Spring naar inhoud

Uw verblijf in ziekenhuis Nij Smellinghe

Telefoonnummers en e-mailadressen

Algemeen
0512 58 88 88

info@nijsmellinghe.nl

Geestelijke verzorging
0512 58 80 55

Medisch maatschappelijk werk
0512 58 88 55

Informatiepunt

0512 58 80 87

informatiepunt@nijsmellinghe.nl

Zorgadministratie

0512 58 80 25
zorgadministratie@nijsmellinghe.nl

Transferbureau
0512 58 80 71
transferbureau@nijsmellinghe.nl

Verpleegafdeling

 • Naam verpleegafdeling: ...
 • Telefoonnummer: ...

Adres
Ziekenhuis Nij Smellinghe
Compagnonsplein 1, 9202 NN Drachten
Postbus 20200, 9200 DA Drachten
www.nijsmellinghe.nl

Onze bezoektijden

Algemene verpleegafdelingen

 • Maandag t/m vrijdag tussen 15.00 en 19.30 uur
 • Zaterdag, zondag en feestdagen van 10.00 tot 11.00 uur en van 15.00 tot 19.30 uur
 • Maximaal twee bezoekers tegelijk
 • De Dagverpleging voor volwassenen heeft geen bezoekmogelijkheid, omdat patiënten binnen een dag weer naar huis gaan (of naar een andere afdeling). Een begeleider mag de patiënt brengen en ophalen

Afdeling Tijdelijke Opname Ouderen (ATOO)

 • Maandag t/m vrijdag tussen 15.00 en 19.30 uur

 • Zaterdag, zondag en feestdagen van 10.00 tot 11.00 uur en van 15.00 tot 19.30 uur

 • Maximaal twee bezoekers tegelijk

Kinderafdeling

 • Ouders zijn 24 uur per dag welkom. Eén ouder mag blijven slapen

 • Bij pasgeborenen mogen beide ouders blijven slapen (rooming-in)

 • Bezoektijden van 10.00 uur tot 12.00 uur en van 15.00 uur tot 19.30 uur

 • Maximaal twee bezoekers tegelijk

Kinderafdeling Dagopname

 • Beide ouders mogen het kind begeleiden tijdens de dagopname

Kraamafdeling

 • Partner is 24 uur per dag welkom bij zwangere/kraamvrouw

 • Bij pasgeborenen mogen beide ouders blijven slapen (rooming-in)

 • Bezoektijden van 10.00 uur tot 12.00 uur en van 15.00 uur tot 19.30 uur

 • Maximaal twee bezoekers tegelijk

Intensive Care en Eerste Hart Hulp en Hartbewaking

 • 11.00 - 15.00 uur en 16.00 - 19.30 uur

 • Tussen 15.00 - 16.00 uur liever geen bezoek in verband met overdracht

 • Maximaal twee bezoekers tegelijk


Uw opname


Binnenkort wordt u opgenomen in ziekenhuis Nij Smellinghe. Of misschien bent u hier met spoed binnengekomen. Graag heten we u welkom. We vinden het belangrijk dat u zich hier op uw gemak voelt.

Een ziekenhuisopname is vaak spannend. Graag geven wij u in deze brochure informatie die voor uw opname van belang kan zijn. U weet dan wat u te wachten staat. In deze brochure leest u allerlei handige informatie. Zo raakt u alvast vertrouwd met de gang van zaken in ons ziekenhuis. Ook kunt u lezen wat u van tevoren zelf kunt doen. Als u eenmaal opgenomen bent, krijgt u duidelijke informatie over uw behandeling van de arts of verpleegkundige.

Vragen?

 • Heeft u vragen voordat u wordt opgenomen? Neem dan contact op met de polikliniek
 • Bent u al opgenomen, dan kunt u uw vragen stellen aan de verpleegkundige op de afdeling
 • Daarnaast vindt u uitgebreide informatie op de website www.nijsmellinghe.nl

Patiëntenportaal Mijn Nij Smellinghe

Uw medische gegevens, afspraken en informatie over uw behandeling vindt u in uw patiëntenportaal Mijn Nij Smellinghe. U logt veilig in, in uw portaal met DigiD. In Mijn Nij Smellinghe kunt u:

 • Afspraken maken of bekijken
 • Uw persoonlijke gegevens en instellingen inzien en wijzigen
 • Uw medisch dossier inzien, bestaande uit onder andere de brieven, onderzoeksuitslagen en de medicatie die bij Nij Smellinghe bekend is
 • Radiologische beelden bekijken
 • Vragenlijsten invullen ter voorbereiding op uw afspraak of behandeling
 • Uw mening geven over Nij Smellinghe via het patienttevredenheidsonderzoek 
 • Persoonlijk voorlichtingsmateriaal (zoals folders) inzien over uw behandeling

Meer informatie en inloggen: www.nijsmellinghe.nl/mijnnijsmellinghe. 
 

BeterDichtbij

Heeft u een vraag aan uw behandelaar? Of is het goed dat u en uw behandelaar elkaar zien, maar makkelijker om dat vanuit huis te doen? Met de gratis BeterDichtbij app heeft u eenvoudig en veilig contact met uw eigen arts of andere zorgverlener van Nij Smellinghe. Meer informatie vindt u via www.nijsmellinghe.nl/beterdichtbij.


