Spring naar inhoud

Ter voorbereiding op uw bezoek leest u hier de actuele informatie en basisadviezen rondom het coronavirus COVID-19: www.nijsmellinghe.nl/corona.

Ziekenhuis Nij Smellinghe blijft investeren in duurzame zorg

Ziekenhuis Nij Smellinghe sluit 2021 af met een positief resultaat van € 1,7 miljoen (2020 € 1,5 miljoen). Dit positieve resultaat, 1% van de omzet, wordt toegevoegd aan het eigen vermogen en is nodig om de goede financiële positie te behouden. Daarnaast blijven we investeren in diverse duurzame (technologische) ontwikkelingen, onze mensen en samenwerkingsverbanden. Zoals het Lange Termijn Huisvesting Plan, sensoring, goed opgeleide en tevreden mensen en het versterken van de acute as met onder andere een spoedplein. Zo werken we samen aan duurzame zorg en houden we zorg beschikbaar en toegankelijk.

[VIDEO] Bron: Omrop Fryslân

Trots op veerkracht van collega’s
“Ik heb enorme bewondering en waardering voor alle mensen die werken in de zorg. En ben ontzettend trots op de veerkracht van onze collega’s”, aldus Bert Kleinlugtenbeld voorzitter Raad van Bestuur ziekenhuis Nij Smellinghe. “Ondanks weer een intensief coronajaar is het ons gelukt om goede kwalitatieve zorg te leveren en meerdere projecten te starten en een aantal zelfs af te ronden. Bijvoorbeeld ons nieuwe operatiecomplex met hybride operatiekamer is vanaf maart 2021 in gebruik. De nieuwe Afdeling Tijdelijke Opname van Ouderen (ATOO) is verbouwd en samen met onze samenwerkingspartner ZuidOostZorg eind maart 2022 geopend. Ondertussen bouwen we hard aan het ROC Friese Poort gebouw die vanaf oktober 2022 in gebruik wordt genomen.“

Investeren en ontwikkelen in duurzame zorg
Nij Smellinghe blijft zoeken naar manieren om de kwaliteit en efficiëntie van zorg te verhogen. Daarom onderzoeken we of bepaalde investeringen in medische technologie rendabel en realiseerbaar zijn. Zo wordt in het najaar 2022 de niersteenvergruizer in gebruik genomen. Zijn we in december 2021 gestart met het gebruik van ‘slimme pleisters’ (sensoring) op onze verpleegafdeling die de ademhaling en hartslag meten, waardoor we vroegtijdige achteruitgang van de patiënt detecteren en ingrijpen om verdere achteruitgang (proberen) te voorkomen. Vanaf juni 2022 bieden we als eerste Friese ziekenhuis Virtual Fracture Care aan. Mensen kunnen dan herstellen van een ongecompliceerde botbreuk of ander stabiel letsel met behulp van een app.

Omzet en kosten weer beïnvloed door de coronapandemie
Het resultaat over boekjaar 2021 viel licht hoger uit dan verwacht, namelijk € 1,7 miljoen. Vanwege de onzekerheid als gevolg van de coronapandemie was de begroting voor 2021 voorzichtig begroot op €1 miljoen. In 2021 zien we de omzet € 158 miljoen (2020 € 149 miljoen) en de kosten € 156 miljoen (2020 € 147 miljoen) stijgen met als belangrijkste oorzaak de COVID-kosten en compensatie daarvoor.

Onze collega’s maken het verschil
“Het zijn al onze collega’s die ervoor zorgen dat wij samen (kunnen blijven) werken aan duurzame zorg. Daarom investeren we continu in onze mensen met trainingen, opleidingen en het programma ‘Aandacht Werkt’ dat ondersteunt en faciliteert op het gebied van gezondheid, balans, vakmanschap, toekomst en werkgeluk.”

In ons medewerkersonderzoek scoorden onze medewerkers hoog op betrokkenheid (8,0) en bevlogenheid (7,8). Dit leverde ons opnieuw het keurmerk Wold-class Workplace (Beste Werkgevers 2022) op. “Mooi om te zien dat onze collega’s het meest trots zijn op elkaar als collega’s, omdat ze vertrouwen in elkaar hebben en prettig samenwerken. Wel komt er uit het medewerkersonderzoek dat we oog moeten hebben voor de werkdruk op sommige afdelingen en dat doen we”, vertelt Kleinlugtenbeld.

In het jaarverslag Nij Smellinghe 2021 lees je meer.