Spring naar inhoud

Metacholineprovocatietest

U komt naar het ziekenhuis voor een methacholine provocatie test. In deze folder wordt kort uitgelegd wat een methacholine provocatie test is en hoe het wordt uitgevoerd.

Wat gebeurt er bij een methacholine provocatie test?

De methacholine provocatie test laat zien hoe gevoelig de luchtwegen van een patiënt zijn en/of er een aandoening aan de luchtwegen is. Deze test gebeurt met de stof methacholine. Stapsgewijs ademt de patiënt een steeds grotere hoeveelheid methacholine in. Wanneer de luchtwegen hierop reageren, is bekend hoe gevoelig de luchtwegen van de patiënt zijn.

Wie doet het onderzoek?

De methacholine provocatie test wordt door een speciaal opgeleide longfunctieanalist(e) gedaan.

Voorbereiding

U hoeft voor het onderzoek niet nuchter te zijn. Bepaalde medicijnen mogen tijdelijk niet worden ingenomen. U krijgt bij het maken van de afspraak hierover instructies.
Vergeet niet uw patiëntenpas mee te nemen.

Het onderzoek

U kunt zich op de afgesproken tijd aanmelden bij de aanmeldzuil van de afdeling Functieonderzoeken (route 27). Vanuit de wachtruimte wordt u opgeroepen door een longfunctieanalist(e). U wordt naar een onderzoekskamer gebracht. De longfunctieanalist(e) voert het onderzoek uit en begeleidt u.
Tijdens het onderzoek krijgt u een mondstuk in de mond en een knijper op uw neus.
De longfunctieanalist(e) vraagt u diep in te ademen en hard uit te blazen. Vervolgens moet u een lichte concentratie methacholine inademen. Dit moet 2 minuten inwerken en daarna moet u weer diep in en hard uitblazen (dit wordt meerdere keren herhaald).


De concentratie methacholine wordt langzaam opgevoerd. U ademt dus steeds wat meer methacholine in. Er wordt steeds gecontroleerd of dit effect heeft op de luchtwegen. Het onderzoek wordt beëindigd als u alle concentraties ingeademd heeft. Of in een eerder stadium wanneer u een duidelijke reactie krijgt op de methacholine. U kunt wat benauwd van de methacholine worden.
Na het onderzoek krijgt u een luchtverwijdend middel (Ventolin). Dit moet ongeveer 20 minuten inwerken. Daarna moet u weer blazen om te kijken of de eventuele benauwdheid weer verdwenen is. In sommige gevallen (wanneer de benauwdheid nog niet helemaal weg is) krijgt u nog een keer een luchtwegverwijdend middel. Dit moet dan ook weer 10 minuten inwerken en daarna moet u nog een keer blazen.
Het onderzoek duurt ongeveer één uur.


Na het onderzoek kunt u nog last van heesheid en/of een geïrriteerde keel hebben.

Uitslag

De resultaten van het onderzoek worden door uw behandeld arts beoordeeld. De longfunctieanalist(e) kan er dus geen mededelingen over doen. Uw behandelend arts bespreekt de uitslagen met u als u weer op zijn spreekuur komt.


Verhinderd

Als u verhinderd bent, wilt u dit dan zo snel mogelijk doorgeven aan de secretaresse van polikliniek Longziekten, tel. 0512 588 816. De polikliniek is bereikbaar tussen 8.30 - 9.30 uur of 13.15 - 14.15 uur. In uw plaats kan een andere patiënt voor dit onderzoek komen. U kunt meteen een nieuwe afspraak maken.

Download PDF