Spring naar inhoud

ZuidOostZorg en Nij Smellinghe bundelen krachten in Stichting Soarchmakkers

Samenwerking voor verbeteren en toegankelijk houden van zorg in Zuidoost Fryslân

Zorg- en kennisorganisatie ZuidOostZorg en ziekenhuis Nij Smellinghe richten per 1 september 2022 een gezamenlijke dochterstichting op om hun samenwerking verder vorm te geven: Stichting Soarchmakkers. Binnen Stichting Soarchmakkers werken de beide zorgorganisaties samen aan het versterken van de (ouderen)zorg in Zuidoost Fryslân. Op die manier willen de beide organisaties de zorg in de regio Zuidoost Fryslân toegankelijk houden.

ZuidOostZorg en Nij Smellinghe werken al langere tijd in toenemende mate samen om de zorg voor de regio te versterken. Zo werd eerder dit jaar een nieuwe afdeling van ZuidOostZorg geopend in ziekenhuis Nij Smellinghe, de Afdeling Tijdelijke Opname Ouderen (ATOO). Hier kunnen tijdelijk mensen verblijven die geen ziekenhuisbehandeling meer nodig hebben, zodat het juiste vervolg kan worden georganiseerd.

Combineren expertise en ervaring
“We zien dezelfde uitdagingen op ons afkomen en delen dezelfde visie op de toekomst van de zorg in onze regio”, zeggen Anke Huizenga en Simone Meertens, bestuurders van ZuidOostZorg. “De afgelopen jaren heeft onze samenwerking binnen de zorgketen daardoor steeds meer vorm en inhoud gekregen. Daarbij hebben we ervaren dat het combineren van onze expertise en ervaring ervoor kan zorgen dat burgers meer dan voorheen de juiste zorg op de juiste plek kunnen krijgen.”

Elkaar versterken
Stichting Soarchmakkers heeft als doel om de inhoudelijke samenwerking te bevorderen en te kijken of en waar de beide organisaties elkaar kunnen versterken. Dat zal gebeuren in een aantal gezamenlijke projecten, zoals de ATOO en een project waarin zorg rondom hartfalen naar de thuissituatie wordt gebracht. Bert Kleinlugtenbeld, bestuurder van ziekenhuis Nij Smellinghe: “Door samen te werken in een stichting die ook formeel toeziet op die samenwerking versterken we de verbindingen tussen onze organisaties. Meer dynamiek, nieuwe initiatieven, meer innovatie, meer kennisdeling. Meer oplossingen voor de grote uitdagingen die voor ons liggen, bijvoorbeeld op het gebied van vergrijzing, de krapte op de arbeidsmarkt en teruglopende budgetten.”

Belofte aan de regio: samen werken aan de toekomst van de zorg
Volgens de bestuurders staat het lerend aspect daarom centraal binnen de nieuwe stichting. “We gaan een verbinding aan om samen te kijken hoever we kunnen komen en wat daarvoor nodig is. Deze nieuwe stichting is een belofte naar elkaar, maar vooral ook naar de regio: wij werken samen aan de toekomst van de zorg in Zuidoost Fryslân. Vandaar ook de keuze voor de naam Soarchmakkers. We staan voor de houdbaarheid van de zorg voor de regio en hebben daarbij de overtuiging dat we samen sterker staan.”