Spring naar inhoud

Nij Smellinghe een gezond en vitaal ziekenhuis

Ziekenhuis Nij Smellinghe sluit 2022 af met een positief resultaat van € 2,1 miljoen (2021 € 1,7 miljoen). Dit positieve resultaat, 1,3 % van de omzet, wordt toegevoegd aan het eigen vermogen en is nodig om de goede financiële positie te behouden. Om gezond en vitaal te blijven, investeren we in onze mensen, diverse duurzame (technologische) ontwikkelingen en samenwerkingsverbanden. Zoals het Lange Termijn Huisvesting Plan, samenwerking met ZuidOostZorg en ROC Friese Poort, ICT, goed opgeleide en duurzaam inzetbare mensen en het versterken van de acute as met onder andere een spoedplein. Zo werken we samen aan duurzame zorg en houden zorg beschikbaar en toegankelijk.

Dromen worden werkelijkheid

“Ik heb dromen voor ons ziekenhuis en zo mooi om te zien dat deze dromen worden gedragen door veel meer Nij Smellinghers. In 2022 kwam één van de grote dromen uit: een schoolgebouw binnen de ziekenhuismuren van ons ziekenhuis. Uniek in Nederland”, vertelt Bert Kleinlugtenbeld, bestuurder Nij Smellinghe, trots. “De praktijk zit letterlijk achter de volgende deur en werd mogelijk door de samenwerking met ROC Friese Poort (Firda) en het denken in mogelijkheden en buiten gebaande paden”.

Letterlijk en figuurlijk ‘bouwen wij samen aan duurzame zorg’

Letterlijk en figuurlijk ‘bouwen wij samen aan duurzame zorg’

Nij Smellinghe blijft (ver)bouwen aan haar duurzame relaties, zorgprofiel en haar gebouw. Zo bundelden wij met ZuidOostZorg onze krachten in de Stichting Soarchmakkers om de zorg in Zuidoost Fryslân te blijven verbeteren en toegankelijk te houden. Zijn we een samenwerking met Antonius (Sneek) aangegaan voor de aanschaf van een PET-CT-scanner. Zo kunnen we voldoen aan de verwachte toename van inzet van deze scanner. De planning is dat de PET-CT-scanner in het voorjaar 2024 in gebruik wordt genomen.

De vraag naar acute zorg stijgt door bijvoorbeeld de groeiende zorgbehoefte van kwetsbare ouderen. Een goed gepositioneerde, sterke acute as (SEH/EHH/CCU/IC)* is daarom noodzakelijk. Deze gaan wij realiseren op één plek: de afdeling Acute Zorg met een Spoedplein en geïntegreerde huisartsenpost. De (ver)bouw start eind 2023 en is begin 2025 klaar. In 2023 worden de plannen opgesteld voor de (ver)bouw van een groot aantal poliklinieken.

Positief resultaat, omzet en kosten stijgen

De inhaalzorg veroorzaakt door COVID-19 is voor een groot deel ingelopen. In het laatste kwartaal 2022 hebben we een enorme inhaalslag kunnen maken. Mede hierdoor en door de inzet van al onze medewerkers hebben we 2022 kunnen afsluiten met een positief resultaat van € 2,1 miljoen (2021 € 1,7 miljoen). We zien in 2022 de omzet stijgen naar € 166 miljoen (2021 158 miljoen). Dit werd onder andere veroorzaakt door indexatie van tarieven en het verhuren van twee locaties aan derden zoals de Afdeling Tijdelijke Opvang Ouderen aan ZuidOostZorg en het nieuwe schoolgebouw ROC Friese Poort.

De kosten stegen van € 156 miljoen in 2021 naar € 164 miljoen met als belangrijkste redenen hogere personeels- en honorariumkosten, COVID-kosten en overige bedrijfskosten, zoals gestegen ICT-kosten. In 2022 was de impact van de energiecrisis en de oorlog in Oekraïne beperkt. Voor het boekjaar 2023 zal dit veel omvangrijker zijn. Nij Smellinghe werkt gestaag door aan het verduurzamen van het vastgoed en verwacht daarmee de stijgende energiekosten te beperken. Bijvoorbeeld 30 % minder gasverbruik door de uitbreiding van de Warmte en Koude opslag. En het optimaliseren van isolatie van de buitengevels bespaart 70% op energie.

Onze collega’s leveren elke dag uitstekende zorg

“Het belangrijkste is dat Nij Smellinghe een gezond en vitaal ziekenhuis is dat gedragen wordt door de vele betrokken en bevlogen collega’s. Ondanks moeilijke omstandigheden zoals een hoog ziekteverzuim, slagen wij er samen in om elke dag weer uitstekende zorg te leveren aan onze patiënten en burgers uit de regio. En klaar te staan voor elkaar”, aldus Bert Kleinlugtenbeld, een trotse bestuurder.

* Spoedeisende Hulp (SEH), Eerste Harthulp (EHH), Cardio Care Unit = Hartbewaking (CCU), Intensive Care (IC)

Bekijk hier de documenten

  1. pdf Jaarverslag 2022 Nij Smellinghe 11 MB Download
  2. pdf Kerncijfers 2022 Nij Smellinghe 526 kB Download
  3. pdf Praatplaat - 'Samen werken aan duurzame zorg' 8 MB Download