Voordat u wordt opgenomen

Wat gebeurt er allemaal als u wordt opgenomen? Wat kunt u zelf alvast doen of regelen? Met de juiste informatie vooraf, weet u beter wat u te wachten staat.

Planning

U heeft afgesproken met uw arts dat u wordt opgenomen in Nij Smellinghe. Samen met de spreekuurassistente heeft u een opnameformulier ingevuld. Hierop staat alle belangrijke informatie die nodig is voor de opname.

Ongeveer acht dagen voor de opname wordt u gebeld. U hoort dan hoe laat we u verwachten en waar u zich kunt melden. Bij het kiezen van de datum, houden we zoveel mogelijk rekening met uw wensen. Ook vertellen we u in dit telefoongesprek welke voorbereidingen voor u belangrijk zijn. Zo mag u vaak niet eten en drinken voor een operatie. En mag u geen sieraden en piercings om of in hebben. Dit wordt u allemaal precies uitgelegd.

Een extra afspraak vóór de operatie

Is er verdoving nodig bij uw ingreep of onderzoek? Dan krijgt u hiervoor een extra afspraak vóór de operatiedatum. U heeft dan een gesprek met een verpleegkundige. Hij/zij vult een vragenlijst met u in en doet een paar onderzoeken. Daarna gaat u naar de anesthesist, de specialist in verdovingen. Deze bespreekt met u de verschillende vormen van verdoving. Soms wordt ook even overlegd met uw huisarts of andere artsen die u behandelen. Alle informatie die wij ontvangen, komt in uw persoonlijke dossier. Natuurlijk gaan we vertrouwelijk met uw gegevens om. Meer hierover leest u in deze brochure bij Rechten en Plichten.

Ook langs de Apotheek

Op de dag dat u de afspraak over de verdoving heeft, krijgt u aansluitend een afspraak bij het Apotheek Service Punt. Het is namelijk belangrijk te weten welke medicijnen u thuis gebruikt. Bij het Apotheek Service Punt in ons ziekenhuis schrijven ze precies op welke medicijnen u gebruikt en hoeveel. Bij uw behandeling houden we hier rekening mee. Het is handig als u thuis alvast een overzicht maakt van uw medicijnen. U kunt uw medicijnen ook meenemen in de verpakking van uw eigen apotheker.

Hygiëne en infectie

Het is voor alle patiënten belangrijk dat ons ziekenhuis vrij is van bacteriën. Daarom willen we graag dat u het meldt als u:

 • Het afgelopen jaar in een buitenlands ziekenhuis bent behandeld. Het is mogelijk dat u besmet bent geraakt met de MRSA-bacterie of een andere bacterie
 • Voor uw werk in contact bent geweest met mestkalveren en/of levende varkens. Of als u woont op een bedrijf waar deze dieren leven. Er bestaat dan een kans dat u de MRSA-bacterie bij u draagt

Vervoer naar en in het ziekenhuis

U kunt zelf naar het ziekenhuis komen of u kunt iemand vragen om u te brengen. Denkt uw huisarts of specialist dat dit niet verstandig is? Dan kan een ambulance voor u geregeld worden. Als u niet goed kunt lopen of zich niet fit voelt, staat er bij binnenkomst een rolstoel voor u klaar. U vindt ze links in de hal bij de Hoofdingang en bij de Polikliniekingang. Voor het gebruik heeft u 20 eurocent of 1 euro nodig. Dit krijgt u na gebruik terug.


Kosten

Wanneer u bent verwezen naar het ziekenhuis en voor een consult, onderzoek of behandeling naar Nij Smellinghe komt, is het goed om te weten of uw zorgverzekeraar dit vergoedt. We raden u aan om van tevoren na te gaan hoe het zit met uw eigen risico en uw eventuele eigen bijdrage.

Kunt u niet komen? Meld het ons

Bent u verkouden, moet u hoesten, heeft u koorts of heeft u bijvoorbeeld een infectie opgelopen? Of kunt u om een belangrijke persoonlijke reden niet komen op de geplande opnamedatum, belt u dan zo snel mogelijk met de polikliniek.

Checklist

Wat neemt u mee?

 • Toilettas
 • Makkelijk zittende kleding voor overdag/’s nachts
 • Extra ondergoed
 • Kamerjas of duster
 • Schoenen of sloffen die u makkelijk aandoet
 • Boeken of spelletjes
 • Ziekenhuispas
 • Zorgverzekeringspas
 • Geldig identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs of vreemdelingendocument)

En als u dit heeft:

 • Allergielijst
 • Dieetlijst
 • Bloedgroepenkaart
 • Medicijnen die u thuis gebruikt, in de originele verpakking.
  Dit kunnen ook homeopathische of kruidengeneesmiddelen zijn die u zonder recept heeft gekregen 
 • Wilsverklaring, bijvoorbeeld een niet-reanimeren verklaring of een euthanasieverklaring

Waardevolle spullen en papieren, bezittingen, geld of sieraden kunt u beter thuis laten. Dan kunt u ze ook niet kwijtraken. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van uw eigendommen.


