Spring naar inhoud

Mantoux-test

Algemeen

Uw behandelend arts heeft in overleg met u afgesproken een Mantoux-test uit te laten voeren. Uw arts wil met deze test nagaan of u kortgeleden of misschien in het verleden besmet geraakt bent met bacteriën die tuberculose kunnen veroorzaken.

Een dergelijke Mantoux-test is ook van belang voor patiënten waarbij overwogen wordt geneesmiddelen te gebruiken, die de weerstand van het lichaam verminderen. Voorbeelden hiervan zijn: infliximab (Remicade®) en adalimumab (Humira®). Deze geneesmiddelen worden o.a. gebruikt bij patiënten met chronische darmziekten en reumatische aandoeningen.
Bij het gebruik van deze geneesmiddelen bestaat namelijk het gevaar van een opnieuw actief worden van tuberculose bij patiënten die in het verleden besmet zijn geraakt met tuberculose.

Mantoux-test


Bij de Mantoux-test wordt in de huid aan de buitenzijde van de onderarm een kleine hoeveelheid vloeistof gespoten. Deze test is niet gevaarlijk, ook niet voor jonge mensen of bij zwangerschap.
Als het lichaam een afweerreactie vertoont dan reageert de huid op de plaats van de injectie met een verdikking en roodheid. Dit is pas goed te beoordelen na 48 uur tot 72 uur. Deze beoordeling vraagt de nodige ervaring en wordt daarom in Nij Smellinghe alleen uitgevoerd op de polikliniek longziekten.

Aflezen

De Mantoux-test wordt na 48 uur tot 72 uur afgelezen. Dit gebeurt op de polikliniek longziekten en wordt gedaan door een longarts.

Uitslag


De huidtest is negatief als uw huid niet reageert op de ingespoten vloeistof. De huidtest is positief als na 48 uur tot 72 uur een verdikking in de huid optreedt. Een positieve reactie betekent niet altijd dat u een actieve tuberculose heeft. Het is ook mogelijk dat er sprake is van een positieve huidtest doordat u in het verleden bent gevaccineerd voor tuberculose.

Download PDF