Spring naar inhoud

Nij Smellinghe waarborgt met PET-CT toekomstbestendige zorg voor de regio

PET-CT-scanner van Siemens Healthineers voorjaar 2024 in gebruik

Ziekenhuis Nij Smellinghe schaft een PET-CT-scanner van Siemens Healthineers aan voor goede en toegankelijke zorg in de regio. Om deze scanner aan te kunnen schaffen werken Antonius en Nij Smellinghe samen. De verwachting is dat de inzet van deze scanner in de toekomst flink gaat toenemen, omdat het aantal mensen met kanker fors gaat stijgen. Voor de inwoners van Friesland betekent dit dat er straks twee PET-CT-scanners in de provincie staan. De nieuwe scanner komt in Nij Smellinghe te staan en zal naar verwachting in het voorjaar van 2024 in gebruik worden genomen.

Behandeling kankerpatiënten efficiënter
Door middel van een PET-CT-scan kan in één onderzoek zowel de aard als de plaats van een afwijking nauwkeurig worden bepaald. Dit zorgt ervoor dat de diagnose sneller en zorgvuldiger kan worden vastgesteld. En ook tijdens de behandeling kan worden gekeken of de behandeling goed aanslaat of dat andere mogelijkheden beter zijn. Diagnostiek met een PET-CT-scanner wordt daarom steeds vaker ingezet bij bijvoorbeeld oncologiepatiënten en zorgt in het algemeen ervoor dat de behandeling voor kankerpatiënten efficiënter wordt.

Diagnostiek met PET-CT-scanner neemt flink toe
Uit onderzoek* blijkt dat het aantal mensen met kanker de aankomende tien jaar fors gaat stijgen; naar verwachting van 800.000 naar 1,4 miljoen in 2032. De vraag naar onderzoeken met een PET-CT scanner zal daarom in de toekomst flink gaan toenemen. Met de aanschaf van deze scanner zijn oncologiepatiënten gewaarborgd van een toegankelijke zorg in hun eigen regio.

Samenwerkingspartner Siemens Healthineers
De PET-CT  van Siemens Healthineers  - de Biograph mCT -  komt uit de Ecoline familie. Dat betekent dat een eerder ingenomen PET-CT volledig is gereviseerd. Bestaande onderdelen van goede kwaliteit zijn hergebruikt en nieuwe onderdelen en software zijn toegevoegd zodat de PET-CT-scanner voldoet aan de huidige standaard. Zo heeft deze scanner een lagere stralingsdosis en is er minder nucleaire speurstof nodig dan vorige systemen.

De gehele PET-CT-scanner is gecontroleerd en met garantie. Dit past zeer goed bij de duurzame zorg die wij aan onze patiënten willen leveren en de bijbehorende duurzame keuzes.

Siemens Healthineers en Nij Smellinghe hebben een lange samenwerkingsrelatie. Zo zijn de oude MRI- en CT-scanner in 2019 vervangen en uitgebreid door twee nieuwe Siemens MRI- en CT-scanners. Nij Smellinghe heeft in het voorjaar 2024 dezelfde PET-CT-scanner als in MCL en Martini Ziekenhuis. Kennis en ervaring kunnen worden uitgewisseld.

Samenwerken voor toegankelijke zorg
Om in te kunnen springen op de te verwachten toename van het aantal oncologiepatiënten en de bijbehorende diagnostiek werken Nij Smellinghe en Antonius samen. Om de zorg toegankelijk te houden zijn wij om die reden een samenwerking aangegaan voor de PET-CT-scanner. De scans worden beoordeeld door de vakgroepen van beide ziekenhuizen, die daarbij samenwerken met de nucleaire geneeskundigen van de vakgroep Radiologie en nucleaire geneeskunde MSB Martini uit het Martini Ziekenhuis Groningen.

Een mooi voorbeeld hoe ziekenhuizen samenwerken voor duurzame zorg in Noord-Nederland. Nij Smellinghe en Antonius verwachten in de nabije toekomst op meer gebieden te gaan samenwerken, zoals de verdergaande digitalisering van de zorg en de sensoring thuis.