Spring naar inhoud

Zorgverleners en KWF starten nascholingsprogramma palliatieve zorg

Zorgverleners en opleidingsexperts starten een pilot landelijk nascholingsprogramma palliatieve zorg bij ongeneeslijke kanker. Het herkennen van behoeften van patiënten die niet meer beter worden, vraagt om kennis en vaardigheden. 75% van de zorgverleners vindt zichzelf onvoldoende geschoold en 65% heeft grote behoefte aan palliatieve scholing (onderzoek Nivel 2020). KWF investeert daarom in de nascholing voor oncologische zorgverleners zodat de groeiende groep mensen die niet beter worden direct de beste zorg krijgt.

Palliatieve zorg gaat om kwaliteit van leven

“Wij merken dat zorgverleners al heel veel mooie en goede dingen doen op het gebied van palliatieve zorg. Tegelijkertijd voelen ze zich niet voldoende toegerust om het gesprek aan te gaan met een patiënt die ongeneeslijk ziek is en wat bijvoorbeeld iemand bezighoudt en wat de wensen zijn op verschillende gebieden”, vertelt Femke Peters, physician assistant in ziekenhuis Nij Smellinghe en lid van het palliatief advies team. “Bij palliatieve zorg draait het om kwaliteit van leven en dat is voor iedereen anders. Palliatieve zorg is zoveel meer dan alleen symptoombestrijding, zoals pijn en benauwdheid. We staan ook juist stil bij de psychische en mentale impact en wat het betekent voor de sociale omgeving, de rol in de familie, financiële situatie en zingeving van het leven. Hoe eerder een patiënt en zijn naasten met elkaar het gesprek aan kunnen gaan over behoeften en wensen met de zorgverleners en naasten, hoe passender de laatste levensfase.”

Nascholingsprogramma biedt zorgverleners handvatten

“Het landelijke nascholingsprogramma palliatieve zorg bij ongeneeslijke kanker biedt de zorgverleners de handvatten om vroegtijdig het gesprek aan te gaan, signaleren waar bijvoorbeeld behoeften en wensen liggen en om samen met de patiënt en zijn naasten actie te ondernemen indien nodig. Ook is er aandacht voor hoe je als zorgverlener hier zelf mee om gaat”, vertelt Femke Peters. “Al jaren zijn wij bezig met palliatieve zorg in Nij Smellinghe. Wij zijn blij dat wij mogen meewerken en deelnemen aan deze landelijke pilot samen met andere zorgverleners. Ik als senior docent en tien oncologische verpleegkundigen gaan het nascholingsprogramma volgen. De verwachting is dat het (na)scholingsprogramma straks landelijk verder wordt uitgerold. Om zo bij te dragen aan de kwaliteit van leven voor onze patiënten en hun naasten.”

Lees meer over het nascholingsprogramma in het persbericht van KWF.