Spring naar inhoud

Ter voorbereiding op uw bezoek leest u hier de actuele informatie en basisadviezen rondom het coronavirus COVID-19: www.nijsmellinghe.nl/corona.

Meer ouderen op de spoedeisende hulp

Vergrijzing en het langer zelfstandig blijven, zorgen ervoor dat meer Friese ouderen op de spoedeisende hulp (SEH) terechtkomen. In ziekenhuis Nij Smellinghe (Drachten) steeg het aantal ouderen (70 jaar en ouder) in zes jaar tijd van ruim 26 procent naar 30 procent.

,,De toenemende druk op de spoedeisende hulp los je niet op door alleen maar naar je eigen sector te kijken”, vindt Ineke Jonkheer van Nij Smellinghe. ,,Dit moet je met elkaar doen, we zien immers allemaal dat er vergrijzing is en dat dit probleem ontstaat. Ik denk dat we beter in kaart kunnen brengen op welke plekken welke zorg nodig is.” Samenwerken met meerdere partijen is daarin erg belangrijk. ZuidOostZorg en Nij Smellinghe openden eind maart 2022 daarom de Afdeling voor Tijdelijke Opname van Ouderen (ATOO).

Het Friesch Dagblad interviewde onder andere Ineke Jonkheer, teammanager Acute Zorg bij Nij Smellinghe en Karine van der Kraan, regiomanager kortdurende Zorg en Behandeling bij ZuidOostZorg. Een korte samenvatting van het artikel.

Afdeling voor Tijdelijke Opname van Ouderen (ATOO)
De afdeling biedt maximaal 14 tijdelijke bedden voor kwetsbare ouderen die in het ziekenhuis zijn opgenomen en wel een zorgvraag hebben, maar geen ziekenhuisbehandeling meer nodig hebben. Zij kunnen tot maximaal 5 dagen worden opgenomen op de ATOO die gevestigd is in Nij Smellinghe.

Door hen tijdelijk op te vangen op de ATOO blijven ze minder lang op de spoedeisende hulp of op de verpleegafdeling liggen. Zo worden die afdelingen minder belast en krijgen patiënten wat meer tijd om bij te komen. ,,Het kan bijvoorbeeld zijn dat iemand na een val nog veel pijn heeft en pijnmedicatie nodig heeft. Of dat de thuissituatie te ingewikkeld is om al naar huis te gaan, bijvoorbeeld omdat er moeilijkheden zijn met de mantelzorg”, zegt Karine van der Kraan.

ATOO om toekomstige problemen te voorkomen
Voor veel patiënten is vijf dagen op de afdeling vaak genoeg om toekomstige problemen te voorkomen, weet Van der Kraan. ,,Waar wij tijdens zo’n opname bijvoorbeeld ook op inzetten, is meekijken met de thuissituatie. Zo hadden we hier een patiënt die al meerdere keren in zijn huis was gevallen. Toen we de tijd namen om te kijken wat er mis ging, bleek dat die man niet een rollator boven in zijn huis had en daar dus telkens viel.”

Ruim 80 procent gaat weer naar huis na opname op ATOO
Het ATOO-concept wordt al op meer plekken in Nederland gebruikt, maar is nog redelijk nieuw. Belangstelling vanuit andere ziekenhuizen is er volop, zegt Van der Kraan. ,,Helaas twijfelen de zorgverzekeraars nog over het nut, en dat houdt veel zorginstellingen tegen zo’n afdeling neer te zetten. Zorgverzekeraars zien ATOO nog vaak als een wachtplek voor mensen die door moeten stromen naar een verpleeghuis, maar onze resultaten laten zien dat dat niet zo is. 80 procent van onze opnames gaat terug naar huis. De andere 20 procent gaat naar de revalidatie. Vaak zijn dat mensen die meer tijd nodig hebben om na een val te revalideren.”

Lees het complete artikel van het Friesch Dagblad ‘Ouderen wonen langer thuis’.