderzoek is om longkanker vroegtijdig op te sporen. Het onderzoek bestaat uit bloedafname en een CT-scan van de longen. Via een (online) vragenlijst wordt duidelijk of iemand in aanmerking komt voor het onderzoek. Het onderzoek is bedoeld voor mensen die al lange tijd in hun leven roken of in het verleden lang hebben gerookt.

Tot nu toe (medio september 2023) zijn ruim 250 deelnemers voor een eerste CT-scan in Nij Smellinghe geweest. Daarvan zijn 8 deelnemers doorverwezen naar onze polikliniek Longgeneeskunde voor verder onderzoek. Het aantal doorverwijzingen is in lijn met de andere screeninglocaties in Nederland (Nij Smellinghe 4%, landelijk gemiddelde 3,8%).

Vermelden onderzoek en studienummer bij doorverwijzing

Als naar aanleiding van de uitslag van het onderzoek een doorverwijzing naar de longarts nodig blijkt, vragen wij u om bij de doorverwijzing via ZorgDomein het onderzoek 4-IN-THR-LUNG-RUN + het studienummer van de deelnemer te vermelden. Dit voor een vlotte en juiste verwerking van de patiëntgegevens. Bij voorbaat dank.

Aan de slag met gezondheid

Deelnemers aan 4-IN-THE-LUNG-RUN kunnen gratis gebruikmaken van het Samen Gezond Spreekuur. Dit spreekuur is een samenwerking tussen Sûnenz, Sportbedrijf Drachten en Nij Smellinghe. Deelnemers kunnen voor of na het CT-onderzoek langslopen bij de buurtsportcoach van Sportbedrijf Drachten. Deze coach van het Samen Gezond Spreekuur kijkt met de deelnemer hoe hij aan de slag kan gaan met zijn gezondheid, naar welke partner in de eerste lijn doorverwezen kan worden en helpt om fit te blijven of te worden.
Tot nu toe zijn ruim 50 deelnemers geïnteresseerd in het spreekuur en zijn er zeker 15 gestart met sporten. Ook andere patiënten en bezoekers in Nij Smellinghe tonen interesse voor het Samen Gezond Spreekuur.

Wilt u meer weten over 4-IN-THE-LUNG-RUN (in Nij Smellinghe)? Dan vindt u op onze website meer informatie.

Op 30 oktober organiseert Nij Smellinghe de netwerkbijeenkomst Preventie en Leefstijl, hoe draag ik daar aan bij? Tijdens deze bijeenkomst delen we succesvolle voorbeelden van samenwerking in de gemeente Smallingerland op het gebied van preventie en leefstijl. Meer informatie over de bijeenkomst en de save-the-date vindt u verderop in deze nieuwsbrief.