Spring naar inhoud

Aandacht voor levensvragen en wensen

Ziekenhuis Nij Smellinghe is onderdeel van de Netwerken Palliatieve Zorg Fryslân. Binnen dit netwerk werken 37 zorgorganisaties samen aan kwaliteit van leven en sterven. Dit doen we op basis van de waarden, wensen en behoeften van de patiënt en diens naasten in onze provincie.

De netwerken binnen Friesland

Er zijn binnen onze provincie vijf netwerken: Noordoost, Noordwest, Zuid, Zuidoost en Zuidwest. De netwerkleden zijn huisartsen, ziekenhuizen, thuiszorg, verpleeghuiszorgapotheken, geestelijk verzorgers, en hospices. Nij Smellinghe valt onder netwerk Zuidoost.

De vijf netwerken faciliteren en coördineren op lokaal, regionaal en provinciaal niveau de samenwerking. Daarnaast bieden ze scholing en deskundigheidsbevordering, organiseren gezamenlijke activiteiten én brengen palliatieve zorg breed onder de aandacht in Friesland.

De netwerken bieden aandacht, informatie en activiteiten voor patiënten en naasten. Dit doen ze onder andere door het Sichtpunt en het Wensenboekje.

Sichtpunt: ruimte voor levensvragen

Sichtpunt: ruimte voor levensvragen

Bij verschillende organisaties binnen de Netwerken Palliatieve Zorg Fryslân zijn geestelijk verzorgers werkzaam. Deze komen echter niet (of niet gebruikelijk) bij patiënten, naasten of nabestaanden thuis. Voor geestelijk verzorging thuis is er Stichting Sichtpunt.

Sichtpunt is voor iedereen in Friesland die wat extra steun zoekt. Omdat je bijvoorbeeld ergens mee zit of verdrietig bent, door gemis of verlies. Misschien ben je eenzaam of ziek. En denk je veel na over de zin van het leven. Of je hebt gevoelens van schuld of schaamte over iets dat is gebeurd. Het kan lastig zijn om daarover te praten. En misschien vind je de steun niet direct in je eigen omgeving. Bij Sichtpunt luisteren we naar je en denken we mee. Zonder oordeel. Met aandacht.

Een geestelijk verzorger van Sichtpunt komt thuis bij je langs en heeft aandacht voor wat jou bezighoudt. De gesprekken kunnen je troosten en steunen. Voor veel mensen is erkenning én herkenning van hun levensvragen belangrijk. Het geeft meer veerkracht en een gevoel van verbondenheid. De geestelijk verzorger weet hoe levensvragen te verkennen zijn. Samen ga je op zoek naar antwoorden, houvast of perspectief. Dit kan helpen om je beter te voelen en verder te gaan.

Een gesprek met een geestelijk verzorger van Sichtpunt is kosteloos. De overheid en verschillende fondsen geven subsidie voor deze hulp. Gemiddeld heb je drie of vier gesprekken met de geestelijk verzorger. Bekijk voor meer informatie de website van Sichtpunt.

Wensenboekje

Wensenboekje

Het wensenboekje helpt bij het vroegtijdig bespreekbaar maken van de laatste levensfase en de wensen die iemand nog heeft. Naast schrijfruimte voor wensen, keuzes en weetjes, bevat het ook veel praktische tips en vragen je kan gebruiken bij een gesprek met bijvoorbeeld een arts.

Het boekje kan structuur, rust en inzichten bieden aan zowel de patiënt als diens naasten en de betrokken zorgverleners.

Het palliatief advies team van Nij Smellinghe zet de wensenboekjes actief voor patiënten in. Ben jij ook geïnteresseerd? Dan kan je via ons netwerk een gedrukt exemplaar aanvragen door een e-mail te sturen naar info@npzf.nl. Het is ook mogelijk om de digitale variant in te vullen via deze website.