Spring naar inhoud

Arteriepunctie

U komt naar het ziekenhuis voor een arteriepunctie. In deze folder wordt kort uitgelegd wat een arteriepunctie is en hoe het wordt uitgevoerd.

Wat is een arteriepunctie


Bij een arteriepunctie wordt bloed afgenomen uit de slagader van de pols. In dit bloed wordt het zuurstofgehalte, het koolzuurgehalte en de zuurgraad bepaald. Deze waarden zeggen iets over het functioneren van de longen. Om deze waarden te bepalen is het noodzakelijk het bloed uit uw slagader te onderzoeken, omdat dit bloed in de longen van zuurstof is voorzien.

Voorbereiding


U hoeft voor dit onderzoek niet nuchter te zijn.
Vergeet niet uw patiëntenpas mee te nemen naar het ziekenhuis.

Verloop van het onderzoek


U kunt zich op de afgesproken tijd aanmelden bij de aanmeldzuil op de functieafdeling (route 27). Vanuit de wachtruimte wordt u opgeroepen door een longfunctieanalist(e). U wordt naar een onderzoekskamer gebracht. De longfunctieanalist(e) voert het onderzoek uit en begeleidt u.


De longfunctieanalist bepaalt, door zorgvuldig te voelen, waar uw polsslagader loopt. Deze slagader wordt met een dunne naald aangeprikt en er wordt bloed afgenomen. Het aanprikken kan als vervelend/onprettig ervaren worden. Na de prik krijgt u op de plek waar geprikt is een drukverband. Dit verband dient u één uur te laten zitten. Dit is afhankelijk van of u bloedverdunners gebruikt. Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten. Op de plek waar geprikt is kan een blauwe plek ontstaan.

Uitslag


De resultaten van het onderzoek worden door uw arts beoordeeld. De longfunctieanalist(e) kan hier geen mededelingen over doen. Uw behandelend arts bespreekt de uitslagen met u als u weer op zijn/haar spreekuur komt.

Verhinderd


Als u verhinderd bent, wilt u dit dan zo snel mogelijk doorgeven aan de secretaresse van polikliniek longziekten, telefoonnummer 0512 588 816. 

De polikliniek is bereikbaar tussen 8.30 - 9.30 uur en 13.15 – 14.15 uur. In uw plaats kan een andere patiënt voor dit onderzoek komen. 

Download PDF