Spring naar inhoud

Klokkenluidersregeling

Met de klokkenluidersregeling van Nij Smellinghe wordt invulling gegeven aan de opdracht tot het toepassen van een meldings- en klokkenluidersregeling, met als doel bij te dragen aan de verbetering en zo nodig tot correctie van het eigen functioneren van de zorgorganisatie.

Modelregeling

Voor het opstellen van deze regeling is gebruik gemaakt van de Modelregeling voor de brancheorganisaties in de zorg. Met de toepassing van deze regeling geeft onze zorgorganisatie uitvoering aan artikel 3.1.5. van de Zorgbrede Governancecode.

De regeling is ter instemming voorgelegd aan de Ondernemingsraad van Nij Smellinghe en besproken in het managementteam en de medische staf.

Downloads

  1. pdf Klokkenluidersregeling Nij Smellinghe.pdf 234 kB Download