Spring naar inhoud

Om de kans op verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te verkleinen gelden er extra maatregelen in Nij Smellinghe. Kijk voor actuele informatie op www.nijsmellinghe.nl/corona.

‘Prehabilitatie van onderzoek naar praktijk’ – werkbezoek Tweede Kamerlid Aukje de Vries

Vrijdag 1 oktober bracht Aukje de Vries, Tweede Kamerlid (VVD), een werkbezoek aan ziekenhuis Nij Smellinghe. Hoofdthema was hoe wetenschappelijk onderzoek naar de praktijk wordt gebracht en wat daarvan de voordelen zijn voor de patiënt. Aan de hand van onderzoek en praktijkvoorbeelden op het gebied van prehabilitatie is het gesprek dieper gevoerd. Er is bijvoorbeeld uitgelegd hoe bij prehabilitatie naar de mens wordt gekeken en niet naar enkel de ziekte. Wat de patiënt zelf kan doen voor een sneller en beter herstel en minder complicaties. En wie in dit gehele proces een rol speelt, zoals de patiënt, het ziekenhuis, de fysiotherapeut en de zorgverzekeraar.

Prehabilitatie: patiënt heeft zelf invloed

Uit wetenschappelijk onderzoek en in de praktijk blijkt dat patiënten die fysiek en mentaal fitter een operatie in gaan, een veel grotere kans op een goed en snel herstel hebben. En tot maar liefst 50% minder kans hebben op complicaties. Daarom helpt een dedicated team van Nij Smellinghe de patiënt om aan deze fitheid te werken, zowel voor als na de operatie. Dit gebeurt met een plan op maat, dat past bij de wensen, behoeftes en mogelijkheden van de patiënt. Dit speciale programma heet prehabilitatie.

Breder introduceren en financiering

Samen met de Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), Aukje de Vries en mensen van Nij Smellinghe werden ideeën uitgewisseld hoe prehabilitatie breder kan worden geïntroduceerd in de zorg en wat daarvoor nodig is. Hoe kunnen we de baten van prehabilitatie, minder complicaties en goed en snel herstel, breder benutten. En welke rol kan de politiek hierin spelen. “Mooi om in de praktijk in Nij Smellinghe te zien hoe o.a. fysiotherapie ingezet wordt voor betere zorg voor de patiënt bij bijvoorbeeld orthopedie en oncologie. Het is een uitdaging om die goede voorbeelden van passende zorg in de brede praktijk in te bedden. En om te zorgen voor de beste en meest effectieve zorg voor patiënten”, vertelt Aukje de Vries.

Samen werken aan duurzame zorg

Het waren mooie en waardevolle gesprekken tijdens dit werkbezoek waarbij de praktijkvoorbeelden lieten zien hoe er samen wordt gewerkt aan duurzame zorg, binnen en buiten het ziekenhuis. Kennis en informatie die Aukje de Vries mee terugneemt naar de Tweede Kamer.

Van links naar rechts: Geert van der Sluis, Duncan Leistra, Anouck Benedictus en Aukje de Vries
Van links naar rechts: Geert van der Sluis, Duncan Leistra, Anouck Benedictus en Aukje de Vries