Spring naar inhoud

Mediastinoscopie

Inleiding


Deze folder geeft u een globaal overzicht over de gebruikelijke gang van zaken rond een mediastinoscopie. Het is goed u te realiseren dat bij het vaststellen van een aandoening de situatie voor iedereen weer anders kan zijn.

Mediastinoscopie


Met behulp van deze kijkoperatie (scopie) kan men onderzoeken of achter het borstbeen afwijkend weefsel of zieke lymfklieren aanwezig zijn. Mede op basis van dit weefselonderzoek wordt de verdere behandeling van uw longziekte bepaald.

De voorbereiding


U moet voor de ingreep nuchter zijn, dat wil zeggen niet meer eten of drinken. Meld de arts of verpleegkundige als u verkouden bent of koorts heeft. Als u bloedverdunnende middelen gebruikt zoals: Sintrommitis, Marcoumar of aspirine (Ascal, acetylsalicylzuur), wordt u meegedeeld wanneer u daarmee moet stoppen. Voorafgaand aan de ingreep krijgt u medicijnen (premedicatie) toegediend op voorschrift van de anesthesioloog.
 

Het onderzoek


Onder algehele narcose (dat wil zeggen, u bent in slaap gebracht) wordt een sneetje van 4-5 cm gemaakt in het halsgebied net boven het borstbeen. Via een buisje, met aan het uiteinde een lampje, kijkt de chirurg in het weefsel rondom de luchtpijp. Door het buisje worden stukjes weefsel weggenomen. Hierna wordt de wond onderhuids vastgezet met oplosbare hechtingen.
De ingreep duurt ongeveer drie kwartier.

Complicaties 


Geen enkele ingreep is zonder risico. Voor de mediastinoscopie geldt dat er een kans bestaat op het ontstaan van nabloedingen, wondinfectie, trombose of longontsteking.
 

De nazorg


Na de ingreep wordt u naar de uitslaapkamer gebracht. Als u goed wakker bent, komt u weer op de afdeling terug. Hier kunt u rustig bijkomen terwijl regelmatig uw bloeddruk, pols, het wondje en het infuus gecontroleerd worden. Na de operatie mag u gewoon douchen. In principe kunt u dezelfde dag weer naar huis, tenzij vooraf anders aangegeven. De uitslag van het weefselonderzoek is ongeveer 1 week na de operatie bekend. De ingreep wordt over het algemeen als weinig belastend ervaren. Wel is er vaak wat keelpijn. Soms kan er de dag na de ingreep een drukkend gevoel achter het borstbeen bestaan.
 

Tot slot


Deze folder is niet bedoeld als vervanging van mondelinge informatie, maar als aanvulling daarop. Hierdoor is het mogelijk om thuis alles nog eens rustig na te lezen. Heeft u nog vragen? Hiermee kunt u terecht bij uw behandelend specialist. Die vertelt en bespreekt ook de uitslag van de test met u. Na ontslag kunt u met eventuele vragen terecht bij het secretariaat van de afdeling longziekten. Het telefoonnummer is: (0512) 588 310

Download PDF