Dag van de opname

Op de dag van de opname bent u misschien een beetje gespannen. Dat is begrijpelijk. Daarom begeleiden we u. U kunt altijd uw vragen stellen.

Melden bij de balie bij de Hoofdingang

Op de dag van de opname komt u op de afgesproken tijd naar de opnamebalie bij de Hoofdingang van het ziekenhuis. U neemt de spullen mee die in de checklist staan (pagina 9/10). Onze gastvrouwen en/of gastheren staat voor u klaar en wijzen u de weg naar de afdeling indien u dit wenst. Natuurlijk mag u iemand meenemen. Dat is vaak wel zo prettig.

Op de verpleegafdeling

Op de verpleegafdeling heeft u een opnamegesprek met een verpleegkundige. Uiteraard mag uw begeleider hier bij aanwezig zijn. U kunt dan samen uw vragen stellen. Als u speciale wensen heeft, kunt u dit ook zeggen. De verpleegkundige stelt u een aantal vragen, bijvoorbeeld:

 • Welke medicijnen gebruikt u?
 • Bent u misschien gevoelig voor bepaalde medicijnen, materialen of voeding?
 • Wie kan er gebeld worden na de operatie?

De verpleegkundige vertelt u hoe de dag op de verpleegafdeling eruit ziet. Uiteraard bepaalt u dat voor een groot deel ook zelf. Na het gesprek gaat u samen naar uw kamer. De verpleegkundige laat u alles zien en u kunt aangeven wat u prettig vindt.

Polsbandje

Bij uw opname krijgt u een polsbandje om. Hierop staan uw naam, geboortedatum en een barcodenummer. Dit nummer is gekoppeld aan uw persoonlijke dossier. Het is belangrijk dat u het polsbandje altijd omhoudt in het ziekenhuis.

Contactpersonen thuis

Natuurlijk willen uw familieleden en vrienden graag weten hoe het met u gaat. Bij voorkeur houdt u zelf contact. Bent u hier zelf niet toe in staat, dan houden wij uw contactpersonen natuurlijk graag op de hoogte. U kunt de namen en telefoonnummers van twee contactpersonen aan ons doorgeven. Zij kunnen dagelijks bellen met uw verpleegkundige om te vragen hoe het gaat. Als er iets belangrijks te melden is, belt de verpleegkundige zelf. Zo wordt uw contactpersoon meteen gebeld als u na de operatie of het onderzoek op de uitslaapkamer of verpleegafdeling bent.

Met spoed opgenomen

Bent u met spoed opgenomen? Dan heeft u geen tijd gehad om deze brochure eerst rustig door te lezen. En wij hebben geen tijd gehad om alle stappen voor de opname met u te doorlopen. Uiteraard staan we wel altijd voor u klaar. We vinden het belangrijk dat u zich zo snel mogelijk op uw gemak voelt bij ons. Als u vragen heeft, kunt u ze altijd stellen aan uw arts of verpleegkundige.

Voorbereiding op de operatie

Op de verpleegafdeling wordt u voorbereid op de operatie of het onderzoek. Soms krijgt u bijvoorbeeld nog medicijnen toegediend. Bent u aan de beurt, dan brengt de verpleegkundige u naar de behandelruimte. Na afloop haalt de verpleegkundige u ook weer op.


Uw verblijf

Het kan zijn dat u na de operatie of het onderzoek nog even bij ons blijft. We vinden het belangrijk dat u zich dan zo prettig mogelijk voelt. Want als u zich op uw gemak voelt, is dat goed voor uw herstel. U kunt dan sneller weer naar huis.

Uw kamer

U kunt op verschillende type kamers terechtkomen. Een kamer voor u alleen of een kamer met maximaal drie andere mensen. Op welke kamer u komt te liggen, hangt af van de zorg die u nodig heeft. De kamers zijn gemengd. U kunt dus bij mannen en/ of vrouwen op de kamer komen. Als u dit liever niet wilt, kunt u dit aan ons doorgeven. Het liefst voor de opname, dan kunnen we zoveel mogelijk rekening houden met uw wensen.

Uw bezoek is welkom!

Op de meeste verpleegafdelingen zijn de bezoektijden van 15.00 tot 20.00 uur. De precieze bezoektijden van uw afdeling vindt u op pagina 3 van deze brochure. U kunt deze ook navragen bij uw verpleegkundige. In sommige situaties kan uw bezoek ook blijven overnachten in het ziekenhuis. Uw verpleegkundige kan daar meer over vertellen. Wilt u er voor zorgen dat er niet teveel bezoekers tegelijk komen? Dat is belangrijk voor uw eigen herstel én dat van uw kamergenoten. U kunt uw bezoek ook vragen om niet onder het eten te komen.


Bloemen

Bloemen staan vrolijk op uw kamer. Maar soms zorgen ze voor infectiegevaar. Bijvoorbeeld op de Intensive Care, Longafdeling en Hartbewaking. U kunt uw verpleegkundige vragen naar de mogelijkheden op uw kamer.

Maaltijden

Uw maaltijden worden elke dag vers in het ziekenhuis bereid. Nij Smellinghe heeft een eigen keuken. U kunt zelf de onderdelen van uw maaltijd kiezen. Er is volop keuze. Vlak nadat u bent opgenomen, komt de voedingsassistent bij u langs. Samen praat u over wat u lekker vindt en over wat goed is voor uw gezondheid.

