Spring naar inhoud

OSAS polikliniek

U bent doorverwezen naar de OSAS polikliniek van het Slaapapneu Centrum Nij Smellinghe om te kijken of er bij u sprake is van OSAS. OSAS is de afkorting voor Obstructief Slaap Apneu Syndroom.

Wat is OSAS?

Veel mensen hebben last van snurken. Snurken ontstaat door het naar achter zakken van de tong tijdens de slaap en een verslapping van de keelspieren. Het gevolg hiervan is een vernauwing van de bovenste luchtwegen, waardoor de ademhaling wordt bemoeilijkt tijdens de slaap. Bij een volledige blokkade van de luchtweg ontstaat er een ademstilstand. We noemen dit een apneu wanneer de ademstilstand langer dan 10 seconden duurt. Dit is niet gevaarlijk (men kan niet stikken) maar het kan wel diverse klachten geven.

Spreekuur en onderzoek

Om te beoordelen of er sprake is van OSAS en wat de oorzaak is, worden verschillende onderzoeken gedaan. Tijdens uw eerste bezoek aan de polikliniek wordt u gezien door de longfunctie-analiste(e). Er wordt uitleg gegeven van de polygrafie, dit is een onderzoek waarbij thuis gedurende één nacht via een kastje bepaalde metingen in de slaap worden verricht (zie folder “Polygrafie”). U krijgt het registratiekastje mee naar huis en dit moet de volgende ochtend (voor 10.00 uur) weer worden ingeleverd.

Tijdens het tweede bezoek (1 week later) wordt u gezien door de longarts. De uitslag van de slaapregistratie wordt met u besproken. Eventueel kan er nog aanvullend onderzoek worden afgesproken.

Hoe kunt u zich het beste voorbereiden?

  • U krijgt een vragenlijst thuisgestuurd (digitaal of per post). U wordt vriendelijk verzocht deze thuis in te vullen en mee te nemen (of digitaal te retourneren).
  • Medicatielijst meenemen.
  • Op tijd komen is belangrijk, omdat veel onderzoeken in een strak schema worden gepland.

De uitslag

De resultaten van de onderzoeken worden in het Multidisciplinair Overleg (MDO) besproken, waaraan de longartsen en KNO-artsen (keel-, neus- en oorartsen) deelnemen. Hierin bepalen zij welke behandeling voor u het meest geschikt is. Naar aanleiding van dit MDO wordt voor u een uitslaggesprek op de polikliniek of een telefonische afspraak gepland.

Download PDF