Spring naar inhoud

Sneller aan het werk na een knieprothese

De komende jaren wordt een sterke toename van aantal knieprotheseoperaties verwacht, met name onder mensen die in de werkende leeftijd zitten. Het terugkeren naar werk na deze operatie gaat helaas vaak moeizaam. Om dit te bevorderen is in Nij Smellinghe het zorgpad Back At work After Surgery (BAAS) ontwikkeld om werkenden beter te begeleiden rondom de operatie. Het doel van dit wetenschappelijk onderzoeksproject is de arbeidsre-integratie na het krijgen van een knieprothese bij werkenden te versnellen en te verbeteren. Vanuit ziekenhuis Nij Smellinghe is fysiotherapeut en onderzoeker Daniël Strijbos hier nauw bij betrokken.

Van knieprothese naar werk

De helft van de mensen die een (halve of hele) knieprothese hebben gekregen, doet er langer dan een half jaar over om volledig terug te keren naar werk. En helaas is 30% van de mensen één jaar na de operatie nog niet volledig aan het werk. Voor mensen met een baan, is het hervatten van werk een belangrijk doel na hun knieprotheseoperatie.

Werken aan mentale en fysieke fitheid

Binnen Nij Smellinghe werkt Daniël met een toegewijd team samen met de patiënten aan de mentale en fysieke fitheid voor, tijdens en na de opname. Dit noemen we perioperatieve zorg.  Dit gebeurt met een plan op maat, dat past bij de wensen, behoeftes en mogelijkheden van de patiënt. Uit onderzoek en onze ervaring blijkt dat de kans op complicaties vermindert wanneer de patiënt fit de operatie ingaat. Het trainen voor een operatie noemen we prehabilitatie. Dit verhoogt ook de kans op een snel en goed herstel. Zo werken wij samen aan duurzame zorg.

Daniël vertelt enthousiast dat uit de haalbaarheidsstudie van het BAAS zorgpad blijkt dat het in de praktijk goed werkt. “De eerste resultaten tonen aan dat het zorgpad patiënten sneller helpt om na de operatie weer aan het werk te gaan. Bovendien lijkt het aantal patiënten dat meer dan een jaar nodig heeft om terug te keren sterk af te nemen.”

Dagelijks inzicht met bewegingssensoren

Daniël: “Ons voornaamste doel is dat patiënten die activiteiten kunnen oppakken waardoor ze weer mee kunnen doen in de maatschappij. Voor werkenden betekent dit vaak dat zij hun werkzaamheden weer volledig kunnen hervatten.’’ Bewegen is hierbij cruciaal. Daarom is het meten van beweging met de bewegingssensoren essentieel. Vanaf de intake voor de operatie draagt de patiënt een Activity tracker met bewegingssensoren van Peercode. Hierdoor krijgen zowel de patiënt als de fysiotherapeut dagelijks inzicht in het beweeggedrag. Dit helpt bij het ontwikkelen van een gepersonaliseerde zorgaanpak voor de patiënt. Daarnaast kunnen de zorgverleners het herstel effectief monitoren en bijsturen waar nodig.

Verbeteren terugkeer naar werk na een chirurgische ingreep

In het artikel ‘Verbeteren terugkeer naar werk na een chirurgische ingreep’ van Peercode lees je meer over het wetenschappelijke onderzoek ‘van knieprothese naar werk’, de doorontwikkeling, prehabilitatie en de rol van bewegingssensoren. Daniël: “We geloven dat het Back At work After Surgery (BAAS) ook voor andere operaties relevant kan zijn en hopen het landelijk aan te bieden.”

Lees hier het complete artikel van Peercode.