Spring naar inhoud

Ter voorbereiding op uw bezoek leest u hier de actuele informatie en basisadviezen rondom het coronavirus COVID-19: www.nijsmellinghe.nl/corona.

Het succes van waardegedreven zorg binnen de SAZ

De Vereniging Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ) biedt sinds 2018 een programma rond waardegedreven zorg aan haar leden aan. Inmiddels zijn alle 28 SAZ ziekenhuizen aangesloten. Betrokkenen, waaronder ziekenhuis Nij Smellinghe, delen de resultaten van de eerste 18 maanden van het darmkankerprogramma.

Van elkaar leren en zorguitkomsten verbeteren

In het programma bespreken behandelteams uit verschillende SAZ ziekenhuizen openlijk met elkaar resultaten en good practices rondom één patiëntgroep, om zo van elkaar te leren en zorguitkomsten verder te verbeteren.

Complicaties leiden tot grote impact op kwaliteit van leven

De afgelopen jaren is de incidentie van darmkanker in Nederland meer dan verdubbeld. In totaal steeg het aantal nieuwe patiënten met een coloncarcinoom van 4.600 in 1989 naar ruim 9.800 in 2018 en het aantal nieuwe patiënten met een rectumcarcinoom van 2.600 naar ruim 4.400.

Postoperatieve complicaties worden tot 35 procent gerapporteerd bij colorectale chirurgie en hebben een grote impact op de kwaliteit van leven van een patiënt. Daarnaast leiden complicaties tot een grote toename van de zorgkosten: bij een ernstige complicatie verdrievoudigen de kosten van een darmkankeroperatie in vergelijking met een operatie zonder complicaties. Het verder verbeteren van de kwaliteit van zorg bij darmkanker is dus van groot belang voor zowel de patiënt als de maatschappij.

Verbetering door programma waardegedreven zorg bij alle deelnemende ziekenhuizen

In het programma rond waardegedreven zorg zagen alle deelnemende ziekenhuizen verbetering. Zo daalde het percentage gecompliceerd beloop bij coloncarcinoom van 15,8 procent in 2018 naar 12,3 procent in 2019. Het percentage chirurgische complicaties bij coloncarcinoom daalde van 19,3 procent naar 15 procent. En ook het percentage verlengde opnameduur bij coloncarcinoom daalde van 13,3 procent naar 10,6 procent.

Samen de zorg nog beter maken

De evaluatie van het programma waardegedreven zorg heeft laten zien dat het voor zorgprofessionals waardevol en inspirerend is om op basis van bestaande data hun eigen praktijk aan die van anderen te spiegelen en van elkaar te leren, om zo in een veilige setting samen de zorg nog beter te kunnen maken.

Martijn Möllers (chirurg ziekenhuis Nij Smellinghe): “Het is ontzettend leuk om te zien wat het in het ziekenhuis teweegbrengt; samen met het team bereik je veel meer andere collega’s die ook enthousiast worden omdat ze zien wat het met de patiënt doet. Dat die patiënt er beter van wordt.” De multidisciplinariteit van het verbeterteam draagt bij aan het vermogen om intern veranderingen door te voeren.

Waardegedreven zorg uitgebreid

Het programma rond waardegedreven zorg is gestart met zeven ziekenhuizen rondom darmkanker en zes ziekenhuizen rondom heupfractuur. Inmiddels zijn er ook  programma’s gestart rond borstkanker, galblaas, liesbreuk, geboortezorg en hartfalen en wordt het programma in 2021 verder uitgebreid met CVA en endoscopie. Inmiddels participeren alle 28 ziekenhuizen in een of meer programma’s.

Meer over het programma waardegedreven zorg en de uitkomsten lees je in het volledige artikel op Qruxx.