Neemt uw bezoek eten of drinken voor u mee? Overleg dan even met uw verpleegkundige. Op elke afdeling gelden andere regels voor de hygiëne. Bovendien weet de verpleegkundige wat u wel of beter niet kunt eten. Het ziekenhuis is niet verantwoordelijk voor meegebracht eten en drinken.

De maaltijden worden geserveerd:

Tussen 7.00 - 7.30 uur het ontbijt

Tussen 12.00 - 12.30 uur een warme maaltijd

Tussen 17.15 - 17.45 uur een broodmaaltijd

Privacy

Ook tijdens bezoektijden gaat de zorg door. Dit betekent dat we soms een onderzoek bij u of bij één van uw kamergenoten moeten doen als er bezoek is. We vragen het bezoek dan vriendelijk om even de kamer te verlaten. Dit is prettiger voor de patiënt en vaak ook voor het bezoek.


Rookvrij

In ons gebouw en op ons terrein (inclusief ons parkeerterrein) mag niet worden gerookt. Een rookvrij Nij Smellinghe geldt voor medewerkers, patiënten, bezoekers, leveranciers en alle anderen op het terrein van het ziekenhuis. Het rookverbod geldt voor sigaretten, sigaren, pijptabak, ook voor de e-sigaret (shisha-pen, ‘dampen’), ‘rookvrije sigaretten’ zoals de iQos/Heets, Juul en alle andere rookgerei. We begrijpen dat een rookvrij ziekenhuis lastig kan zijn voor rokende patiënten of bezoekers. Patiënten en bezoekers die toch willen roken, kunnen dat doen buiten de rookvrije zone. Ook mag u geen alcohol of drugs nuttigen in het ziekenhuis.

Winkel

Naast de centrale hal, bij het restaurant ‘Smakelijk’, vindt u een winkeltje. De winkel is de hele week open van 7.00 tot 20.00 uur. U kunt er kranten, tijdschriften, versnaperingen, kleine cadeautjes, bloemen of een ijsje kopen. 


Uw welzijn

Uw verblijf willen we zo aangenaam mogelijk maken. Internet, televisie, een krant of naar het restaurant. Wat kunt en wilt u zelf doen?

Internet

U kunt ons draadloos internet gebruiken als uw laptop of tablet een geïntegreerde Wi-Fi-adapter heeft. In de centrale hal van de hoofdingang staan drie tablets die u gratis kunt gebruiken. Let u wel goed op uw eigen apparatuur. Meenemen is op eigen risico.

Kranten

Bij de receptie Hoofdingang vindt u gratis kranten en huis-aan-huis bladen. Een aantal afdelingen binnen de Kliniek heeft dagbladen liggen. Dagbladen kunt u ook kopen in de winkel naast restaurant ‘Smakelijk’ op de begane grond.

Digitaal lezen in Nij Smellinghe met Wait

In Nij Smellinghe heeft u gratis toegang tot meer dan 2.000 tijdschriften, boeken en luisterboeken via de app Wait. Het gebruik van de app is anoniem en u hoeft geen account aan te maken.

Volg onderstaande stappen om toegang te krijgen tot Wait. Veel lees- en luisterplezier!

 1. Download de app Wait
  Zoek de app op in de Appstore (iPhone) of Google Playstore (Android-toestel) of ga naar de website: wait.nl/app
 2. Zet uw locatie aan
  Zet via de instellingen van uw mobiele telefoon of tablet uw locatie(voorzieningen) aan
 3. Open de app
  U hebt nu toegang tot 2.000 tijdschriften, lees- en luisterboeken als u in Nij Smellinghe bent

Lees alle informatie over het downloaden, installeren en gebruik van de app Wait via www.nijsmellinghe.nl/wait.

Mobiele telefoon

Natuurlijk is het fijn om bereikbaar te zijn voor familie en vrienden. U kunt uw mobiele telefoon meenemen naar het ziekenhuis. Dit is wel op eigen risico. Op sommige plaatsen in het ziekenhuis moet u uw telefoon uitzetten. Maar op uw kamer kunt u uw telefoon gewoon gebruiken. Wel vragen we u rekening te houden met kamergenoten.

Persoonlijke verzorging

Wilt u naar de kapper of pedicure? De kapsalon is in de centrale hal. De verpleegkundige maakt graag een afspraak voor u. U kunt ook zelf een afspraak maken door te bellen naar 0512 52 06 88 of 06 42 72 39 58. De kapsalon is op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag open op afspraak. In de kapsalon is ook een haarwerksalon gevestigd. De pedicure is op dinsdag in de kapsalon aanwezig.

Voor een afspraak met de pedicure kunt u bellen naar 0512 58 80 50. We vragen u contant te betalen.

Post

Eén keer per dag wordt de binnenkomende post op alle kamers rondgebracht. Wilt u zelf een brief versturen? U kunt deze afgeven bij de secretaresse van uw verpleegafdeling of in de brievenbus doen bij de Hoofdingang.


