Spring naar inhoud

Om de kans op verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te verkleinen gelden er extra maatregelen in Nij Smellinghe. Kijk voor actuele informatie op www.nijsmellinghe.nl/corona.

Femke en Hendrike over het werken als physician assistant in Nij Smellinghe

Van 6 - 12 oktober is het de landelijke week van de physician assistant (PA). Ook in ziekenhuis Nij Smellinghe werken physician assistants. Maar waar houden physician assistants zich mee bezig? Wat zijn hun taken? En hoe is het werken als physician assistant in ons ziekenhuis? Femke (rechts op de foto) en Hendrike (links op de foto) vertellen er graag meer over. 

Femke werkt nu 3,5 jaar in Nij Smellinghe als PA Palliatieve Zorg. Hiervoor werkte ze als PA in het UMCG in Groningen op de afdeling Radiotherapie. “Met mijn komst naar Nij Smellinghe heb ik dus ook mijn vakgebied gewijzigd.” Hendrike heeft in 2014, tijdens haar opleiding tot PA, de overstap gemaakt van de ouderengeneeskunde (ZuidOostZorg) naar het vakgebied Orthopedie. “In 2015 ben ik afgestudeerd, ik werk dus nu in totaal al bijna 8 jaar in Nij Smellinghe.”

Waardevol werk
Beide vinden het werk wat ze doen erg leuk. Femke: “De afwisseling van werk vind ik prachtig. Met de voeten toch in de klei door patiënten werk, door contact met de verpleegkundigen en andere collega’s. Maar ook het pionieren, het netwerken, het samen bouwen aan goede zorg zodat deze zorg ook op de juiste plek gegeven wordt, vind ik belangrijk en erg waardevol.”

Trots
Voor Hendrike is het teveel om op te noemen. “Heel veel is mooi aan mijn werk! Ik vind het uitdagend om  iedere patiënt zorg op maat te geven. Maar ook de afwisseling in mijn werk, het teamwerk, de korte lijntjes met collega physician assistants en verpleegkundig specialisten/medische specialisten vind ik erg leuk. En het oplossen van medische puzzels. Ik ben erg trots om als physician assistant te mogen werken binnen de Orthopedie en Traumatologie in Nij Smellinghe.”

Het werk van de physician assistant
Een physician assistant is een medische zorgprofessional, die zelfstandig medische zorg biedt aan patiënten binnen een medisch specialisme. Daarnaast zet de PA zich in om de kwaliteit en effectiviteit van zorg te verhogen.

Divers takenpakket
Hendrike heeft, zoals ze zelf zegt, een zeer divers takenpakket. “Ik ben vooral werkzaam in de Kliniek. Hier vervul ik, samen met mijn twee PA collega’s de functie van zaalarts. Hierbij worden alle patiënten die opgenomen liggen gezien door ons. Wij zien hier naast de orthopedische patiënten, ook patiënten voor de traumachirurgen. Binnenkort start ook de samenwerking met de geriaters binnen de Geriatrische Trauma unit.” Naast het werken in de Kliniek is Hendrike ook werkzaam op de polikliniek Orthopedie. “Op de polikliniek komen patiënten bijvoorbeeld voor injecties in onder andere knie- en schoudergewrichten. De injecties in het heupgewricht worden onder röntgendoorlichting geplaatst op de afdeling Radiologie. Daarnaast behoren ook klinische consulten, meedenkconsulten van de huisarts, deelnemen aan onderzoek, projecten en werkgroepen tot mijn takenpakket. En tot slot, ben ik sinds een klein jaar ook wekelijks te vinden op de Operatiekamers. Een nieuwe en leerzame uitdaging!”

