Spring naar inhoud

Jongeren en de WGBO

Wie beslist: jij, je ouders of samen?

Wat is het beste voor je als je ziek bent? Wie beslist dat eigenlijk? Moet er rekening gehouden worden met jouw mening? Dat staat in een speciale wet: de Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO).

In die wet staat dat je altijd recht hebt op informatie.
Er staat ook in dat de dokter voor elk onderzoek en voor elke behandeling toestemming moet vragen:

  • soms alleen aan je ouders,
  • soms aan jou en je ouders samen,
  • soms alleen aan jou.

Het hangt van je leeftijd af wie er toestemming moet geven.

Ben je nog geen 12 jaar?

Dan heb je zelf nog geen recht om te beslissen. Tot je 12 bent, nemen jouw ouders de besluiten. Jouw ouders geven dus namens jou toestemming voor een onderzoek of behandeling. Ze moeten jou wel betrekken bij de beslissingen. Daarom moet jij ook goed worden geïnformeerd.

Ben je tussen de 12 en 16 jaar?

Dan heb je een belangrijke eigen inbreng. De dokter moet ook aan jou vragen of je het goed vindt wat hij gaat doen. Jij en je ouders moeten allebei toestemming geven voor een onderzoek of behandeling. Wanneer jij en je ouders van mening verschillen, dan schat de dokter in wiens mening zwaarder moet wegen (waarbij de dokter altijd dient te handelen in jouw belang).


Ben je 16 jaar of ouder?

Dan ben je volgens de WGBO volwassen. Dat betekent dat je zelfstandig mag beslissen. Er is geen toestemming van je ouders meer nodig. Jouw ouders worden alleen geïnformeerd als jij daarmee akkoord gaat.

Toestemming en inzagerecht

Inzagerecht in het dossier is volgens de WGBO geregeld. Als je jonger bent dan 12 jaar hebben jouw ouders inzagerecht. Ben je tussen de 12 en 16 jaar dan mogen zowel jij als jouw ouders jouw dossier inzien. Je mag wel bezwaar maken tegen

het inzagerecht van je ouders. Als je 16 jaar of ouder bent dan mag je zelf jouw dossier inzien en moet je toestemming geven wanneer jouw ouders het dossier willen inzien. Je kunt hiervoor contact opnemen met de kinderarts. Ook kun je via onze website www.nijsmellinghe.nl onder de rubriek Patiënten Service Bureau meer informatie vinden over dit onderwerp. Ook vind je hier het aanvraagformulier Inzage Medisch Dossier.

Meer weten?

Wil je meer weten over de WGBO, kijk dan op de website www.jadokterneedokter.nl.

Download PDF