Restaurant ‘Smakelijk’

U bent van harte welkom in ons restaurant. U kunt er gezellig zitten met uw bezoek voor een kopje koffie of thee met iets lekkers. Ook kunt u er versbereide maaltijden krijgen. U vindt het restaurant in de centrale hal.

Openingstijden:

 • Maandag t/m vrijdag: 8.00 tot 19.30 uur
 • Zaterdag en zon- en feestdagen: 11.30 tot 19.30 uur 

Polirestaurant

Door de week kunt u ook met uw bezoek naar het polirestaurant. Het polirestaurant vindt u tegenover de Polikliniekingang. Het polirestaurant is van maandag tot en met vrijdag geopend van 8.30 tot 16.00 uur. In het weekend en op feestdagen is het polirestaurant gesloten.

Stiltecentrum

Wilt u zich even terugtrekken? U kunt dan naar het sfeervolle en rustgevende Stiltecentrum. Hier kunt u bidden, mediteren of gewoon even op uzelf zijn. U vindt het Stiltecentrum in de centrale hal bij de Hoofdingang. U kunt er dag en nacht terecht, ook met bed of rolstoel.

Televisie en radio

U kunt vanuit uw bed televisie kijken en radio luisteren. Deze gratis service wordt u aangeboden door de Stichting Vrienden van Nij Smellinghe. Als de televisie het niet doet, kunt u dit melden bij de balie van de verpleegafdeling.


Wall of Nursing

Als u in restaurant Smakelijk afslaat naar links, komt u in het werkcafé. In het werkcafé is de Wall of Nursing. Deze muur laat zien welke ontwikkelingen het verpleegkundig beroep heeft doorgemaakt. Van Florence Nightingale tot nu. U kunt er video's zien, mooie verhalen lezen en historische attributen bekijken. We nodigen u van harte uit een kijkje te komen nemen!


Wie zorgt er voor u?

Als u bij ons verblijft, ontmoet u uiteraard onze medewerkers. Vaak zijn dit artsen en verpleegkundigen, soms ook andere hulpverleners. We stellen ze graag aan u voor. Zo weet u wie u tegen kunt komen.

Medisch specialist


Vaak komen er meerdere mensen aan uw bed, maar de medisch specialist is eindverantwoordelijk voor uw behandeling. De medisch specialist overlegt met u welke onderzoeken en behandelingen nodig zijn. Als iets niet duidelijk is, kunt u het altijd vragen. En als u denkt dat de medisch specialist iets moet weten, kunt u het altijd zeggen.

Physician assistant en verpleegkundig specialist


U kunt ook te maken krijgen met de physician assistant (PA) of verpleegkundig specialist (VS). De PA en VS zijn opgeleid om zelfstandig geneeskundige taken van een arts over te nemen, zoals het voorschrijven van medicatie en uitvoeren van behandelingen. De PA en VS hebben veel medische kennis en ervaring. Soms ziet u tijdens uw opname alleen een PA of VS in plaats van de arts. De PA en VS maken tijd om u uitgebreide voorlichting te geven en uw vragen te beantwoorden en zorgen ervoor dat uw behandeling en opname goed en soepel verlopen.
 

Verpleegkundige

Tijdens uw verblijf krijgt u vooral te maken met verpleegkundigen. Zij zijn uw aanspreekpunt. U kunt met al uw vragen en wensen bij ze terecht. Ze werken samen met specialisten en andere deskundigen aan de beste zorg voor u. Ook zorgen ze voor een goede afstemming en begeleiding van uw zorg. 

Voedingsassistent

Elke dag komt de voedingsassistent bij u langs met koffie, thee, maaltijden en tussendoortjes. De voedingsassistent praat met u over de samenstelling van uw maaltijd. Hij of zij weet precies wat u mag hebben en wat gezond voor u is. Als u dat wilt, kan de voedingsassistent u helpen om een keuze te maken uit de maaltijden.

Medisch maatschappelijk werker

Een verblijf in het ziekenhuis kan soms aangrijpend zijn. Misschien bent u bang of onzeker vanwege uw gezondheid. Het kan ook zijn dat u zich zorgen maakt over uw gezin, werk of geld. Praten kan dan helpen. De medisch maatschappelijk werker staat voor u klaar. Samen kunt u het hebben over alle emoties en praktische zaken die komen kijken bij uw ziekte of behandeling. U kunt zelf een afspraak maken. De verpleegkundige kan dit ook voor u doen. Soms adviseert de arts of verpleegkundige u om een afspraak te maken als ze zich zorgen om u maken.

Geestelijk verzorger

Misschien vindt u het fijn om eens over uw gedachten en gevoelens te praten. Dit kan met de geestelijk verzorger van het ziekenhuis. Deze is er voor iedereen. Het maakt niet uit of en wat u gelooft. U kunt via de verpleegkundige een afspraak maken. Als u wilt, kan de geestelijk verzorger u in contact brengen met iemand van uw eigen geloofsovertuiging. Zoals een pastor, predikant, rabbijn, imam, pandit of humanistisch raadsman. Uiteraard kunt u ook uw eigen geestelijk verzorger in het ziekenhuis uitnodigen.

