Spring naar inhoud

32% meer bevallingen in Nij Smellinghe

De afgelopen dagen is het erg druk op onze verloskamers en kraamafdeling. Dat kunnen we goed aan.

Het is druk in de Friese ziekenhuizen met geboortes. In ziekenhuis Nij Smellinghe zijn er 150 meer bevallingen geweest, dan in het eerste half jaar van 2020. Dat is een stijging van 32%. In het begin van de eerste coronagolf was het niet mogelijk om in het ziekenhuis poliklinisch te bevallen, waardoor het stijgingspercentage enigszins vertekend is. In heel Nederland is er een opvallende stijging van het aantal geboortes.

Vrouwen zijn welkom om in ziekenhuis Nij Smellinghe te bevallen en op onze mooie nieuwe kraamafdeling te verblijven.

Meer over de bevallingen in de Friese ziekenhuizen lees je in de artikelen ‘Geboortegolf zorgt voor spitsuur in Friese ziekenhuizen’ en ‘Ziekenhuizen in Heerenveen en Drachten druk met bevallingen’ van de Leeuwarder Courant.

  1. pdf Artikel ‘Geboortegolf zorgt voor spitsuur in Friese ziekenhuizen’ 291 kB Download
  2. pdf Artikel ‘Ziekenhuizen in Heerenveen en Drachten druk met bevallingen’ 189 kB Download