Spring naar inhoud

Om de kans op verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te verkleinen gelden er extra maatregelen in Nij Smellinghe. Kijk voor actuele informatie op www.nijsmellinghe.nl/corona.

Het dagelijks bestuur van Nij Smellinghe wordt gevormd door de Raad van Bestuur. Bert Kleinlugtenbeld MHA is sinds april 2018 de voorzitter van de Raad van Bestuur. Zijn doel is om de ontwikkelingen van 
Nij Smellinghe verder te borgen en uit te bouwen.

Ik zie het als een uitdaging om met de medewerkers van ziekenhuis Nij Smellinghe de ingezette strategische koers van het ziekenhuis verder vorm te gaan geven.

Managementteam

 • Mw. C. (Carolina) van den Akker, bedrijfskundig manager Zorgverantwoordelijke Eenheden
 • Mw. J. (José) Groenboom-Nieuwenhuizen PhD – bedrijfskundig manager Zorgverantwoordelijke Eenheden
 • Mw. J. (José) van Vegten, bedrijfskundig manager Zorgverantwoordelijke Eenheden
 • Mw. I. (Idi) de Boer-Van Ommen MSc – bedrijfskundig manager Zorgverantwoordelijke Eenheden
 • Mw. drs. A.H. (Annouk) Koppelman - de Beer, manager M&O
 • Mw. mr. drs. S.M.A. (Maartje) Wiersma, jurist
 • Dhr. F.P. (Folkert) Brouwers MBA, directeur Bedrijf & Gebouwen
 • Mw. C. (Cobie) Akkerman, concern controller
 • Mw. S. (Sippie) Donkervoort, manager Kwaliteit & Veiligheid
 • Dhr. drs. R. (Richard) Bimmel, orthopedisch chirurg en medisch manager
 • Dhr. dr. R.J. (Robert) Damstra, dermatoloog en medisch manager
 • Dhr. drs. K.L. (Kees) Demmendaal, anesthesioloog/intensivist en medisch manager
 • Dhr. dr. A.F.J. (Alwin) Brouwer, kinderarts en Quality Officer
 • Mw. E. (Ellen) de Jong, manager Communicatie
 • Ing. H.D. (Hugo) Borgstein BSc, manager Informatisering & Automatisering
 • Mw. drs. G.A (Gerda) Woudstra MBA, bestuursadviseur

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht beoordeelt of de besturing van het ziekenhuis op een goede en verantwoorde wijze plaatsvindt. De Raad van Toezicht functioneert daarnaast als klankbord voor het dagelijks bestuur. De raad is bovendien betrokken bij het bepalen van het beleid en de strategie van Nij Smellinghe en houdt toezicht op de financiële huishouding van het ziekenhuis.

De Raad van Toezicht bestaat uit:

 • Dhr. prof. dr. F.C. Breedveld (Voorzitter)
 • Dhr. E.A. de Boer (Vicevoorzitter )
 • Dhr. mr. J.E. Biesma (Lid)
 • Mw. A.G. Hartemink MHA (Lid)
 • Dhr. D.C. Dorr (Lid)