Transferverpleegkundige

Heeft u na uw ziekenhuisopname nog zorg nodig? Dan staat de transferverpleegkundige voor u klaar. Deze verpleegkundige regelt de aanvraag voor uw verdere zorg, zoals thuiszorg, verpleeghuiszorg of verzorgingshuiszorg. Meer informatie staat verderop in deze brochure.

Stagiaires en leerlingen

Nij Smellinghe heeft een aantal leerafdelingen. Dit zijn verpleegafdelingen waar stagiaires werken. Zij doen de opleiding verpleegkunde op mbo- of hbo-niveau. Ook kunnen onze eigen verpleegkundigen op de leerafdelingen getraind worden. De stagiaires werken altijd onder leiding van gediplomeerde verpleegkundigen. Op een leerafdeling wordt u dus geholpen door verpleegkundigen én stagiaires. Heeft u vragen of opmerkingen hierover? Zegt u het dan tegen de verpleegkundige.

Co-assistenten en artsen in opleiding

U kunt ook co-assistenten en arts-assistenten in opleiding tegenkomen. Co-assistenten zijn studenten Geneeskunde die met het laatste deel van hun studie bezig zijn. Arts-assistenten hebben hun studie Geneeskunde afgerond en worden in ons ziekenhuis verder opgeleid tot medisch specialist. Co-assistenten en arts-assistenten werken onder verantwoordelijkheid van onze medisch specialisten. U kunt deze dokters-in-opleiding tegenkomen op de Spoed Eisende Hulp, polikliniek, bij een onderzoek/ behandeling of op de verpleegafdeling. Vindt u het niet prettig dat er een

co-assistent of arts-assistent bij is? Dan kunt u dit altijd zeggen.

Mantelzorg

Mantelzorg kan een belangrijke bijdrage leveren aan de zorg voor u. Wij vinden het fijn als uw mantelzorger betrokken blijft. Uw mantelzorger kan dan ook rekenen op onze ondersteuning.


Rechten en plichten

Als patiënt heeft u rechten en plichten. Deze staan in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Hierin is bijvoorbeeld geregeld wie er in uw medisch dossier mag kijken. Of wat we met uw lichaamsmateriaal mogen doen. U leest er hier meer over. Uitgebreide informatie staat in de folder ‘Hoe wordt omgegaan met uw persoonlijke gegevens in Nij Smellinghe? Privacy, rechten en plichten’.

Privacy en inzagerecht

In het ziekenhuis leggen we uw persoonlijke en medische gegevens vast. Ze zijn immers belangrijk voor uw behandeling. In de Wet Bescherming Persoonsgegevens staat precies beschreven aan welke regels het verzamelen, verwerken en bewaren van persoonsgegevens moet voldoen. Wij leven deze wet precies na. In ons reglement staat precies hoe wij omgaan met persoonsgegevens en hoe wij uw privacy waarborgen. Alle specialisten en medewerkers zijn verplicht vertrouwelijk met uw gegevens om te gaan.

Inzage in uw dossier

Als patiënt heeft u het recht om uw medisch dossier te bekijken. Dat kan via ons online patiëntenportaal Mijn Nij Smellinghe. Wanneer u niet kunt inloggen op Mijn Nij Smellinghe, kunt u uw medische gegevens bij ons opvragen via onze website: www.nijsmellinghe.nl/medischdossier. U kunt het dossier vervolgens binnen drie werkdagen ophalen bij het secretariaat van de polikliniek. Neem uw identiteitsbewijs mee.


Gebruik lichaamsmateriaal

Als u wordt onderzocht, nemen we vaak bloed, urine of ander lichaamsmateriaal bij u af. Soms wordt een deel van dit materiaal bewaard. Het wordt dan later gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Dit gebeurt anoniem, niemand weet dat het materiaal van u is. Heeft u hier bezwaar tegen? Dan kunt u hiervoor een speciale verklaring ondertekenen. Deze verklaring is verkrijgbaar bij uw arts en op onze website.

Suggesties, tips of klachten?

We horen graag wat u van onze zorg vindt. U kunt uw ervaringen doorgeven aan de artsen en verpleegkundigen. Bent u niet tevreden over uw verblijf en/of behandeling? Dan kunt u dit doorgeven aan de teammanager van de verpleegafdeling of aan de behandelend arts. Zij kunnen samen met u een oplossing vinden. Vindt u dat er onvoldoende aandacht aan uw opmerkingen is besteed? Dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris via www.nijsmellinghe.nl/klacht.

Cliëntenraad

Hoe ervaart u de zorg in Nij Smellinghe? Onze Cliëntenraad hoort uw antwoord graag. Uw mening helpt hen de gemeenschappelijke belangen van patiënten te behartigen. Ook gebruiken zij uw ervaringen, mening en suggesties om bepaalde zaken aan te kaarten bij de directie van het ziekenhuis. De Cliëntenraad brengt uw belangen in voor beleidsvorming en kwaliteitsverbetering. U kunt de Cliëntenraad bereiken via het postadres van het ziekenhuis of per
e-mail: cliëntenraad@nijsmellinghe.nl.

Deel uw ervaring op Zorgkaart Nederland

U kunt uw ervaring met de zorg van Nij Smellinghe delen op de website van Zorgkaart Nederland. Andere mensen kunnen uw ervaring dan gebruiken als zij een zorgaanbieder zoeken. U kunt Zorgkaart Nederland zelf ook raadplegen als u een zorgaanbieder zoekt. Zorgkaart Nederland is een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland. Zie ook www.zorgkaartnederland.nl.