Femke wordt als PA Palliatieve zorg ingeschakeld als er complexe problemen bij patiënten en naasten zijn, waarbij sprake is van een palliatieve setting of kwetsbaarheid. Femke: “Dat kan al vroeg in het proces zijn, als iemand net te horen heeft gekregen dat hij/zij niet meer beter kan worden, of bijvoorbeeld in de terminale fase of stervensfase. Er is in palliatieve zorgverlening niet alleen aandacht voor de lichamelijke klachten waarmee de patiënt tijdens het vervolg van de ziekte te maken kan krijgen. Er is ook aandacht voor de psychische, sociale en/of spirituele problemen die zich bij de patiënt en/of zijn naasten (kunnen) voordoen. Ik heb gesprekken met patiënten en hun naasten over deze verschillende onderdelen. Dat doe ik bij de mensen thuis, of in Nij Smellinghe, als ze hier zijn opgenomen. Afspraken, wensen en behoeften worden vastgelegd in een zogenaamd pro-actief zorgplan. Ik bespreek de situatie en geef adviezen over het in te zetten beleid, de medicatie, organisatie van zorg et cetera, nu en anticiperend op de toekomst, aan medisch specialisten, huisartsen en/of (wijk)verpleegkundigen. Mochten patiënten behoefte hebben aan meer specialistische ondersteuning verwijs ik ze ook wel door naar fysiotherapie, MMW, de psycholoog of de geestelijk verzorger.  

Als PA vormt Femke samen met haar collega Marieke (Verpleegkundig Specialist), de basis van het Palliatief Advies Team. “Naast ons zit er internist-oncoloog, een geestelijk verzorger, een anesthesist/pijnspecialist en een longarts in het team. Samen werken we aan goede patiëntenzorg en aan verdere verspreiding van kennis en achtergrond van palliatieve zorg in Nij Smellinghe en erbuiten. We verzorgen dan ook scholingen aan (stagiaires) verpleegkundigen, AIOS, artsen en andere disciplines en zorgen ervoor dat richtlijnen en protocollen up to date zijn en blijven.”

Ook is Femke erg betrokken bij het netwerk Palliatieve Zorg. “Ik ben voorzitter van de stuurgroep Netwerken Palliatieve zorg Zuid-Oost Friesland, neem deel aan het Provinciaal Palliatief Consultatie Team (PCTF) en het Provinciaal Overleg Palliatieve Zorg Friesland en sluit aan bij de PATz Drachten (PaTz staat voor palliatieve zorg thuis en betreft de samenwerking tussen huisartsen, (wijk)verpleegkundigen en inhoudelijk deskundigen palliatieve zorg). Verder heb ik afgelopen twee jaar met verschillende Verpleegkundig Specialisten Palliatieve Zorg verspreid over Nederland en de 5/6 daagse cursus palliatieve zorg voor VS en PA opgezet om de generalistische kennis van de palliatieve zorg bij mijn collega’s te verstevigen en verder uit te bouwen. Ik ben nog steeds betrokken bij de organisatie en één van de kerndocenten.”  

Vakgroep verpleegkundig specialisten (VS) en physician assistants (PA)
Naast de reguliere werkzaamheden nemen Femke en Hendrike deel aan de vakgroep verpleegkundig specialisten (VS) en physician assistants (PA). Femke vervult de functie als voorzitter en Hendrike als secretaris. Femke: ”Om beide beroepen beter op de kaart te zetten, bundelen alle physician assistants en verpleegkundig specialisten sinds 1 december 2020 hun krachten in een vakgroep met dagelijks bestuur. Een belangrijk doel van onze vakgroep is om taakherschikking op de kaart te zetten in Nij Smellinghe met als overkoepelend doel natuurlijk optimale zorg voor de patiënt door de juiste zorgverlener op de juiste plek!” Wil je meer weten over deze vakgroep? Onlangs verscheen er een artikel hierover in Nijs. Lees het nog eens terug via www.nijsmellinghe.nl/nijs.

Extra tijd voor de patiëntenzorg
De physician assistant is van grote meerwaarde in Nij Smellinghe. “Het is met name de extra tijd die wij in de patiëntenzorg kunnen steken. Wij nemen taken over van artsen die zich hierdoor kunnen richten op de specialistische zaken”, vertelt Hendrike. Femke vult aan: Ik heb en neem de tijd om met patiënten en naasten te praten over het leven en het levenseinde. Het feit dat ik dan ook PA ben, maakt het eenvoudiger om bijvoorbeeld gelijk te handelen in geval van medicatie starten of wijzigen. Ik ben laagdrempelig bereikbaar voor patiënten en naasten bijvoorbeeld rechtstreeks via BeterDichtbij, maar ook voor collega’s. Palliatieve zorg brengt soms ook (persoonlijke) dilemma’s met zich mee, daar help ik dan graag bij door er samen over in gesprek te gaan.”