Spring naar inhoud

MIP/MEP test

U komt naar het ziekenhuis voor een MIP/MEP test. In deze folder wordt kort uitgelegd wat een MIP/MEP test is en hoe het wordt uitgevoerd.

Wat gebeurt er bij een MIP/MEP test


Tijdens dit onderzoek meten we de maximale spierkracht van uw in- en uitademingsspieren. MIP staat voor Maximal Inspiratory Pressure (maximale spierkracht inademingsspieren) en MEP voor Maximal Expiratory Pressure (maximale spierkracht uitademingsspieren).

Voorbereiding


Er zijn geen speciale voorbereidingen nodig voor dit onderzoek. Vergeet niet uw patiëntenpas mee te nemen.

Het onderzoek


U kunt zich op de afgesproken tijd aanmelden bij de aanmeldzuil op de functieafdeling (route 27). Vanuit de wachtruimte wordt u opgeroepen door een longfunctieanalist(e). U wordt naar een onderzoekskamer gebracht. De longfunctieanalist(e) voert het onderzoek uit en begeleidt u.


Tijdens het onderzoek krijgt u een mondstuk in de mond en een knijper op uw neus. De longfunctieanalist(e) vraagt u zo ver mogelijk uit te blazen en daarna zo krachtig mogelijk in te ademen tegen een afgesloten klep. Zo kan de kracht waarmee u inademt worden gemeten. Daarna wordt de kracht van uw uitademingsspieren gemeten. U ademt daarvoor zo diep mogelijk in om vervolgens zo krachtig mogelijk uit te blazen tegen een afgesloten klep. Beide metingen worden een aantal keren met tussenpozen herhaald.
Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

Uitslag


De resultaten van het onderzoek worden door uw arts beoordeeld. De longfunctieanalist(e) kan hier geen mededelingen over doen. Uw behandelend arts bespreekt de uitslagen met u als u weer op zijn/haar spreekuur komt.

Verhinderd


Als u verhinderd bent, wilt u dit dan zo snel mogelijk doorgeven aan de secretaresse van polikliniek longziekten, tel. (0512)588816? De polikliniek is bereikbaar tussen 8.30-9.30 uur en 13.15-14.15 uur. In uw plaats kan een andere patiënt voor dit onderzoek komen. U kunt meteen een nieuwe afspraak maken.

Download PDF