Praktische informatie

Openbaar vervoer

U kunt met de bus naar Nij Smellinghe komen. De dichtstbijzijnde bushalte is de Splitting. Vanaf deze bushalte rijdt er elke 10 minuten een bus van en naar het Knobelsdorffplein en Transferium Oost. Kijk voor de actuele reistijden op de 9292 reisplanner (9292.nl). De bushalte bij de Splitting is circa zes minuten lopen vanaf de parkeerplaats van het ziekenhuis.

De Opstapper

De Opstapper dient u minimaal één uur van tevoren te reserveren door te bellen naar 0800 2802803. In het ziekenhuis hebben wij een taxitelefoon beschikbaar die u kunt gebruiken. De Opstapper haalt u vraagafhankelijk op van het Knobelsdorffplein (lijn 6842 naar het ziekenhuis) of Transferium Oost (lijn 6841 naar het ziekenhuis) en stopt bij de ingang van het ziekenhuis. Voor het reizen met de Opstapper kunt u vooraf een e-ticket aanschaffen. Ook is het mogelijk om een kaartje bij de chauffeur te kopen (€2,50 p.p., betalen met PIN).

Deeltaxi

Ook kunt u een deeltaxi aanvragen via telefoonnummer 0900-1961. Meld het van tevoren als u een kinderwagen of rolstoel wilt meenemen.

Eigen vervoer

Het ziekenhuis ligt aan de oostzijde van Drachten aan het Compagnonsplein 1. Met eigen vervoer kunt u het beste de ANWB-borden volgen die u naar het ziekenhuis leiden.

Parkeren

Nij Smellinghe heeft ruime parkeergelegenheid. De parkeertarieven staan vermeld op de betaalautomaten. Deze staan in de centrale hal bij de hoofdingang en buiten bij de overdekte fietsenstalling.
Nadat u uw dagkaartje heeft afgerekend, heeft u een kwartier uitrijtijd.

Invalidenparkeerplaatsen

Vlak voor de Hoofdingang en Polikliniekingang is een aantal invalidenparkeerplaatsen. U kunt hier parkeren met een invalidenparkeerkaart. U betaalt het gebruikelijke parkeertarief. 

Halen en brengen

Bij beide ingangen kunnen patiënten die slecht ter been zijn gehaald en gebracht worden. We vragen u rekening te houden met andere patiënten en uw auto na het brengen meteen op de centrale parkeerplaats te parkeren.

Meer informatie over parkeren vindt u op onze website: www.nijsmellinghe.nl/parkeren.

Bewegwijzering in het ziekenhuis

In de hal bij de Hoofdingang en Polikliniekingang vindt u overzichtsborden. Hierop staan alle afdelingen met routenummers aangegeven. Als u de borden met het juiste routenummer volgt, loopt u zo naar de afdeling die u zoekt.

Informatiepunt

Het Informatiepunt vindt u in de centrale hal bij de Hoofdingang. Onze vrijwilligers helpen u graag met informatie en folders over behandelingen, ziekten, wettelijke regelingen, informatie en adressen van patiëntenverenigingen en zorginstanties.

Bedrijfshulpverlening (BHV) - Maatregelen bij calamiteiten

Het voorkomen van calamiteiten is in Nij Smellinghe heel belangrijk. Daarom zijn in het hele ziekenhuis veiligheidsvoorzieningen aangebracht. Daarnaast zijn er voldoende ziekenhuismedewerkers bedrijfshulpverlener. Zij weten wat er bij een calamiteit moet gebeuren en brengen alle aanwezigen snel en efficiënt in veiligheid. De bedrijfshulpverleners doen deze taken naast hun dagelijkse werk.

Vrienden van Nij Smellinghe

De Stichting Vrienden van Nij Smellinghe is een organisatie van donateurs die het ziekenhuis een warm hart toedragen. De Stichting wil bijdragen aan een aangenaam verblijf voor patiënten bij Nij Smellinghe. Hiervoor financieren ze aanvullende voorzieningen die buiten het ziekenhuisbudget vallen. Denk aan de televisies die op alle kamers hangen, de kindvriendelijke inrichting van de verblijfs- en speelruimtes op de Kinderafdeling, de aanschaf van speelgoed, tijdschriften voor de leesmappen, de inrichting van het Stiltecentrum en aanschaf van kunstreproducties. U kunt het werk van de Vrienden steunen. Bijvoorbeeld met een bedrag van 5 euro per jaar of een eenmalige bijdrage. U leest meer via www.nijsmellinghe.nl/vrienden. 

Orgaan- en weefseldonatie

Heeft u er wel eens over nagedacht om orgaan- of weefseldonor te worden? Misschien is het een onderwerp waarover u het liever niet heeft. Toch is het wel belangrijk om hierover te praten met uw familie. Vooral als u in het ziekenhuis wordt opgenomen met een ernstige ziekte of voor een zware operatie. Wij houden dan rekening met uw wensen. Kijk op www.donorregister.nl voor meer informatie.

