Spring naar inhoud

Nij Smellinghe innoveert met draagbare sensor en bereidt zich voor op slimmer omgaan met zorg

Sinds eind juni 2022 is de draagbare Healthdot sensor van Philips, ook wel slimme pleister genoemd, beschikbaar voor meerdere patiëntgroepen in Nij Smellinghe. De sensor wordt door ons ziekenhuis ingezet om hoog-risico patiënten met een alvleesklierontsteking, maagdarmbloeding of levercirrose te monitoren. Nij Smellinghe startte in december 2021 al met een pilot bij darmkankerpatiënten. Dat bleek succesvol. Met de sensor wordt het herstel na een operatie in de gaten gehouden. Verslechtering bij de patiënt wordt dankzij de sensor sneller opgemerkt. “Met name voor hoog-risico patiënten is er meerwaarde, omdat zij een grotere kans op verslechtering of complicaties hebben”, vertelt verpleegkundige Lennard de Groot.

Meten is weten

Het gebruik van de draagbare sensor helpt sneller verslechtering of complicaties op te merken. Met name bij hoog-risico patiënten, zoals darmkankerpatiënten die geopereerd zijn, heeft de sensor meerwaarde.
Al voordat een patiënt zelf kan voelen dat het minder goed gaat, geeft het lichaam dit met subtiele signalen aan: de ademhaling en hartslag gaan omhoog. De sensor registreert dit en geeft de verpleegkundige een waarschuwingssignaal als dat nodig is. De verpleegkundige kan dan direct actie ondernemen.

Ook door de grafiek met meetresultaten een aantal keer per dag te bekijken, wordt verslechtering of een complicatie bij een patiënt eerder opgemerkt. De verpleegkundige kan sneller doorpakken en ervoor zorgen dat verslechtering of complicaties bij de patiënt voorkomen kunnen worden of beperkt blijven.

Gevoel onderbouwen

Patiënten die de sensoren hebben gedragen, zijn positief. Veel van hen geven aan dat het dragen van de sensor een veilig gevoel geeft.

Ook voor het ‘niet-pluis-gevoel’ van verpleegkundigen is de draagbare sensor een uitkomst. Verpleegkundige Lennard de Groot: “Soms merk je als zorgprofessional dat er iets niet klopt, maar blijft het lastig om de vinger op de zere plek te leggen. De sensor onderbouwt dit niet-pluis-gevoel met cijfers.”

Samen werken aan duurzame zorg

Momenteel komen patiënten met darmkanker, een alvleesklierontsteking, maagdarmbloeding of levercirrose in aanmerking voor de sensor. Mogelijk wordt later uitgebreid naar meer patiëntgroepen met een verhoogd risico op verslechtering en complicaties.

De sensor meet ook de houding en mate van beweging van een patiënt. Met afdeling Fysiotherapie wordt onderzocht of de gegevens bruikbaar zijn om beweging op de afdeling bij de patiënt te stimuleren. Immers: voldoende bewegen bevordert het herstel.

“We verwachten dat het gebruik van sensoren de komende jaren zal toenemen en een bijdrage gaat leveren aan het slim omgaan met zorg. Immers, als een sensor ons helpt om tijdig patiënten te selecteren die echt zorg nodig hebben, kunnen we mogelijk patiënten eerder naar huis laten gaan. Dat is een ontwikkeling voor de langere termijn. Om hier al ervaring mee op te doen gebruiken we de draagbare sensor nu op een verpleegafdeling binnen het ziekenhuis”, aldus De Groot.

Brede samenwerking

“We zijn erg trots dat onze innovatieve Healthdot sensor en ondersteunende software door Nij Smellinghe in gebruik is genomen. Met de introductie van de draagbare sensor kunnen we een verbetering in de zorg voor patiënten in de regio en de zorgverleners realiseren. Dit sluit ook aan bij de bredere samenwerking die we in de regio hebben. Philips en Nij Smellinghe zitten samen met de gemeente Smallingerland, het Innovatie Cluster Drachten, De Friese Poort en de Rijks Universiteit Groningen in de Alliantie van Drachten (in oprichting) om onder andere het innovatieklimaat in de regio verder te verbeteren. De partijen zijn van plan later dit jaar de intentieverklaring voor samenwerking binnen de Alliantie van Drachten te tekenen”, zegt Léon Kempeneers, managing director van Philips Benelux.