Spring naar inhoud

Om de kans op verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te verkleinen gelden er extra maatregelen in Nij Smellinghe. Kijk voor actuele informatie op www.nijsmellinghe.nl/corona.

Philips roept bepaalde slaapapneu- en beademingsapparaten terug

Philips roept wereldwijd bepaalde slaap- en beademingsapparaten terug vanwege risico’s voor de gezondheid. Mogelijke risico’s zijn dat de PE-PUR schuim (geluiddempende schuim) kan afbreken in kleine deeltjes die terecht kunnen komen in de luchtstroom van het apparaat en daardoor ingeslikt of ingeademd kunnen worden door de gebruiker. Daarnaast kunnen uit het schuim ook bepaalde gassen vrijkomen. Het gaat om de Dreamstation-apparaten van de eerste generatie, die de afgelopen vijf jaar zijn verkocht.

Een tiental patiënten in Nij Smellinghe maken hiervan gebruik en zijn geïnformeerd
In ziekenhuis Nij Smellinghe vindt onder andere behandeling van patiënten met slaapapneu in de thuissituatie plaats middels een CPAP-apparaat. In Nij Smellinghe maken een tiental patiënten gebruik van dit specifieke Philips apparaat. Zij zijn (week 24) telefonisch of per brief geïnformeerd door hun specialist en in overleg wordt een oplossing gezocht.

Doorgaan met behandeling
Patiënten die geen gebruik maken van het desbetreffende Philips slaapapneu-apparaat, adviseren wij om door te gaan met de behandeling met het slaapapneu-apparaat.

Meer informatie
Meer informatie kunt u lezen in het persbericht van Philips.