Website en magazine Nijs

Actuele, uitgebreide en praktische informatie over Nij Smellinghe, poliklinieken, afdelingen en behandelingen staat op onze website www.nijsmellinghe.nl. Lees voor achtergrondverhalen ons magazine Nijs.

Social media

U kunt ziekenhuis Nij Smellinghe volgen op Instagram, Facebook, X en LinkedIn (@nijsmellinghe). Door dit te doen bent u altijd als eerste op de hoogte van al het nieuws van Nij Smellinghe.


Weer naar huis

Het einde van uw verblijf in het ziekenhuis is in zicht. Hoe gastvrij wij ook zijn, u bent natuurlijk het liefst thuis. Het is dan ook een mooi moment als uw arts vertelt dat u naar huis mag. Er zijn nog een paar zaken die u moet regelen.

Samen met de verpleegkundige bereidt de arts uw vertrek voor. U bespreekt de zaken die belangrijk zijn voor uw verdere herstel. Denk aan adviezen over uw voeding, beweging, enzovoorts. De arts informeert uw huisarts, zodat deze de zorg voor u kan overnemen. Meestal kunt u ’s morgens vertrekken. De verpleegkundige begeleidt u hierbij. Ze maakt meteen een afspraak voor een controlebezoek.

Medicijnen

Het kan zijn dat u een recept meekrijgt voor medicijnen. U kunt dan thuis doorgaan met de medicijnen waarmee u in het ziekenhuis bent gestart. Voordat u het ziekenhuis verlaat, heeft u een gesprek met een medewerker van het Apotheek Service Punt. U ontvangt dan een recept, uitleg over uw medicijnen en uw Actueel Medicatie Overzicht. Het recept kunt u inleveren bij uw eigen apotheek. De medicijnen kunnen ook worden klaargezet in de Poliklinische Apotheek in het ziekenhuis.

Hulp- en/of verbandmiddelen

Hulp- en/of verbandmiddelen krijgt u niet mee van het ziekenhuis. Zo nodig krijgt u hier een recept voor. Dit kunt u dan inleveren bij uw eigen apotheek of bij de Poliklinische Apotheek in het ziekenhuis.


Vervoer

Uw familieleden of vrienden komen u vast graag halen. Soms vindt uw arts het medisch noodzakelijk dat u met een taxi of een ambulance naar huis gaat. Bij uw zorgverzekeraar kunt u informeren of deze kosten worden vergoed.


Zorg na het ziekenhuis

Het kan zijn dat u nog zorg nodig heeft als u het ziekenhuis verlaat. Dat kan thuiszorg zijn. Of u moet ergens anders verder verpleegd of behandeld worden. Ook daarbij kunnen we u helpen. Hier leest u welke vormen van nazorg er mogelijk zijn. Het Transferbureau regelt het voor u.

Transferbureau

Speciaal voor het regelen van nazorg hebben we een Transferbureau. Als u nazorg nodig heeft, schakelt de verpleegkundige de transferverpleegkundige in. Deze transferverpleegkundige regelt de aanvraag en indicatie voor uw nazorg. Bijvoorbeeld thuiszorg of zorg in een zorginstelling. Bent u al bekend bij een thuiszorgorganisatie of staat u ingeschreven bij een zorginstelling? Geef dit dan door aan de verpleegkundige.

Thuiszorg

Thuiszorg biedt verpleging en verzorging bij u thuis. Er komt dan iemand bij u langs om te helpen bij het wassen, aankleden, enzovoorts. Ook kan thuiszorg bij u komen voor het leren toedienen van injecties en sondevoeding. Of voor de verzorging van een katheter, drain of stoma.

Verpleeghuis- of verzorgingshuiszorg

Als u niet meer thuis kunt wonen, kijkt de transferverpleegkundige of er een plekje voor u is in een verpleeg- of verzorgingshuis. Natuurlijk wordt daarbij rekening gehouden met uw wensen. Maar soms is er een wachtlijst. Dan kijkt de transferverpleegkundige samen met u naar een andere oplossing. Er is vast een plek waar u de juiste zorg kunt krijgen.

Huishoudelijke hulp

Bent u (nog) niet in staat om uw eigen huis schoon te maken? Dan kunt u hier hulp bij krijgen. U vraagt deze hulp zelf aan bij het WMO-loket in uw gemeente. Als u in de gemeente Smallingerland woont, kunt u het aanvraagformulier afhalen bij de balie van ons Informatiepunt, in de centrale hal.

Kosten nazorg

Aan nazorg zijn soms kosten verbonden. De transferverpleegkundige kan u hierover informeren. Vraag ook bij uw zorgverzekeraar naar de mogelijkheden en eventuele eigen bijdragen.


Patiëntveiligheid

Uw veiligheid is in Nij Smellinghe heel belangrijk. Wij doen er alles aan veilig te werken. Ook u kunt hieraan meewerken. Speciaal hiervoor hebben we een patiëntveiligheidskaart, deze worden weergegeven op de volgende pagina's in deze brochure. Hierop staat precies wat u kunt doen. Voor uw veiligheid is het ook goed om naar de vluchtroutes te kijken. Deze staan aangegeven op een centrale plaats op uw afdeling.

Download PDF