Spring naar inhoud

Om de kans op verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te verkleinen gelden er extra maatregelen in Nij Smellinghe. Kijk voor actuele informatie op www.nijsmellinghe.nl/corona.

Kinderarts Marlon Wilsterman ingeschreven bij Expertisegroep Acute Kindergeneeskunde

Ziekenhuis Nij Smellinghe is trots, trots op collega Marlon Wilsterman. Marlon is sinds 2011 werkzaam als kinderarts in ons ziekenhuis. Sinds kort staat hij ingeschreven bij de Expertisegroep Acute Kindergeneeskunde. Deze groep houdt zich bezig met het vormgeven van de acute kindergeneeskunde* in Nederland. Hij is daarmee de eerste en tot nu toe enige kinderarts in Friesland met deze erkenning. “Met deze erkenning kunnen we, als ziekenhuis Nij Smellinghe, des te meer actief uitdragen dat ons model in ons ziekenhuis werkt. We werken met Spoedeisende Hulp artsen. Zij zien alle kinderen boven de leeftijd van zes weken. De geleverde kwaliteit werkt op deze manier goed. Daarnaast kan ik ook vanuit de expertisegroep ideeën en gedachten meenemen, waardoor wij onze basis op een nog hoger niveau kunnen brengen”, aldus Marlon.

Voldoen aan verschillende eisen
Voor deze inschrijving waren een flink aantal aanvullende eisen waar aan voldaan moest worden. “Ik moest kunnen aantonen dat ik een bepaald aantal uren per week (exclusief diensten) besteed aan de acute kindergeneeskundige zorg in het ziekenhuis. Actief betrokken zijn bij de organisatie en het beleid op de afdeling spoedeisende hulp op het gebied van de kindergeneeskundige zorg. Betrokken zijn bij het onderwijs rondom de acute kindergeneeskundige zorg in het ziekenhuis en in de afgelopen vijf jaar diverse cursussen en congressen volgen in de acute kindergeneeskunde. Tot slot moest ik aantoonbare affiniteit en ervaring hebben met acute kindergeneeskunde. Affiniteit had ik al. Ik kwam in Nij Smellinghe als net afgestudeerde kinder-intensivist. Hierbij was ik onder andere gespecialiseerd in het verlenen van spoedeisende zorg bij kinderen. De ervaring heb ik meegenomen vanuit mijn fellowship kinder-intensive care, welke ik heb gevolgd voordat ik in het Nij Smellinghe werkzaam was.”

Expertise behouden
In 2011 heeft Marlon de opleiding tot kinderintensivist gedaan en met succes afgerond. Een intensivist is een medisch specialist die zich heeft gespecialiseerd in de zorg voor ernstig zieke patiënten. Echter is Marlon in 2016 deze titel kwijtgeraakt. “De affiniteit heb ik altijd wel gehouden en in die hoedanigheid vind ik het goed om mijn bijdrage in de acute kindergeneeskundige zorg te blijven leveren. En dat is nu mogelijk door deze erkenning.” 

Trots
Ziekenhuis Nij Smellinghe is trots op Marlon! Deze inschrijving geeft aan dat de acute zorg voor kinderen in een ziekenhuis als Nij Smellinghe goed geregeld is met een Kinderarts Acute Kindergeneeskunde.

Expertisegroep Acute Kindergeneeskunde
De Expertisegroep Acute Kindergeneeskunde is enkele jaren geleden als apart onderdeel van de Nederlandse vereniging voor kindergeneeskunde opgericht. Deze groep heeft als belangrijkste doelstellingen:

  • Het versterken van de acute kindergeneeskunde met betrekking tot organisatie, zorg, onderwijs, onderzoek en innovaties.
  • Het zorgen voor continuïteit in de ontwikkeling van de acute kindergeneeskunde.
  • Het verhogen van de effectiviteit en kwaliteit van de acute zorg voor alle kinderen in Nederland.
  • Het vormgeven van de internationale samenwerking op het gebied van onderzoek.

* Acute kindergeneeskunde zorgt voor de eerste opvang, stabilisatie, diagnostiek en tijdige en adequate behandelingen van kinderen met een acute inwendige ziekte. Daarnaast zorgt de afdeling acute kindergeneeskunde voor de organisatie en coördinatie van jonge patiënten die op onze Spoedeisende hulp (SEH) terecht komen. We werken nauw samen met veel zorgverleners in de gehele zorgketen, denk hierbij aan huisartsen, ambulancedienst, spoedeisende hulp-artsen, chirurgen, intensivisten en verpleegkundigen.